Frankrike - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

advertisement
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
V
Ä
R
L
D
S
B
Ö
N
D
A
G
E
N
2013
Frankrike:
”Jag var främling och ni tog emot mig”
Den 1 mars 2013 är det Europas tur att ansvara för världsböndagsprogrammet. Det är kvinnor i Frankrike som med hjälp av texter i 3 Mosebok
och Matteusevangeliet utmanar oss till engagemang och respekt för de
många människor med utländskt ursprung som söker ett nytt hem i vår
närhet. ”Öppna din port när en främling nalkas” lyder uppmaningen i en
av sångerna, som skrivits speciellt för årets gudstjänst, ”ty Herren är vid
din port”.
2.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
GUDSTJÄNSTORDNING
Välkommen
Ledare: Bonjour, bonjour, bonjour
(”god dag”) /alt Bonsoir (”god kväll”)./
Vi hälsar er med glädje välkomna i
våra franska systrars namn. Det är de
som har förberett denna gudstjänst för
oss alla. Vi vill gärna berätta om dem
och varifrån de kommer.
Kvinna 1 (i granatröd scarf): Jag är
Odile, ordförande i den franska böndagskommittén. Jag bor i Paris.
Kvinna 2 (i scharlakansröd scarf):
Jag heter Jeanne och kommer från Kamerun. Jag blev fransyska när jag gifte
mig. Jag bor i Lyon och arbetar som
läkare.
Kvinna 3 (i orange scarf): Jag heter
Greta. Jag är tyska, ensamstående och
lärare i Sydfrankrike.
Kvinna 4 (i aprikosfärgad scarf): Jag
är Marguerite och föddes i östra Frankrike. Nu bor jag i Brest i Bretagne och
är hemmafru med fyra barn.
Kvinna 5 (i ockrafärgad scarf): Jag
heter Cécile och arbetar tillsammans
med min man på vår bondgård i centrala Frankrike.
Kvinna 6 (i citrongul scarf): Jag är
Geneviève. Jag är gift med en engelsman och har just blivit pensionerad
från mitt jobb i en butik.
(De sex kvinnorna uppmärksammar
kvinnan i grått och hälsar på henne.)
Kvinna 7 (i grå scarf): Gud kallar oss,
Gud kallar sina barn, och vi vet att vi
bara är ”gäster och främlingar på jorden”.
Ledare: Gud kallar oss. Låt oss lyssna
och öppna oss för Jesu ord: ”Jag var
främling och ni tog emot mig”. Låt oss
förenas i bön över hela jorden!
UNISON SÅNG: Svenska Psalmbo-
ken/Psalmer&Sånger 289 ”Guds kärlek är som stranden”
Lovprisning
Kvinna 1: Vi prisar dig, Herre. Du har
skapat oss till din avbild och vi är alla
olika. Tack för denna mångfald, för
alla språk och dialekter. Tack för de
kulturer och traditioner som har uppstått på de platser vi kommer ifrån.
UNISON SÅNG: ”Laudate Dominum” (Taizé, se sid 6)
Kvinna 2: Vi prisar dig, Herre. Var
och en av oss är unik i dina ögon. Vi
gläds över dessa olikheter och över att
vi är kallade att vara systrar och bröder. Du leder oss på vägen till solidaritet oavsett ursprung, språk, utseende
och personlighet. Tack för din nåd som
välkomnar oss alla som dina barn.
UNISON SÅNG: ”Laudate Dominum”
Kvinna 3: Vi prisar och ärar dig, Herre,
för det goda du har gett oss. Amen.
UNISON SÅNG: ”Laudate Dominum”
TEXTläsning
Kvinna 4: Vi slår upp Tredje Moseboken och lyssnar till Guds regler om att
inte utnyttja främlingar. Vi ska också
lyssna till kvinnor som vill att vi ska
förstå vad som händer, när vi inte lyder
Guds uppmaning till helighet.
Ledare: Herren talade till Mose. Han
sade: ”Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag,
Herren, er Gud, är helig. ----När en främling bor hos er i ert land,
skall ni inte förtrycka honom. (3 Mos
19:1-2, 33, Folkbibeln)
Vittnesbörd 1: Jag heter Irina och jag
kommer från Ukraina. Jag svarade på
en annons om arbete i Frankrike eftersom jag önskade mig ett bättre liv. Men
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
när jag kom hit fann jag en helt annan
verklighet. Mina identitetshandlingar
togs ifrån mig. Jag förstod att mina
egna landsmän hade lurat mig. Jag satt
fast i en prostitutionshärva.
