Ge Vad du ska kunna om vatten.

advertisement
Ge Vad du ska kunna om vatten.
1. Du ska veta vad som menas med avdunstning och kondensation.
2. Du ska kunna hur vattnets kretslopp fungerar.
3. Du ska känna till skillnaderna mellan saltvatten, sötvatten och bräckt
vatten samt fördelningen mellan salt och sötvatten.
4. Du ska veta var det mesta av vattnet finns.
5. Du ska veta var de tre stora världshaven finns.
6. Du ska känna till ett randhav och ge exempel på detta.
7. Du ska veta vad en kontinentalhylla och en kontitentalbrant är.
8. Du ska kunna beskriva Golfströmmens kretslopp, rita gärna.
9. Du ska kunna förklara varför vissa strömmar är varma och andra är kalla.
Ge exempel!
10.Du ska känna till skillnaden mellan ebb och flod samt springflod och
nipflod.
11. Du ska veta hur vattnet rör sig i en våg.
12.Du ska känna till vad som menas med territorialhav och havens
ekonomiska zoner.
13.Du ska känna till hur man bekämpar oljeutsläpp.
14.Du ska veta varför det är allvarligare med oljeutsläpp i ett kallt hav än i
ett varmt.
15. Du ska förstå ett klimatdiagram och kunna koppla ihop det med ett visst
klimat.
16. Du ska känna till våra vanligaste hav, kanaler och havsdjup, se karta.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards