Medeltiden

advertisement
Historia
2013
Skönsmons skola
Skriven av elever i 5c
[MEDELTIDEN]
En sammanfattning av livet under Medeltiden i Sverige gjord av elever i klass 5c på Skönsmons skola.
Innehåll
Livet i staden ....................................................................................................................................... 3
Livet utanför staden ............................................................................................................................ 3
Sjukvård ............................................................................................................................................... 4
Digerdöden .......................................................................................................................................... 4
Stockholms blodbad ............................................................................................................................ 5
Medeltidens verktyg............................................................................................................................ 5
Hygien Under Medeltiden ................................................................................................................... 6
Livet i borgen ....................................................................................................................................... 7
Medeltiden – Krig ................................................................................................................................ 8
Brott på Medeltiden ............................................................................................................................ 9
Fordon under Medeltiden ................................................................................................................. 10
2
Livet i staden
Vi vet att bönderna inte bodde i staden. De allra rikaste bodde inne i staden. I staden bodde
man tätt. En bödel bodde också i staden. I staden sålde man mat, kläder, djur och massa
andra saker.
Önskar veta: Bor det fattiga eller rika i staden? Varför fick man så hårda straff? Vad bodde de
i för hus i staden? Vilket yrke var det vanligaste i staden?
Lärt oss: Mindre rika människor bodde i staden. De rika bodde i slottet/borgen. De städer
som finns är små. I staden bor det hantverkare. Hantverkare är ett av de vanligaste yrkena i
staden. De gör skor, kläder, vapen och många andra saker. Bönder bor inte i staden. De allra
rikaste bodde inte i staden. I staden bodde man tätt. De bodde i hus av trä, sten. Husen hade
tak och väggar.
Livet utanför staden
Utanför staden bodde bönderna. Bönderna hade alla möjliga djur bland annat gris, kor och
får. Det var svårt för att dom på Medeltiden för de fick jobba hela tiden. De var nästan aldrig
lediga.
Kungen bestämde över bönerna fast dom fick flytta vart du ville och dom bestämde lite över
byn.
Bönderna var fattiga för att dom betalde skatt till kungen. Kvinnorna fick slita hårt tjejerna
fick ta hand om djuren.
Tjejerna blev nästan alltid gravida och det var det många barn i familjen.
3
Sjukvård
Detta kapitel handlar om hur man botar, eller försökte bota folk som hade digerdöden.
De enda som ville (försöka) bota de smittade var prästerna (vi är inte säker på att de ville
hjälpa heller). Oftast var de drabbade på ett så kallat ”klostersjukhus”, där inne försökte man
rädda de drabbade. Det sätt man försökte rädda de drabbade var att skära bort bölderna. Aj!
Man fick även hög feber och bölderna var stora som ägg. Man dog efter några dagar. När
bölder blir för stora, spricker de och man dör.
Mest var det de som inte fick tillräckligt med mat som vart sjuka. Det finns inget botemedel
mot digerdöden än i dag. Hoppas den inte kommer igen! De flesta som ville hjälpa vart
smittade själv.
Man försökte även bota de smittade med örter, t.ex. ljung, sälg och luktviol. Den som är
smittad kan man inte hjälpa… Det var också munkar som ville hjälpa de smittade.
Digerdöden
På 1300-talet gick pesten särskilt hårt fram. Då fick den namnet digerdöden, vilket betyder
den stora döden. Forskare har räknat ut att en fjärdedel av Europas människor dog på bara
tre år. År 1349 kom digerdöden till staden Bergen i Norge med ett Engelskt skepp.
Besättningen var sjuka och dog. Så spred sig digerdöden i staden och gick vidare in i Norge,
Sverige och Finland. Danmark smittades genom sina kontakter genom tyskland. Nästa alla
fick digerdöden om dom var fattig eller rika. Det kom många människor för att sörja dom
som hade dött.
I städerna målade man kors på dörren till alla smittade hus och släpade ut liken på gatorna.
Så fort man kunde grävde man ner dem i massgravar utanför stadsmuren. Ifall man får
Digerdöden så får man feber sedan svarta fläckar på huden till slut bölder stora som äpplen
man dör efter några dagar. Vissa städer & byar var nästan tomma på människor för att
nästan alla dog i Digerdöden.
