Lyckas i lärandet

advertisement
Lyckas i lärandet
– en konferens om att utveckla
tillgängliga lärmiljöer
Karlstad
30 mars
2017
Konferenser i Stockholm,
Karlstad, Göteborg,
Malmö och Umeå.
Varmt välkommen till en inspirerande konferens med fokus på att
aktivt och systematiskt arbeta med att tillgängliggöra lärmiljöer för
alla barn och elever!
Hur kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever? Hur ser olika myndigheter
på möjligheterna med tillgänglig utbildning? På vilket sätt arbetar man framgångsrikt med
att utveckla tillgängliga lärmiljöer?
I vår bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) in chefer inom förskola, skola
och förvaltning samt specialpedagog eller speciallärare, elevhälsopersonal samt annan
personal som driver utvecklingsarbete i verksamheten.
Möt lokala verksamheter som med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens
värderingsverktyg arbetar med tillgänglighet. Handikappförbundens Projekt DATE – nya
målgrupper presenterar sina nya lärmaterial. Anne-Marie Körling, lärare och läsambassadör
och Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås medverkar samt
Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges elevkårer (SVEA), Diskrimineringsombudsmannen
och Barnombudsmannen.
Varmt välkommen!
Lena Hammar
Samordnare tillgänglighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Konferens kring tillgänglighet
Lyckas i lärandet
30 mars 2017
Best Western Fröding, Karlstad
PROGRAM
09.00–09.30 Kaffe och registrering
09.30–09.40 Inledning
Lena Hammar, samordnare för tillgänglighet och Per Ekström, tf regionchef
hälsar välkommen.
09.40–10.20 Tillgänglighetspaketet – med nya lärmaterial
och uppdaterat värderingsverktyg
En presentation av DATEs nya lärmaterial och det uppdaterade värderingsverktyget
som tagits fram för att aktivt och systematiskt kunna arbeta för tillgängliga lärmiljöer.
Medverkande: Agneta Delin, rådgivare SPSM och Karin Kjellberg, Åsa Sjöwall och
Albin Hagberg, projektet DATE Nya målgrupper.
10.20–10.30 Paus
10.30–12.00 Myndigheternas arbete med tillgänglig utbildning
Fyra myndigheter om vikten av att skapa förutsättningar för att lyckas i lärandet.
Rapporten Tillgängliga lärmiljöer?
Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket berättar att en nationell
enkätstudie bland skolor och huvudmän visar på utmaningar för att skapa en
tillgänglig lärmiljö.
Vilken roll kan extra anpassningar spela för att skapa en tillgänglig lärmiljö?
Ulf Pantzare, utredare och projektledare på Skolinspektionen medverkar via en
filmad intervju och Anna Sjölander, rådgivare på SPSM finns på plats. De berättar
om lärdomar och iakttagelser med arbetet kring Skolinspektionens rapport där SPSM
varit delaktig.
Bristande tillgänglighet i lärmiljön en form av diskriminering – om vikten av att
utveckla en skola för alla.
Ulrika Bertilsson, utredare på Diskrimineringombudsmannen, DO berättar om vilket
ansvar verksamheten har för att främja, förebygga och motverka diskriminering.
Avslutningsvis samtalar Lena Hammar, SPSM och Julia Lindh eller Jakob Amnér,
SVEA, med föreläsarna.
12.00–13.00 Lunch
PROGRAM fortsätter på nästa sida
Konferens kring tillgänglighet
Lyckas i lärandet
30 mars 2017
Best Western Fröding, Karlstad
PROGRAM, fortsättning
13.00–14.30 Hur utvecklar vi tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever?
Forskaren, läraren och barnen, vad tänker de om förutsättningarna
för att lyckas i lärandet?
Skolan och elevernas framtidstro – filmad föreläsning med Bengt Persson, professor
i specialpedagogik vid Högskolan i Borås.
Klassrummet – ett rum för lärande – En föreläsning om att vara nyfiken på vem som
lär och hur handlar om relation och respekt.​
Anne-Marie Körling, lärare, författare och läsambassadör menar att anpassningen
kommer med undervisningen.
Vad säger barnen om samhällets stöd? – 97 barn med funktionsnedsättning har
sagt sitt. Janna Törneman, jurist på Barnombudsmannen berättar.
14.30–15.00 Fika
15.00–16.00 En tillgänglig lärmiljö – från kartläggning till handling
Erfarenheter av hur verksamheter använt sig av Värderingsverktyget för att skapa
tillgängliga lärmiljöer för barn och elever.
Medverkande: Pia Persson, rådgivare SPSM och Mora kommun
samt förskolor i Forshaga kommun.
16.00–17.00 Erfarenhetsutbyte
Tid att nätverka och diskutera det som sagts med de medverkande!
Vi minglar tillsammans med tilltugg i utställningen.
Här finns även inspirerande exempel på tillgängliga lärmiljöer.
17.00
Avslutning
Tack för idag!
Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Bra att veta
Konferensen vänder sig till chefer inom förskola, skola och förvaltning
samt specialpedagog eller speciallärare, elevhälsopersonal samt annan
personal som driver utvecklingsarbete i verksamheten.
Ort och datum
28 mars, Stockholm, Stockholm Waterfront Congress centre
30 mars, Karlstad, Best Western Fröding
4 april, Göteborg, Scandic crown
6 april, Malmö, Clarion hotel Malmö Live
4 maj, Umeå, Umeå universitet, Aula Nordica
Anmälan
Sista dag för anmälan till konferensen är 2017-02-17.
Kostnad
Kostnad för konferensen är 900 kr exklusive moms och då ingår förmiddagsfika, lunch,
eftermiddagsfika och mingel. Anmälan är bindande och en person per anmälan.
Faktura kommer att skickas till angiven fakturaadress.
Länk till anmälan
https://egencia.qondor.com/tillganglighetskonferens2017
Övrigt
Ta med mobiltelefon, pekplatta eller dator för att delta i den digitala dokumentationen.
För mer information
Frågor registrering
Alexandra Ahlgren, Egencia Meetings and Events
E-post: [email protected]
www.spsm.se
Frågor om konferensen, innehåll och föreläsningar Lena Hammar E-post: [email protected]
Frågor om konferensen, praktisk information
Anna Lindström E-post: [email protected]
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Stödet vi erbjuder kan
handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens
vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.
Läs mer på vår webbplats www.spsm.se
Download