Jag skulle vilja vara god - men hur?

advertisement
Predikan, Korskyrkan Borås, söndagen den 24 oktober 2004,
Micael Nilsson.
Tema: Andens frukter - Godhet
Sid. 1(4)
Jag skulle vilja vara god - men hur?
Text: Gal 5:22-23
”…andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet
och självbehärskning”, Gal 5:22-23.
Detta är Guds vision med ditt liv. Detta är vad Gud vill göra i dig. Det betyder att om du vill
be om att Guds vilja ska ske med dig kommer saker och ting att börja hända idag. Du blir som
ett konstverk där en bild sakta växer fram.
Vissa konstnärer arbetar med lera, andra med trä eller med duk och färger. Skaparen arbetar
med människoliv. Och detta är hans palett: Kärlek, glädje, frid…
Vi har arbetat oss fram till genom denna uppräkning av viktiga egenskaper och nu kommit
fram till ordet ”godhet”. Jag formulerar en fråga: Jag skulle vilja vara god - men hur?
Någon undrade: Vad är skillnaden på godhet och vänlighet?
Orden knyter till varandra och går in i varandra. Det är som färgerna i en regnbåge. När blir
egentligen den röda färgen orange? Det finns knappast något svar på det. När blir kärleken
glädje? När blir glädjen frid? När blir friden tålamod? När blir tålamod vänlighet? När blir
vänlighet godhet? Inte vet jag. Orden går i varandra. Det ena lever av det andra på ett
fantastiskt sätt.
Jag skulle vilja vara god - men hur? Jag känner att frågan är problematisk. Hur håller man ett
föredrag om hur man blir god? Det finns en uppenbar risk att det blir religion av alltihop. De
flesta religioner försöker besvara frågan hur man blir god nog. Hur man blir så god att man
slipper återfödas, slipper det eviga straffet osv. Vi får inte hamna under det oket, för det är
inte kristendom.
Dessutom känns frågan obehagligt präktig. Som om tron på Gud bara var för en moraliskt
högtstående elit, som oftast visade sig kantra mot hyckleri och självgodhet.
Men tänk istället på en människa du uppfattat som genuint god. Jag tror inte att du upplevde
henne eller honom som egenkär eller uppblåst. Säkert tänker du på en varm, självuppoffrande
person. Och att vilja bli en sådan människa måste väl vara riktigt?
Mest av allt tänker jag på Jesus. Jesus var god!
Lyssna då till en berättelse om Jesus:
”Då kom en man fram till honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få
evigt liv?” Jesus sade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är
god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.” ”-Vilka?” frågade han, och Jesus svarade:
”Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall
inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig
själv.” Då sade den unge mannen: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?” Jesus
svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en
skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När ynglingen hörde svaret gick han sin väg
bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus sade till sina lärjungar: ”Sannerligen, det är svårt
för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma
igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde det blev de
bestörta och sade: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är
det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”, Matt 19:16-26.
© Micael Nilsson 2004. Detta material är hämtat på http://www.korskyrkan.org.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Det innebär att du fritt kan ta del av det i sin helhet. Det är tillåtet att citera så länge källan anges. Du får däremot
inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan att först erhållit skriftligt tillstånd. Mer information kan fås på
http://www.korskyrkan.org.
Predikan, Korskyrkan Borås, söndagen den 24 oktober 2004,
Micael Nilsson.
Tema: Andens frukter - Godhet
Sid. 2(4)
Låt oss börja med att konstatera:
1. Vi har problem!
Ibland hör man uttalanden i likhet med detta: - Alla människor är goda, innerst inne.
Tror du det?
Det är i alla fall inte vad Jesus säger. Han säger att den ende som är genuint god är Gud själv.
Och aposteln Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom: ”Ingen finns som är rättfärdig,
ingen enda… , ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, ingen enda.”, Rom 3:10-12.
Detta är alltså vad Bibeln säger. Vi har problem. Vi är inte innerst inne goda. Det är knappast
heller vad historien ger bild av. Men jag behöver faktiskt inte gräva i de heliga skrifterna eller
i mina historieböcker. Jag behöver bara gå till mig själv för att se hur rätt Jesus har. Visst
finns det mycket gott i människan. Visst finne det hjältedåd i historien, osjälviska och goda
handlingar. Men i oss finns också mycket lågt och skrämmande. Frank Mangs, den gamle
predikanten, sa en gång: - Människan är ett gråtande barn och ett rytande lejon på en och
samma gång. Det är en bra bild av vår kluvenhet.
Vi har gått bort från Gud. Vi har problem. Vi behöver en Frälsare. Vi behöver bli räddade.
Det kom en man till Jesus. Han ville veta hur man får evigt liv. Vill du?