Det finns ingen medicin mot Digerdöden. En i dag finns den hemska sjukdomen. Men nu
lever vi inte nära råttor & loppor. Därför blir vi inte smittade. Dessutom finns det i dag
mediciner som hjälper mot digerdöden.
4
Stockholms blodbad
Stockholms blodbad inträffade 8 november 1520. Man blev avrättad om man hade gjort
något dåligt som att säja att någon är en hora eller något annat fult. Kristian tyrann styrde
Stockholms och blodbadet under Medeltiden. Ingen ville komma dit för det kunde vara en
fälla. Han halshögg 94 högt uppsatta svenskar och 2 biskopar. Det rann blod ner för gatorna i
staden under Stockholms blodbad för han dödade så många. Stockholms blodbad låg i en
tegel byggnad, i den byggnaden var det som en avrättnings sal. Han dödade folk för han var
galen.
Kristian II blev kung men då kom Gustav Vasa och stoppade han för Gustav Vasas pappa
hade blivit dödad . Och då tog medeltiden slut. Kristian II var kung i Danmark och Norge
1513-1523. 3 år efter vart han kung i Sverige.
Medeltidens verktyg.
Under medeltiden använde man verktyg ungefär på samma sätt som idag. Idag har vi många
maskiner som vi använder istället för enkla verktyg. Alla verktyg som fanns då finns också nu
och vi använder de flesta i vårt samhälle.
Så här gick skörden till: Man hade en lie som de slog skörden med och sedan tog de skörden
till ett hus och torkade den. Därefter malde de säden till mjöl och bakade bröd mm.
5
Hygien Under Medeltiden
Hygienen under medeltiden var faktiskt ganska bra (men om man kollar hur mycket man
tvättar sig nu för tiden så är det fruktansvärt lite). Det fanns badstugor 1 som ofta besöktes av
stadens invånare. På den tiden kallades att tvätta sig att man lögade 2 sig. Man tvättade sig
alltid före man skulle gå i kyrkan och man gick i kyrkan ganska ofta ungefär varje söndag.
eftersom att man aldrig hade badrum hemma (kungen och drottningen hade det ibland) så
fick man gå till stadens badstuga
1
En stuga där man gick och
tvättade sig
2
Det är därför Lördag heter
Lördag
6
Livet i borgen
Borgens invånare
I borgen bodde det många människor bland annat:
Adelsfamiljen
Livet i borgen kretsade om den adliga familjen som bodde där. Alla ägnade sig åt att försvara
familjen och tjäna sin herre.
Page och riddare
Pagen var en ung tjänare som också kom från en adlig familj. Det gjorde också lägre
adelsmän som stred för sin herre det är en riddare.
Präst
En präst ledde familjens andliga liv. Han tjänstgjorde också som en sekreterare.
Gycklare
En gycklare underhöll dem som fanns på borgen, och på borgen fanns det så många som
arbetade. Så även om livet på borgen inte var direkt bekvämt så var det outhärdligt.
Latrin tömmare
Latrin tömmare tömmer allt bajs. Då använder man en spade. Skiten rinner eller rullar ner
för en ränna, och sen ner i en tunna.
7
Medeltiden – Krig
100-åriga kriget
Det hundra åriga kriget varade mellan Frankrike och England det varade i 116 år eller
mellan 1337-1453. Det var Frankrike som startade kriget kan man säga den franska flottan
och patrullerade på Engelska kanalen och Engelsmännen var rädd för en fransk invasion.
men 1340 besegrades den franska flottan grundligt i sjöslaget vid Sluys och den engelska
armén under ledning av Edward III steg iland på kontinenten. När Frankrike förlorade så
var det katastrofalt för dom 213 Skeppen var det 16 som klarade sig bra 18 000 fransmän
dödades Franske Kung Filip VI mötte den engelska armén vid Crécy den 26 augusti 1346,
och besegrades där. Förlusten berodde på engelsmännens användning av långbågskyttar
när de franska tunga riddarna gick till anfall mot dom dödliga pilarna som skar igenom
rustningen på riddarna och skapade panik och bröt lederna. Striden vid Crécy blev början
på slutet på riddartiden. Men i helt fel tillfälle drog också digerdöden in över Europa
(1348) både England och Frankrike drabbades hårt. År 1356 företog År 1356 företog
Edvard, den svarte prinsen ett plundringståg in på fransk mark och den nye franske
kungen Johan den gode marscherade mot honom med 11 000 man. Vid Poitiers möttes de
två arméerna och utkämpade en bitter strid den 19 september 1356. Besegrades dom
igen, den franska riddarna och kungen togs tillfånga av engelsmännen och satt efter det,
endast med kortare avbrott, fången i England till han dog 1364. Nu hamnade kronan på
den unge Karl att leda Frankrike till seger. Och ett bondeuppror drar igenom norra
Frankrike, men han kunde hantera upproret rätt så bra. Och så bryter sig Frankrike loss
från England och är i toppskikt.
