Information om Hörcentralen

advertisement
Hörcentralen
En rehabiliteringsresurs för personer
med hörselnedsättning i alla åldrar
Hörcentralen erbjuder habilitering/
rehabilitering, individuellt och i grupp
 Bedömning och diagnostisering av hörselnedsättningen.
 Kartläggning av behov.
 Utprovning av och träning med hörhjälpmedel.
 Fördjupad rehabilitering.
 Information och rådgivning kring hörselnedsättningen.
 Stöd- och motivationssamtal.
 Möjlighet till hembesök.
Till örat genom luften med ljudets vågor
fortplantas livets alla stora frågor.
Men livets alla goda svar…..
jag undrar vilken väg de tar?
Tage Danielsson
Vi som arbetar på Hörcentralen är:
Audionomer, hörselpedagog, kurator, tekniker,
syn- och hörselinstruktör och sekreterare.
På Hörcentralen arbetar audionomerna.
Vid första besöket gör vi de hörselmätningar som
behövs och samtalar om hörselsituationen. Vi går igenom
vilka behov Du har och pratar om dina förväntningar.
Vid nästa tillfälle provar vi ut hörapparaterna och går
igenom skötsel och hantering. Du får sen låna hem
hörapparaterna på prov en tid. Du kommer att träffa din
audionom vid ett flertal tillfällen.
Några dagar i veckan arbetar vår hörseltekniker
på Hörcentralen, med service och reparationer av
hörapparater. Hörselteknikern har även hand om
installationer och reparationer av hörseltekniska hjälpmedel
i hemmet.
Vi har också en sekreterare på Hörcentralen som är den
som ringer upp Dig när Du bokat en telefontid via talsvar.
På Pedagogiska hörselvården arbetar hörselpedagogen,
kuratorn och syn- och hörselinstruktören.
Efter avslutad hörapparatutprovning erbjuder vi olika
kurser som du själv får anmäla dig till, där även anhöriga
eller närstående är varmt välkomna.
Vi erbjuder också rådgivning till Dig som behöver hjälp
med andra hörseltekniska hjälpmedel, enskilda samtal
och hembesök.
Så här får Du kontakt med oss:
Du behöver en remiss från din vårdcentral för att få komma till
Hörcentralen.
Tidsbeställning och rådgivning:
Samtalsbokning sker via talsvar 0498-26 83 33.
Du kan också kontakta oss via,
 Fax nr 0498-26 83 41
 E-postadress: [email protected]
 Via sms (enbart sms) 070-447 75 31
Post- och besöksadress:
Hörcentralen
Visby lasarett
621 84 Visby
Pedagogiska hörselvården (finns på Korpen)
Brömsebroväg 8
62123 Visby
Download