Schema Jämförande politik och förvaltning HT 2003

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ekonomiska institutionen
Avdelningen för statsvetenskap
Statsvetenskap 2
Bo Persson
031104
Schema Jämförande politik och förvaltning HT 2003
Plats
Innehåll
Vecka Datum
Tid
45
Tisdag 4/11
10-12 NEK:s
Introduktion (Hague & Harrop kap 1-8)
konferensrum
45
Torsdag 6/11
13-15 AG26
Spelets aktörer: väljare, partier och
intressegrupper (Hague & Harrop kap. 911)
47
Måndag 17/11 10-12 AG25
De institutionella arrangemangens
betydelse (Hague & Harrop. Kap. 12-15;
Lijphart)
48
Tisdag 25/11
10-12 AG24
Konstitutionella val (Hague & Harrop 1215; Lijphart). Obligatoriskt seminarium.
Inlämning av uppgift 1.
48
Torsdag 27/11 10-12 AG25
Byråkrati och politik
(Hague & Harrop kap. 16, Peters, kap. 12 och 4-6)
49
Måndag 1/12
13-15 AG24
Byråkratisk reform (Hague & Harrop kap.
17; Peters kap. 8-10) Obligatoriskt
seminarium.
Utdelning hemtentamen.
49
Fredag 5/12
12
Inlämning hemtentamen
Utanför
Kerstin
Karlssons
(adm.) rum
Download