Kalmarunionen
Kalmarunionen var en pakt mellan Sverige, Norge och Danmark. Men även Island, Grönland,
Färöarna, Finland Orkneyöarna och Shetlandsöarna tillhörde även Kalmarunionen.
Kalmarunionen kallas så för ett möte just i Kalmar, en hamnstad där även Ölandsbron är.
Paktens bildare var en dansk kung vid namn Erik. Kalmarunionen varade i 26 år, eller 1397 till
1423, men den tog ej slut när Sverige slutade i unionen, Danmark och Norge stannade kvar
till slutet av 1814. Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat och tolkningen av
detta har gett upphov till olika lösningar av historiker. Men när Erik plötsliga död så var
tronen tom, och Danmark och Sverige valde två olika kungar. Det kom att dröja till 1457
innan de tre rikena åter styrdes av samma kung, Kristian I, far till den kände Kristian II, eller
mer känd som Kristian tyrann. Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som Hans och
Kristian II styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var dock unionen hela
tiden ett politiskt val ända fram till valet av Gustav Vasa till kung 1523.
8
Brott på Medeltiden
Man blev utvisad ur staden om man sa något jättedumt. t.ex. sa att någon horade. Om man
slåss eller våldtar = tvingar någon att t.ex. ha sex så blev man avrättad. Ibland blev man
avrättad eller så blev man Bödel. Bödel ville man absolut inte bli, man sabbar sitt rykte.
Bödel är när man avrättar folk, som är det är det värsta yrke man kan ha. Om man dödar
någon i något annat landskap eller annat län får man böter (eller blir avrättad).
Vi önskade att veta vad som händer när man dödar kungen. Vi tror att man blir avrättad av
Bödeln, kanske av Drottningen till och med. Vad händer om man våldtar kungafamiljen? Då
blir man pryglad tills man dör. Vad händer om man rånar någon? Man pryglas. Vad händer
om man stjäl? Man pryglas. När man blir bödel, får man öronen avskurna sen har man en
mössa, för att dölja de avskurna öronen.
Om man har gjort något dumt t.ex. rånat någon, kastar de tjära på en sen fjädrar eller annat
skräp. Då ser man patetisk ut. Sen spottar Bönderna på den som har gjort något dumt. Då
avvisar de personen från staden. Sen kan man döda den personen när man ser den.
9
Fordon under Medeltiden
V
Ö
L
Inga motorbåtar
Hur man byggde
båtarna
Man bygger
segelbåtar
Man hade häst
och vagn
Hur man byggde
fordon
Att hästen har
används som
dragdjur i ca
6000 år
Bilden är på två människor som åker häst och vagn.
Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus upptäckte Amerika med.
10
Kärra
På många medeltida bilder ser man kärror. Bönderna färdandes i dem, och man förde också
fångar till avrättningsplatsen i dem.
Bärstol
Välbärgade kvinnor reste i hästburna bärstolar, som på denna bild ur en medeltida
handskrift. De fattiga reste mindre än adelsmännen, som ju for runt och besökte sina
egendomar tillsammans med sin familj och sina tjänare.
Så där ser en bärstol ut.
Piratskepp
Sjörövare fanns både i de nordeuropiska farvattnen och på medelhavet. Piraterna lade sig i
bakhåll för handelsskeppen, anföll dem och stal deras last. Svärd, dolk, pilbåge och spjut. De
med svärd hoppar till andra båten, de med spjut står längst fram i båten och de med pilbåge
står längst back i båten
Här är ett piratskepp.
11
Download