Facit Poängpromenad Kullaviks invigning

Frågor för poängpromenad Kullaviks invigning – vuxen
1. Vad heter de stora reningsverken i Kungsbacka kommun?
a. Hammargård, Kullavik, Lerkil, Ölmanäs
2. Hur många kilo skräp kommer via avloppet till reningsverken och körs till
förbränning varje år?
c. 100 000kg
3. VA-verksamheten arbetar med Uppströmsarbete, vad är det?
a. Minska oönskade ämnen till reningsverk för att minska belastningen på
vattendrag och hav
4. Hur många personer är anslutna till Kullaviks reningsverk?
b. ca 10 000 personer
5. Vilken förvaltning planerar och driver Kungsbackas reningsverk?
b. Teknik
6. Kullaviks reningsverk har biologisk fosforrening. Vad innebär det?
b. Bakterier renar vattnet
7 Varför finns det plasthjul, bärarmaterial, i en reningsbassäng?
b. Bärare ökar reningskapacitet
8. Hur mycket vatten använder en svensk i genomsnitt varje dag?
b. 160 liter
9. Kungsbacka kommun sprider avloppsslam på jordbruksmark. Varför då?
b. Återföra näringsämnen, fosfor, kväve och mull till jordbruksmarken
10. Mediciner innehåller ämnen som tar död på de goda bakterier som hjälper
till att rensa och rena vattnet i reningsverken. Vad ska man göra med
överblivna läkemedel?
c. Lämna till apoteket
Frågor för poängpromenad Kullaviks invigning – barn
1. Vad heter de stora reningsverken i Kungsbacka kommun?
a. Hammargård, Kullavik, Lerkil, Ölmanäs
2. Vad får du spola ner i toaletten?
b. Bajs, kiss och toapapper
3. Hur mycket skräp kommer till våra reningsverk med avloppsvatten varje år?
c. 100 000kg
4. Vad slängs mest i toaletten?
Tops, fimpar och våtservetter
5. Vad händer med skräpet som kommer in till reningsverket?
a. Skräpet körs bort och bränns upp
6. Får man hälla ut målarfärg och kemikalier i toaletten?
b. Nej, det kan skada viktiga bakterier som jobbar i reningsverket
7. Hur mycket tvättmedel ska du använda när du tvättar?
b. Läs på paketet och dosera rätt, vi har mjukt vatten (3-4 dH grader) i
Kungsbacka.
8 Är det okej att tvätta bilen ute på gatan?
c. Nej, tvättvatten rinner ner i gatubrunnen och ut till badviken med smutsigt
vatten
9. Bakterier finns överallt, är bakterier nyttiga eller farliga för oss?
c. Vissa bakterier är farliga, men många är nyttiga och behövs för att vi ska leva
10 Varifrån kommer dricksvattnet i Kungsbacka kommun?
b. Från sjön Lygnern