Labmedicin i Nya Akutens ADAPT modell

advertisement
Labmedicin i Nya Akutens
ADAPT modell!
Så kan vi samarbeta med effektivisering
av Akutkliniken, UMAS
Rolf Thämlitz, logistik och applikationer
LabMedLog & Klinisk kemi
Universitetssjukhuset MAS
Malmö
www.labmedicin.org
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Akutens utmaningar!
• De flesta inläggningar sker via akuten
• Fokus på triage
– Riskbedömning
• Många olika tillstånd
– Sortering
• Malmö akuten: 6957 patienter gjorde 7889
besök i mars 2006
• Multisjuka
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Akutkliniken –
Flaskhals eller logisikcenter?
Den kliniska medicinens “preanalytiska fas”:
–
–
–
–
Dåligt ifyllda remisser
Dålig märkning
Bristande transporter
Bristande kommunikation med beställarna
• Saknas utbildning
• Saknas rutiner och metodbeskrivningar
– Bristande akutfokus
• Brist på specialiserade akutläkare, än så länge …
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Ålder och kön
10000
m
k
9000
8000
Antal patienter
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0-6
7-18
19-29
30-39
40-49
50-59
Ålder
60-69
70-79
80-89
90-99
100UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Vad är lab triage?
– Klinisk bedömning
• Inte diagnos
– Standardiserade rutiner
– Standard paneler av tester
– Korta svarstider (TAT)
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Akutens krav på lab
• Alla resultat klara samtidigt, med kort
och förutsägbar svarstid, 40 – 60 min
• Patientnära vid specifika situtationer
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Tid från provtragning till registrering på lab
Rörpost Medel: 14 min,
Range: 1 (?) – 81 min
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Frekvens
00
:0
1
00
:0
4
00
:0
7
00
:1
0
00
:1
3
00
:1
6
00
:1
9
00
:2
2
00
:2
5
00
:2
8
00
:3
1
00
:3
6
00
:4
0
00
:4
3
00
:4
9
00
:5
7
01
:0
9
01
:1
6
01
:2
1
Antal Paneler
Delta tid från provtagningstid på akuten till registreringstid på AKS
Transporttid antal min
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Standardpaneler av tester
Mars 2006: 3446 panelremisser
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Akutens panelkategorier
Analyssammansättning, förändringsbar I LIS
Allmänkemi
Immunokemi
P-Glukos
Hematologi
Koagulation
PST-rör 5 mL
(grön propp)
EDTA-rör
(lila propp)
Citratrör 5 mL
(blå propp)
Medicin
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP
Hb, LPK, TPK
Diabetes
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, TCO2,
Glukos
Hb, LPK, TPK
Hjärta
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, Troponin I,
CKMB, Glukos
Hb, LPK, TPK
PK (INR), APT-tid
Stroke
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, Glukos
Hb, LPK, TPK
PK (INR), APT-tid
Trombos
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP
Hb, LPK, TPK
PK (INR), APT-tid
Infektion
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP
Hb, LPK, TPK
Hb, LPK, TPK
Kirurgi
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP,
ASAT, ALAT, ALP, Amylas, Bilirubin
Ortopedi
Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP
Hb, LPK, TPK
Panelkategorier
PK (INR), APT-tid
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Om vi har så korta svartider,
behöver vi då patientnära
analyser på Akuten?
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Priogrupper
analysresultat inom 10-20 min
Patientnära prov
20-30 patienter/dygn
2%
90-100 pat./dygn
50%
inga
prover
13 %
Lab prover
80-100 prov
35 %
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Analyser som behövs för
RÖDA och ORANGA patienter
•
•
•
•
•
•
Blodgaser (främst RÖDA)
Elektrolyter
ABL
Metaboliter + Hb
Kreatinin
X
CRP
POCT-1A
Troponin I
el HL7
• Hematologi
• Koagulation
• Leverprover
Lab
10 min
10-20 min
Hema: 30 min
Koag & lever: 45 min
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
ID-inloggad, mobilitet
Beställning och svar
Registrera:
•Patienten
•Provmaterialet
•Analyser
•Läkare
•Provtagning
•Sänd
RFID också
i patientarmbandet
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Walk away!
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Övriga projekt som planeras
Skissperspektiv från servicetorget
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Vem?
Var?
Vad?
När?
Automatisk beställningspunkt till Apoteket
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Aktuell logistik
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
QUO VADIS
•Positionera patienter
•Positionera personal
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Personlig assistent
Databaser
_
Analys
Best och svar
_
Medicin
Registrering
_
Quvadis
Vart går du?
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Samarbetspartners
kompetenser
•Akuten
-användarna
•Laboratoriemedicin
-preanalys, analys, applikationer och samordning
•Universitet
-teknikcentrum
•Högskola
-teknikcentrum
•Medeon
-nya företag
•Industri medicinteknisk
-global industriell erfarenhet
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Standardisera funktionerna!
• Analysera behoven
– Olika diagnostiska behov på akuten
– Designa lösningar utifrån helheten
• Systemorientera
– Integrera lab och patientnära
– Inte allt eller intet
– Många analyter på samma instrument
UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Download