Studiearbetet "Geometri"

advertisement
MATEMATIK KURS A
Personnr:
Studiearbete 5, geometri och trigonometri,
20 gymnasiepoäng
Ankomstdatum
Rättningsdatum
Namn: ……………………………………...
Adress: ……………………………………..
Lärarsignatur
……………………………………..
Ange hur du helst vill att vi skall kontakta dig.
e-post: ……………………………………...
tel: ………………………………………….
annat: ………………………………………
Lös uppgifterna och skicka lösningarna tillsammans med detta blad och uppgifterna till din
lärare. Skriv namn på alla lösningspapper du lämnar in. Läraren tittar, kommenterar, och
skickar sedan tillbaka allt till dig. Om du har några frågor eller funderingar så skriv dem under
rubriken Egna kommentarer.
Om inte annat anges skall fullständig lösning lämnas på särskilt papper. Dina beräkningar
och resonemang skall vara lätta att följa och förstå. Stryk under dina svar. Glöm ej enheter.
Egna kommentarer:
Lärarens kommentarer:
Studiearbete 5, geometri och trigonometri, Matematik A, 20 gymnasiepoäng
1.
a) På en karta i skala 1:3000000 är det 4,5 cm mellan två orter. Hur många km är det
mellan dessa orter?
b) En jordglob har en omkrets på 60 cm. Jordens diameter är 1 270 mil. Beräkna
jordglobens volymskala.
2.
Hur många µm är sträckan x om måtten är
angivna i cm?
x
3
15
5
3.
I säkerhetsföreskrifterna som följer med en stege står det att vinkeln mellan stegen och
väggen inte får vara mindre än 25°. Hur högt upp på väggen kan stegen nå om den är
10,0 meter lång? Svara med två gällande siffror.
4.
En cylinderformad tunna har höjden 84 cm med locket på och ytterdiametern 66 cm.
Godstjockleken i vägg, botten och topp är 1 cm. Hur många liter rymmer tunnan? Rita
även en figur.
5.
En trehörning har vinkelsumman 180°, en fyrhörning har vinkelsumman 360° och en
femhörning har vinkelsumman 540°. Vilken vinkelsumma har en sexhörning?
FRIVILLIG UPPGIFT, siktar du på MVG bör du försöka göra den
Bestäm en formel för vinkelsumman för en polygon med x st hörn.
F.
Download