funktionsanalys för drogfritt beteende a-cra

advertisement
FUNKTIONSANALYS FÖR DROGFRITT BETEENDE
A-CRA
EXTERNA INTERNA
STIMULI STIMULI
Vem brukar
Du vara
med när du
gör det här?
Vad brukar du
tänka på just
innan Du
börjar?
BETEENDE
KORTSIKTIGA
NEGATIVA
KONSEKVENSER
Vad gör du (vilket Vad tycker Du inte
beteende/aktivitet)? om
(beteende/aktivitet)
när det gäller:
LÅNGSIKTIGA
POSITIVA
KONSEKVENSER
Vad blir det för
positiva resultat när
det gäller:
Familj medlemmar?
Vem?
Hur ofta brukar Du
göra det?
Var brukar
du vara?
Hur känns det i
kroppen precis
innan Du
börjar?
Ensam?
Vänner?
Platsen?
Din fysiska hälsa?
Tidpunkten?
Hur länge pågår
det?
Din psykiska hälsa?
När brukar
du göra
detta?
Hur brukar du
må psykiskt
(känslomässigt)
precis innan Du
börjar?
Vilka är de
obehagliga tankarna
Du har när Du göra
detta?
Myndighetskontakter?
Skolan?
Vad känns mindre
bra i kroppen när Du
göra detta?
Ev. jobb situationer?
Din ekonomi?
Vilka negativa
känslor får Du när
Du gör detta?
Annat t.ex.
boende/fritid?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards