Utbildningsdag sexuella övergrepp 7 april - ATSU

advertisement
Utbildningsdag sexuella övergrepp 7 april
Ungas utsatthet & traumabearbetning
Ängelholms bibliotek
Kl 08.00 Registrering & välkommen
Kl 08.30 Gisela Priebe föreläser ”Ungdomars sexualitet och övergrepp”
Vi tar en fikapaus ca 09.30 (ATSU bjuder på fika), sen fortsätter Gisela föreläsa
Gisela Priebe är psykolog och universitetslektor på Lunds
Universitet. Hennes forskning omfattar bland annat barns och
ungas utsatthet genom sexuella övergrepp. Ett aktuellt projekt
är: Unga, sex och Internet i en föränderlig värld. Under 2003
och 2004 gjordes en enkät där Gisela och andra forskare i
Sverige och Norge ställde frågor till drygt 4300 gymnasieungdomar kring deras sexualitet. I form av anonyma enkäter
fick ungdomarna, som var i 18-årsåldern, svara på en mängd
olika frågor.
Kl 11.00 Malou Magnusson föreläser ”Traumabearbetning - sexuella övergrepp”
Kl 12.00 Lunch (finns lunchbuffé att köpa på biblioteket)
Kl 13.00 Malou fortsätter att föreläsa
Malou Magnusson är legitimerad psykoterapeut och utbildad i
EMDR och ISTDP som hjälp i bearbetning av trauma. Malou
har varit ordförande i ISIS under 12 år. ISIS var en
tvärvetenskaplig yrkesförening där alla som i sitt arbete mötte
sexuellt utsatta personer, förövare och/ eller deras familjer,
kunde söka medlemskap som till exempel poliser, jurister,
barnmorskor, tandläkare, läkare, kuratorer, psykologer och
behandlingspersonal inom olika områden. Se Malous hemsida:
www.mmteam.nu
Kl 15 slutar vi
Anmäl dig senast 4 april genom: [email protected]
Välkommen!
Agneta Sandberg ordförande ATSU-Skåne
Download