Use of outcome measures in the prosthetic and orthotic clinical

advertisement
ISPO-Sverige
i samarbete med
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Ortopedteknik
inbjuder till
“Prevention och behandling av
fotkomplikation vid diabetes”
En multidisciplinär kurs
Göteborg
Torsdag 28 Januari 2016
Hjärtats Aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
OBS! Skriv ut - Scanna in och mejla anmälan till: [email protected]
Version 29 sept 2015
Preliminärt Program (programmet kommer finnas uppdateras på www.ispo-s.se)
Torsdag den 28e januari 2016, Hjärtats Aula /SU
09.30
Registrering och Kaffe med smörgås
10.00
Inledning
10.10
State of the Art avseende prevention och behandling av
fotkomplikation. Riktlinjer. Magnus Löndahl, Diabetolog, Lund
10.45
Nationella Diabetesregistret – hur registreras riskfaktorer för
fotkomplikation idag? Pär Samuelsson
11.00
Distriktsläkarens roll vid us av diabetesfoten
11.15
Att organisera ett team, möjligheter och omöjligheter, Jesper Fowelin,
Kungsbacka
11.40
Fotterapeutens verktygslåda - Christel Dahlström, fotterapeut, med
mott, SU/Mölndal
11.55
Sårsjuksköterskans verktygslåda
12.10
LUNCH (stående mingellunch)
13.00
Ortopedläkarens verktygslåda – Agneta Folestad, Capio, Göteborg
13.15
Ortopedingenjörens verktygslåda, Jacqueline Siegenthaler,
Ortopeding, Sahlgrenska, Göteborg
13.35
Vad skulle fysioterapeuter kunna bidra med? Åsa Österlund, Capio,
Göteborg
13.50
D-Foot – ett ortopedtekniskt eHälsoverktyg
Ulla Tang, Ortopeding, Sahlgrenska, Göteborg
14.30
Fruktstund
14.45
MyFoot Diabetes, patientapp för självscreening av fötter
John Alnemo, Ortopeding, Sahlgrenska, Göteborg
15.00
Patientperspektiv, Leif Sundberg
15.15
Paneldebatt med samtliga föreläsare
16.00 Avslut
16.00
Avslut
OBS! Skriv ut - Scanna in och mejla anmälan till: [email protected]
Version 29 sept 2015
Anmälan till en-dags kurs – Torsdag 28 Januari 2016
“Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes”
Efternamn:
Förnamn:
Yrke/arbetar som:
Arbetsplats:
E-postadress:
Telefon:
Önskar faktura:  Ja
Fakturaadress:
Postnummer, ort:
Kostnadsställe:
Om Medlem ISPO:
 ange Medlemsnummer:
Kursavgiften betalas i förskott (i nära anslutning till att anmälan skickas in). Betalning
sker till ISPO’s bankgiro 5892-9860. Var god ange "ISPOkurs-jan2016" samt ditt namn
vid betalning. I avgiften ingår kaffe och lätt lunch och frukt.
Om du vill ha faktura, ange fakturaadress och ev kostnadsställe.
Deltagaravgift
Alternativ
Anmälan innan
Anmälan efter
2015-12-15
2015-12-15
ISPO-medlem
1000 SEK
1200 SEK
Ej ISPO-medlem
1300 SEK
1500 SEK
Observera att antalet platser är begränsade till 100!
Avbokning
Ev avbokning skall göras skriftligen. Ingen avgift debiteras om avbokningen sker
senast två veckor före konferensdagen. Om avbokning sker senast en vecka före
debiteras 50%. Om avbokningen sker under den sista veckan återbetalas ingen
avgift. Platsen kan dock överlåtas till annan deltagare.
Anmälan insändes till: [email protected]
OBS! Skriv ut - Scanna in och mejla anmälan till: [email protected]
Version 29 sept 2015
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards