ett pass för den praniska kroppen

advertisement
ETT PASS FÖR ANDNING OCH LUNGOR
_________________________________________________________________________________
Andningen är grundläggande i Kundaliniyoga. Denna serie övningar tränar och stärker din
andning och dina lungor. Ingen eldandning vid mens. Tona in före och tona ut efter passet.
1. Lätt meditationsställning. Tryck för höger
näsborre. Andas långa djupa andetag genom
vänster i 5 min.
Stimulerar det parasympatiska nervsystemet.
Balanserar hjärnan.
2. Lätt meditationsställning. Tryck för vänster
näsborre. Andas långa djupa andetag genom
höger i 5 min.
Stimulerar det sympatiska nervsystemet.
Balanserar hjärnan.
3. Lätt meditationsställning. Eldandning i 5 min.
Tillför pranisk energi samtidigt som du renar
blodet.
4. Långa djupa andetag genom näsan sittande
i lätt meditationsställning. 5 min.
Ger dig kontroll över sinnet. Skapar
avspänning och balans.
5. Sitt kvar i ställningen. Gör rotlåset samtidigt
som du eldandas under 1 min. Fokus i 3:e
ögat.
Tillför massor av energi samtidigt som du
stimulerar Kundalinienergin.
Download