Jag möter människor som sagt sig ha mött Jesus Kristus levande i sina egna liv. En del av
dem har så vitt jag kunnat bedöma varit både friska och förståndiga. Många av dem säger att
Gud har förvandlat deras liv. Antingen är det sant eller inte. Antingen är detta den största lögn
eller den viktigaste sanning du hört. Är det inte varje människas uppgift att ta reda på vilket?
Och sedan ge sitt liv åt att följa denna sanning - eller avslöja denna bluff?
Det kom en man till Jesus. Han var, åtminstone i sina egna ögon, moraliskt fläckfri. Han hade
gjort allt han skulle och avstått från allt han inte skulle. Men hans moral var mekanisk och
inlärd. Han har ett intressant tillägg till sina anspråk. Lyssna till honom: ”Vad är det som
fattas?”
Tre evangelier berättar om honom. Vi får veta att han är ung, rik och uppsatt. Han var
dessutom en religiös man. Men han måste fråga Jesus: ”Vad är det som fattas?”
Det räcker alltså inte med upphöjelse, pengar eller religion. ”Vad är det som fattas?” Den
frågan ekar i mångas tomhet. Något fattas. Det räcker inte med religion och moral. Mannen
måste till slut ändå erkänna att han har problem. Så Jesus visar att…
2. Gud har en lösning.
a. Jesu Kors
Det är en märkvärdig lösning. Följer vi Jesus kommer vi förr eller senare alltid till ett kors.
Och är vi som mannen i berättelsen intresserade av hur man får evigt liv måste Gud ta oss till
det korset.
700 år före Jesus profeterade profeten Jesaja om Jesu kors. Det är kanske Gamla Testamentets
djupaste ord: ”Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi
skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men
Herren lät vår skuld drabba honom.”, Jes 53:5-6.
© Micael Nilsson 2004. Detta material är hämtat på http://www.korskyrkan.org.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Det innebär att du fritt kan ta del av det i sin helhet. Det är tillåtet att citera så länge källan anges. Du får däremot
inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan att först erhållit skriftligt tillstånd. Mer information kan fås på
http://www.korskyrkan.org.
Predikan, Korskyrkan Borås, söndagen den 24 oktober 2004,
Micael Nilsson.
Tema: Andens frukter - Godhet
Sid. 3(4)
Bibeln säger att Jesus kom, levde och dog för vår skull. Hans död var ställföreträdande. Han
tog vårt straff.
Att bli kristen är att byta med Jesus. Han tar din synd. Du får hans renhet och godhet. Det liv
han levde räknas för din räkning. Din frimodighet behöver inte vila eller vackla inför frågan
om du duger. Det här är poängen: Jesus duger! Hans liv är nog inför Gud. När du bekänner
Jesus som din Herre och Frälsare räknas hans liv för dig.
Detta är inte en enkel tanke, men det är en av Bibelns viktigaste sanningar.
Vi tar en bild. Jag läste häromdagen om en särskild variant av golf. Laggolf. Man är kanske
fem man i ett lag. Ett proffs och fyra amatörer. Så spelar alla hålet tillsammans, men bara det
bästa resultatet räknas. Jag kanske får åtta slag på ett par fyra hål, men den bästa spelaren får
tre. Då glömmer vi mitt slag och vi räknar min medspelares.
Då kan du reglerna. Låt oss gå en runda med Jesus. Du slår ut ditt första slag rakt ut i skogen.
Jag sätter mitt i en sandbunker där jag stannar länge. Du slår din boll i hål efter 10 slag där du
besökt ytterligare en skog och ett vattenhål. Jag kommer efter med 23 slag. Fråga mig inte var
jag varit. Jesus slår ett hole-in-one. Vi får räkna hans resultat. Och fastän du och jag är de
sämsta spelarna på plan vinner vi överlägset. Jesus slår 18 hole-in-one!
Så här är det: Vi lever med Jesus. Han lever ett fullkomligt liv. Vi faller i synd, säger dumma
saker, beter oss illa mot varandra, försöker ta tag i våra liv, låter bli att be och snavar fram
genom livet. En dag står vi inför Domaren. Jesus frågar oss: - Vems liv ska vi räkna? Och vi
svarar: - Ditt Jesus! Och domaren säger: - Ni vinner!
b. Född på nytt
Vi har ett problem. Vi är inte goda. Gud har en lösning. Han tar oss till Jesu kors där vi får
förlåtelse. Det är vad Gud har gjort för dig. Låt oss se en stund på vad Gud vill göra I dig.
