kursöversikt lärarprogrammet hösten 2002 och våren 2003

KURSÖVERSIKT LÄRARPROGRAMMET HÖSTEN 2002 OCH VÅREN 2003
Våren 2003 (03-01-20 -- 03-06-06)
HÖSTEN 2002 (02-08-19 -- 03-01-17)
Ant
Inr
V 34-44
v 45-03
V 4-13
V 14-23
H02,
termin 1
L 1
ä :
r 1
Leva i världen, 10p
LPNX04
Kursansvarig: Gunilla
Fredriksson
Kultur och
kommunikation,10p
LPNX02
Kursansvarig: Gunnlög Märak
Den lärande människan
LPNX03
Kursansvarig: Lotta Lindholm
Människan och stjärnorna
LPNX01
Kursansvarig: Rose-Marie Mitt
H02,
termin 1
L 1
ä :
r 2
Kultur och
kommunikation,10p
LPNX02
Kursansvarig: Gunnlög Märak
Leva i världen, 10p
LPNX04
Kursansvarig: Gunilla
Fredriksson
Människan och stjärnorna
LPNX01
Kursansvarig: Rose-Marie Mitt
Den lärande människan
LPNX03
Kursansvarig: Lotta Lindholm
Ant
Inr
V 34-43
V 44-03
V 4-13
V 14-23
H01,
termin 3
N
a
t
i
n
Jorden, 10p
LPNNA1
Kursansvarig: Klas Johnsson
Livet i det lilla och det stora,
10p
LPNNA2
Kursansvarig: Arne Jonsson
Människan i
naturvetenskapen,
Naturvetenskapen i
människan, 10p
LPNNA4
Kursansvarig: Ragnhild Lövgren
Biotopen - ett stycke
naturvetenskap, 10p
LPNNA3
Kursansvarig: Martin Nelzen
H01,
termin 3
S
a
m
i
n
Historiska perspektiv, 10p
LPNSA1
Kursansvarig: Cecilia Lindgren
Politik, överlevnad och
välfärd, 10p LPNSA2
Kursansvarig: Mattias
Martinsson
Tro och Makt, 10p
LPNSA4
Kursansvarig: Eva Reimers
Jorden som boplats, 10p
LPNSA3
Kursansvarig:
H01,
termin 3
I
k
t
i
n
Lärande och
Lärande och IKT i samhället, Lärande och multimedia, 10p
Lärande och IT-strategier,10p
Datorprogram,10p
10p
LPNIA2
LPNIA3
Kursansvarig: Anderz
LPNIA4
LPNIA1
Kursansvarig: Birgitta Johansson
Grunnesjö
Kursansvarig: Anderz Grunnesjö
Kursansvarig: Mats Persson
H01,
termin 3
E
s
t
i
n
Den musiska människanDen musiska människanordet, bilden och hantverket,
ordet, bilden och hantverket,
10p
10p
LPNEA1
LPNEA1
Kursansvarig: Keith Chirgwin
Kursansvarig: Keith Chirgwin
Grupp 2:3
Grupp 2:1 och 2:2
Den musiska människanDen musiska människanmusik, drama och rörelse,
musik, drama och rörelse, 10p
10p
LPNEA2
LPNEA2
Kursansvarig: Gunnar Ekermo
Kursansvarig: Gunnar Ekermo
Grupp 2:3
Grupp 2:1 och 2:2
Förklaringar:
Natin Människan och Naturen
SaminSamhälle och kultur
Iktin Lärande och informations- och kommunikationsteknik
Estin Estetisk inriktning
1
Estetisk verksamhet
Läraren som estetisk vägledare,
som väg till kunskap, 10p
10p
LPNEA3
LPNEA4
Kursansvarig: Gunnar Ekermo/
Kursansvarig: Gunnar Ekermo/
Keith Chirgwin
Keith Chirgwin