Sång: ”Öppna din port” v 1-2 (se sid
7)
Ledare: Främlingen som bor ibland
er skall räknas som infödd hos er. Du
skall älska honom som dig själv. Ni har
ju själva varit främlingar i Egyptens
land. Jag är Herren, er Gud. Ni skall
inte göra orätt när ni dömer i fråga om
längd, vikt eller rymd. Rätt våg, rätta
vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni
ha. (3 Mos 19:34-36)
Vittnesbörd 2: Jag heter Joyce och
jag är fransyska. Jag är född i Frankrike och växte upp här. Mina föräldrar
hade flytt från Kongo. I dag kan jag
inte få jobb trots mina franska betyg.
Mitt namn och mitt utseende avslöjar
mitt främmande påbrå.
Sång: ”Öppna din port” v 3
Ledare: Jag är Herren, er Gud,
som har fört er ut ur Egyptens land.
Så skall ni nu hålla alla mina stadgar
och alla mina lagar och följa dem. Jag
är Herren. (3 Mos 19:37)
UNISON Sång: ”Kyrie” (sid 6)
Kvinna nr 5: Förlåt oss, Herre, varje
gång vi glömmer dina bud. Förlåt oss
för alla de gånger då vi inte på rätt sätt
tagit emot den som sökt vårt beskydd.
Förlåt oss våra sårande ord och vår föraktfulla attityd. Förlåt oss vår feghet
och vår likgiltighet.
UNISON Sång: ”Kyrie” (sid 6)
Kvinna nr 6: Vi är försäkrade om
Guds förlåtelse i dessa ord ur Uppenbarelseboken:
Se, Guds tält står bland människorna,
och han skall bo bland dem, och de
skall vara hans folk och Gud själv skall
3.
vara hos dem, och han skall torka alla
tårar från deras ögon. Döden skall inte
finnas mer, och ingen klagan och ingen
smärta skall finnas mer. Ty det som en
gång var är borta. (Upp 21:3b-4)
TEXTLÄSNING
Ledare: Innan vi läser evangelietexten
i Matteus, kapitel 25, verserna 31-40,
låt oss be:
Gud, i dag har vi mycket att lära ur ditt
ord. Befria oss från förutfattade meningar som hindrar oss från att höra din
röst. Hjälp oss ta emot ditt ord som om
vi hörde det för första gången. Låt ditt
ord bli det glada budskapet för våra liv
genom din Ande. Amen.
Ledaren: När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar
med honom, då skall han sätta sig på
sin härlighets tron. Och alla folk skall
samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde
skiljer fåren från getterna. Och fåren
skall han ställa på sin högra sida och
getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans
högra sida:
Konungen: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike
som stått färdigt åt er från världens
begynnelse. Ty jag var hungrig och ni
gav mig att äta. Jag var törstig och ni
gav mig att dricka. Jag var främling
och ni tog emot mig. Jag var naken
och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni
besökte mig. Jag var i fängelse och ni
kom till mig.
Ledare: Då skall de rättfärdiga svara
honom:
Alla: Herre, när såg vi dig hungrig
och gav dig att äta, eller törstig och
gav dig att dricka? Och när såg vi dig
4.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
vara främling och tog emot dig eller
naken och klädde dig? Och när såg
vi dig sjuk eller i fängelse och kom till
dig?
Konungen: Sannerligen säger jag er:
Allt vad ni har gjort för en av dessa mina
minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
Ledare: Sedan skall han säga till dem
som står på den vänstra sidan:
Konungen: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är
beredd åt djävulen och hans änglar. Ty
jag var hungrig och ni gav mig inte att
äta. Jag var törstig och ni gav mig inte
att dricka. Jag var främling och ni tog
inte emot mig, naken och ni klädde mig
inte, sjuk och i fängelse och ni besökte
mig inte.
Alla: Herre, när såg vi dig hungrig
eller törstig eller som främling eller
naken eller sjuk eller i fängelse och
tjänade dig inte?
Konungen: Sannerligen säger jag er:
Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort
för mig.
UNISON SÅNG: Sv Psalmboken 733,
v 1 alt Psalmer&Sånger 707, v 1
Vittnesbörd 3: Jag heter Vera och jag
kommer från Brasilien. Jag har varit i
Frankrike i fem år. Mitt liv är väldigt
slitsamt för jag arbetar i flera familjer,
men jag har så jag klarar mig. Jag älskar Frankrike och känner mig helt integrerad. Jag har många franska vänner
som gärna hjälper mig med blanketter och andra krångligheter. Det finns
många fördelar med att bo här: sjukvård, möjlighet att studera franska som
främmande språk, gå till biblioteket...
Min 20-årige son kom hit förra året
och fick jobb i byggbranschen. Han
trivs i Frankrike.
