Vecka 12 - math.chalmers.se

advertisement
Vecka 12
❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
Filosofie licentiatexamen
Catrin Bergkvist avser att hålla ett seminarium för att avlägga filosofie licentiatexamen i matematisk statistik vid Göteborgs universitet. Hon kommer att redovisa/diskutera en vetenskaplig
uppsats med titeln Suggestions how to analyse highly episodic repeated measurements.
Diskussionsledare: Ulf Strömberg, Lunds universitet.
Tisdagen den 20/3, kl. 10.15
MD6
AGAT-seminariet
Per Salberger: Om förgreningskurvan för en dubbel del Pezzo yta
Föredraget ingår i serien om Hilbert modulära ytor.
Tisdagen den 20/3 , kl. 15.15 - 16.05
MD8
Analysseminariet
Vladimir Nazaikinskii (Inst for Problems in Mechanics, Moskva): Noncommutative analysis :
theory and applications
Abstract: Noncommutative analysis deals with functions of several noncommuting operators
and has numerous applications to algebraic problems, differential equations, asymptotics, etc. A
concise survey of basic elements of the theory will be given along with a variety of specific applications, including the Campbell-Hausdorff-Dynkin formula, the Poincare-Birkoff-Witt theorem, and some other problems.
Tisdagen den 20/3, kl. 15.15
S1
Statistiskt seminarium
Ulf Strömberg (Lunds univ): Fall-kontrollstudier: några metodologiska aspekter
Tisdagen den 20/3, kl. 15.15
S2
Tillämpad matematik seminarium
Professor Uzi Landman (Dept of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta USA): Formation, Stability and Breakup of Nanojets
Onsdagen den 21/3, kl, 10.30
MD1
Computational and Applied Mathematics (CAM) Seminar
Ivar Gustafsson: High Quality Preconditioning of a General Symmetric Positive DefiniteMatrix
Abstract: We present a new robust incomplete factorization technique, proposed by I.E. Kaporin, 1998. The method belongs to the class "incomplete factorization by value" and is determined by the choice of an involved truncation rule. The matrix decomposition always exists for an
arbitrary symmetric positive definite matrix and is of second order approximation. For a wide
class of factorizations an upper bound for the fill in can be derived, depending on the drop tolerance parameter. We compare Kaporin’s method with a robust method in the class "incomplete
factorization by position", suitable for finite element matrices and based on modification of element matrices.
Onsdagen den 21/3, kl. 13.15
S1
2001-03-15 / Katarina
VAR GOD VÄND!
Pedagogiskt seminarium
Thomas Lingefjärd: Vad är matematikdidaktik?
Abstract: Med anledning av att vår institution/sektion ingår i den nationella forskarskolan i matematik
med inriktning mot ämnesdidaktik arrangerar vi en serie seminarier med detta som tema. Thomas kommer att ge sin personliga beskrivning av begreppet matematikdidaktik. Förhoppningsvis skall vi också
kunna diskutera forskningsuppgifter för de kommande doktoranderna, forskning som kan vara värdefull
för oss. Mats A kan troligen ge lite information om doktoranderna.
Onsdagen den 21/3, kl. 15.15 - 17
MD6
Kombinatorikseminariet
Petter Brändén: Continued Fractions and Increasing Subsequences in Permutations
Abstract: We present a generalization of a theorem of Robertson, Wilf and Zeilberger, giving a
continued fraction expansion for the joint distribution of the numbers of increasing subsequences of length k in 132-avoiding permutations, for all k simultaneously. (A permutation is 132avoiding if it contains no subsequence whose first letter is the smallest and whose middle letter
is the largest). This shows that any Stieltjes continued fraction with monomial denominators is
the generating function of a permutation statistic consisting of a linear combination of statistics
counting increasing patterns of various lengths. Applications are given to several other combinatorial structures and continued fractions. A Stieltjes continued fraction with monomial
denominators is on the form 1/(1-x/(1-y/(1-z/... where x,y,z,... are monomials in any set of variables.
This is joint work with Anders Claesson and Einar Steingrímsson.
Torsdagen den 22/3, kl. 13.15-15
S1
Statistiska seminariet
Lars Holst (KTH): Om rekord och cykler i slumppermutationer
Torsdag den 22 mars, kl. 15.15
S1
MTS-dagar måndag 2 - tisdag 3 april 2001y
Temadagar om människa, teknik och samhälle. MTS-dagsprogrammen presenteras på webben
och i en broschyr som finns tillgänglig på samtliga sektioner samt centrala studieexpeditionen.
http://www.mts.chalmers.se/ under Nyheter. Se anslag plan 3.
Teknikbrostiftelsen Göteborg
Delar ut stipendier för idéutveckling och forskning- och utvecklingssamverkan. Till forskare,
lärare doktorander och studenter som ur högskolans kunskapsmiljö vill vidareuveckla egna idéer
till kommersiella produkter/tjänster delas 20-100000 kr ut per stipendium. Till licentiater och
doktorer som genom aktiv problemlösning hos ett mindre företag vill få erfarenhet av mindre
företags forsknings- och utvecklingsverksamhet, företrädelsevis i Västsverige, delas 50-150000
kr ut per stipendium. Sista ansökningsdag: 1 april och 1 oktober 2001. Se anslag plan 3.
Sidas u-landsforskningsråd 2002
Forskare vid universitet, högskola eller annan forskningsinstitution i Sverige kan söka anslag för
projekt, doktorandstöd, gästforskare mm. Anslaget gäller forskning av relevans för de biståndspolitiska målen; Resurstillväxt; Ekonomisk och social utjämning; Ekonomiskt och politiskt oberoende; Demokratisk samhällsutveckling; Miljöhänsyn; samt Jämställdhet mellan män och
kvinnor. Sista ansökningsdag är 23 april 2001. Se anslag plan 3.
Tjänster
Nordic-Math-Job number: SE-0356
University: Uppsala University
Department: Department of Mathematics
Position: Postdoctoral Fellowship
Deadline: 30 March 2001
Contacts: Lars-Åke Lindahl, 018-471 3206, [email protected], Sten Kaijser, 018-471 3224,
[email protected]
Web-info: http://www.math.uu.se/inform/foasseng.pdf, http://www.personalavd.uu.se/annonser/
forassMatematik.html
Nordic-Math-Job number: SE-0357
University: Luleå Technical University
Department: Department of Mathematics
Position: Professorship in Mathematical Education
Deadline: 1 September 2001
Contacts: Thomas Gunnarsson, ++46-(0)920-91850, [email protected], Lars-Erik Persson,
++46-(0)920-91117, [email protected]
Nordic-Math-Job number: SE-0358
University: Linköping universitet
Department: Matematiska institutionen
Position: Doktorand i matematik med ämnesdidaktisk inriktning
Deadline: 15 mars 2001, 29 mars 2001
Contacts: Svante Linusson, 013-28 14 45, [email protected], Christer Bergsten, 013-28 29 84,
[email protected]u.se, Inga-Britt Hofstam, 013-28 14 01, [email protected]
Web-info: http://www.mai.liu.se/tjanster/
Download