Wieslab Remiss

advertisement
Wieslab Remiss
Monitorering av biologiska läkemedel
Skicka till
Gatuadress
Kontakt
Wieslab AB, Box 50117, 202 11 Malmö
Lundavägen 151, Malmö
Beställare/Betalningsansvarig/Svarsmottagare
Patientdata
T +46 (0)40 - 53 76 60
F +46 (0)40 - 43 28 90
Provmaterial
Serum
Remitterande läkare
Provtagningsdatum
Telefon
Provtagningsföreskrifter för Serum
Provet tas lämpligen före en injektion/infusion samma dag som planerad läkemedelsadministration. Provet ska tas då koncentrationen av läkemedlet förväntas vara så lågt som möjligt
(vid ”Cmin vid steady state” eller sk ”trough” nivåer).”Cmin” svarar till minimala läkemedelskoncentrationen vid ”steady state” då även variationen av läkemedelskoncentration i serum
är som lägst. ”Cmin” ger samtidigt den högsta känsligheten för att detektera neutraliserande
anti-läkemedels-antikroppar. Vid mätbara nivåer på läkemedlet anses förekomsten av
neutraliserande antikroppar vara av låg terapeutisk signifikans.
Blodprov tas i ett rör utan tillsats eller i ett gelrör. Både venösa och kapillära prover går bra.
Provet ska stå för koagulation i minimum 30 minuter och därefter centrifugeras provet.
Serum avskiljes och överföres till nytt rör. Serumprovet förvaras i kyl i väntan på transport och
kan skickas i rumstemperatur med vanlig post. Vid tillfällen då provet inte skickas direkt skall
det förvaras i kyl (ca 2-8˚C) eller i frys (ca -20˚C) i väntan på transport. Skicka ca 3 ml serum.
Biobankslagen
För analyser inskickade på denna remiss bekräftar inskickandet att patienten (alt vårdnadshavare/närstående) har fått information om - och samtycker till - att provet och tillhörande
personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.
Frågeställning/Önskemål
Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och
därmed förenlig verksamhet. Nej-talong bifogas.
Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.
Sätt kryss för önskad analys
Monitorering av TNF-hämmare
Analysmetoden är baserad på in vitro cell rapportör metod (iLite) som inkluderar bestämning av koncentration av TNF-hämmare (aktivitet)
och analys för neutraliserande anti-läkemedels-antikroppar mot TNF-hämmare.
Provet tas lämpligen före en injektion/infusion samma dag som planerad läkemedelsadministration. Se vidare för information under provtagningsföreskrifter.
Datum för senaste behandling
Läkemedelspreparat
Önskad analys
Remicade
(Infliximab)
Analys för koncentration av TNF-hämmare.
123 Kompletteras med analys för neutraliserande antikroppar om
koncentration av TNF-hämmare underskrider gränsvärdet.
Humira
(Adalimumab)
Analys för koncentration av TNF-hämmare.
125 Kompletteras med analys för neutraliserande antikroppar om
koncentration av TNF-hämmare underskrider gränsvärdet.
Enbrel
(Etanercept)
Analys för koncentration av TNF-hämmare.
127 Kompletteras med analys för neutraliserande antikroppar om
koncentration av TNF-hämmare underskrider gränsvärdet.
Simponi
(Golimumab)
Analys för koncentration av TNF-hämmare.
129 Kompletteras med analys för neutraliserande antikroppar om
koncentration av TNF-hämmare underskrider gränsvärdet.
Cimzia
(Certolizumabpegol)
Analys för koncentration av TNF-hämmare.
131 Metod för neutraliserande anti-läkemedels-antikroppar är under utveckling.
Läkemedelsdos
Neutraliserande anti-läkemedels-antikroppar mot IFN-alfa
Analysmetoden är baserad på en in vitro rapportör cell linje (iLite) för IFN-alfa och alla godkända interferon-baserade läkemedel kan analyseras.
Provet tas lämpligen före en injektion/infusion samma dag som planerad läkemedelsadministration. Se vidare för information under provtagningsföreskrifter.
Läkemedelspreparat
Datum för senaste behandling
Läkemedelsdos
121
Neutraliserande anti-läkemedels-antikroppar mot IFN-beta
Analysmetoden är baserad på en in vitro rapportör cell linje (iLite) för IFN-beta och alla godkända interferon-baserade läkemedel kan analyseras.
Provet tas lämpligen före en injektion/infusion samma dag som planerad läkemedelsadministration. Se vidare för information under provtagningsföreskrifter.
Läkemedelspreparat
Datum för senaste behandling
Läkemedelsdos
122
Beställningar
Skicka oss:
............... Remiss Monitorering av biologiska läkemedel ............... Remiss Autoimmunitet
............... Remiss Neurologi
Information om analyser och provtagningsanvisningar finns på www.wieslab.se. Senast uppdaterade remisser finns att ladda ner på hemsidan.
® Wieslab AB November 2013 W-009-SE00
www.wieslab.se
Download