- Du måste också bli född på nytt. Det var vad Jesus säger till en man i Bibeln. En god och
präktig man. Men Jesus visste att hans inre var dött. Mannen behövde liv från Gud. För man
bli inte mor för att man läser en bok om barnuppfostran. Man blir mor när man bär ett nytt liv
under sitt hjärta. Och man blir inte en kristen för att man har läst en bok om Gud eller har en
viss moral. Man blir en kristen när man tar emot Guds liv.
Bibeln säger att när du bekänner Jesus som din Herre kommer Guds Ande in i ditt liv. Detta
är ett slags skapelseunder. Bibeln säger: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det
gamla är förbi, något nytt har kommit.”, 2 Kor 5:17.
Detta är ett av den kristna trons mysterier. När du blir född på nytt blir du bärare av Guds liv.
Gud finns inte bara någonstans. Gud finns i ditt liv.
c. Vi har problem. Gud har en lösning.
Det tredje steget av Guds lösning uttrycks i några ord i Paulus brev till församlingen i Efesos:
- Låt er uppfyllas av Ande.
Om man kan få bli fylld av Gud. Om man kan få bli uppfylld av kärlek och kraft och godhet,
skulle du vilja det då? Bibeln säger att det är möjligt! Om du vill kan du få be att Guds Ande
ska fylla dig och göra dig alltmer likt Jesus. Sakta kommer hans attityd färga dina attityder
och hans personlighet att påverka din personlighet.
Det betyder inte att du utplånas utan att du blir alltmer dig själv, så som det var tänkt.
© Micael Nilsson 2004. Detta material är hämtat på http://www.korskyrkan.org.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Det innebär att du fritt kan ta del av det i sin helhet. Det är tillåtet att citera så länge källan anges. Du får däremot
inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan att först erhållit skriftligt tillstånd. Mer information kan fås på
http://www.korskyrkan.org.
Predikan, Korskyrkan Borås, söndagen den 24 oktober 2004,
Micael Nilsson.
Tema: Andens frukter - Godhet
Sid. 4(4)
Om du möter en människa som aldrig smakat salt och låter henne smaka kommer hon att
känna att salt är en stark smak. Om du berättar att man använder salt i ditt land när man
tillagar mat kommer hon att svara att då måste ju all mat i ditt land smaka på samma sätt, för
salt är starkt. Men det är inte sant. Salt har en speciell egenskap. Om du saltar ett ägg
framhäver saltet äggets smak. Om du saltar en tomat smakar tomaten mer tomat.
Jesus blir saltet i ditt liv.
När han kommer in i ditt liv förtydligar han vem du egentligen är. Du befrias att vara du. Och
hans godhet lyfter fram dig och förtydligar dina konturer.
Idag kan du be om att få bli fylld av Guds Ande. Vilken fantastisk bön!
Avslutning
Vad ska vi nu göra av detta? Minns du mannen som kom till Jesus? Jesus gav honom en
konkret utmaning. - Sälj, det du äger och ge pengarna till de fattiga. Jesus siktar väl och
träffar rätt. Han vet var mannen har problem. Den unge mannen älskar sina pengar. Han är
långt ifrån så fri som han hävdar. Och han vet det ju själv. Han undrar: - Vad är det som
fattas?
Nu ger Jesus mannen en möjlighet att ta tag i sitt liv.
Gud kanske har något annat att säga till mig. Och möjligen något annat att säga till dig. Jesus
vet vad det är som fattas oss. Han kan visa oss vad det är vi behöver ta tag i. Kanske visar han
dig just nu hur du kan praktisera godhet. Kanske talar han om någon du ska be om förlåtelse
eller någon du ska ge förlåtelse. Du kanske inte vill det, men Gud vet vad som fattas dig.
Kanske visar han dig något du ska ta tag i, ett telefonsamtal du ska ringa, någon som behöver
dig. Gör då inte som mannen som mörknade och gick sin väg. Gör dig fri.
Dagens predikan handlade om godhet, men den handlade inte om att Gud bara har rum för de
praktfulla och förträffliga. Bara Gud är god. Alla vi andra behöver nåd. När evangelisten
Markus berättar om den rike mannen lägger han till något som Matteus och Lukas utelämnar:
”Jesus såg på honom med kärlek…”, Mark 10:21.
Och hur ser Jesus på dig idag, när du nu som mannen ska ta ställning till hans utmaningar och
till hans inbjudan?
Jesus ser på dig med kärlek? Vad mer behöver du veta?
Låt oss be!
© Micael Nilsson 2004. Detta material är hämtat på http://www.korskyrkan.org.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Det innebär att du fritt kan ta del av det i sin helhet. Det är tillåtet att citera så länge källan anges. Du får däremot
inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan att först erhållit skriftligt tillstånd. Mer information kan fås på
http://www.korskyrkan.org.
Download