UNISON SÅNG: SvPs 733, v 2 alt
Ps&S 707, v 2
Vittnesbörd 4: Jag heter Franҫoise.
Genom mitt arbete som sjuksköterska
kan jag berätta om hur väl utländska
barn blir omhändertagna när de kommer till Frankrike för stora operationer,
t ex hjärtfel eller med tropiska sjukdomar som inte är lätta att behandla i deras egna länder. De får alla kostnader
betalda och tas omhand av en värdfamilj under konvalescensen, tills de kan
återvända till sitt land igen.
UNISON Sång: SvPs 733, v 3 alt
Ps&S 707, v 3
Vittnesbörd 5: Jag heter Marie-Léone.
Jag bodde i Rwanda fram till folkmordet mellan hutuer och tutsier. Min far,
min bror, min farbror och faster dödades och några av dem blev inte ens
begravda. När jag flydde från krigets
fasor i mitt land blev jag väl mottagen i
Frankrike. Traumatiserad av så mycket
lidande och skräck fann jag systrar i
Kristus som tröstade, hjälpte och vägledde mig. Jag fick politisk asyl och
kunde börja studera. Nu har jag arbete
och jag är lyckligt gift med en snäll
och pålitlig fransman. Jag prisar Gud
för att han ledde mig till kristna systrar
och bröder som öppnade sina hem och
sina hjärtan för mig i Hans namn. Gud
vare lov och pris!
UNISON SÅNG: SvPs 733, v 4-5 alt
Ps&S 707, v 4
Meditation, aktivitet
eller ANFÖRANDE
Alternativ 1: Meditera i tystnad medan
ni betraktar bilden på programmets
framsida. Var finns du i denna tavla?
Är du i ljuset eller i skuggan? Hur
känns det att vara där du är? Om du
vill kan du dela dina känslor med din
granne.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
Alternativ 2: Varje deltagare får ett
band som är ungefär 50 cm långt (några
i varma färger och några i kalla som på
temabilden). Vänd dig till din granne
och beskriv ett tillfälle när du var främling och kände dig välkommen. När ni
båda har gjort detta knyter ni ihop era
band. Vänd dig nu till grannen på andra sidan och gör samma sak. När alla
har gjort detta har ni fått ett långt band
som förenar er alla.
Alternativ 3. ANFÖRANDE
Kollekttal (se förslag)
Kollekt till musik (fransk orgelmusik från cd-skiva/hemsida)
Bön över kollekten
Förbön
Ledare: Låt oss be.
Herre, vår Gud, öppna våra hjärtan och
led våra böner i din Andes ljus. Hjälp
oss att tillsammans med den världsvida
kyrkan be för det mottagande som vi
ger vår nästa. Låt oss sjunga av hjärtans lust!
UNISON SÅNG: SvPs 781/Ps&S 840
“Jesus, Guds son” (Taizé, text sid 7)
Kvinna nr 1: Vi ber för våra ungdomar som genom sitt kulturella engagemang och utbyte bygger broar mellan
olika nationer. Vi ber att vi ska bli en
gemenskap som stöder och uppmuntrar dem att nå sin fulla mognad.
UNISON SÅNG:“Jesus, Guds son”
Kvinna nr 2: Vi ber för de mångkulturella familjerna som berikar våra relationer genom sin mångfald och sin
öppenhet och upptäckarlust. Vi ber för
familjer där en eller båda föräldrarna
är av främmande härkomst och som
bejakar sina olikheter och skapar ett
gemensamt liv. Vi ber att de ska kunna
väva samman sina religiösa och kulturella värderingar.
5.
UNISON SÅNG: “Jesus, Guds son”
Kvinna nr 3: Vi ber för de unga kvinnor som vågar ge sig av utomlands för
att studera eller arbeta, lockade av löften om ett jobb och ett bättre liv. Med
tacksamhet överlämnar vi dem som
lyckats till dig. Vi ber med oro och
deltagande för dem som fastnat i den
mänskliga slavhandelns farliga fälla.
Herre, vår Gud, hjälp oss att nå dem,
så att de kan bli fria och leva ett värdigt liv.
UNISON SÅNG: “Jesus, Guds son”
Kvinna nr 4: Vi ber om mod att inse
skälen till att människor fördrivs från
sina hem: krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, en havererad ekonomi. Vi ber att vi på allvar ska kunna
identifiera orsakerna och oförtrutet arbeta för att finna lösningar. Vi ber att
vi ska ta hand om varandra på ett ansvarsfullt och generöst sätt.
UNISON SÅNG: “Jesus, Guds son”
Kvinna nr 5: Vi ber för våra kyrkor,
samfund och kristna organisationer.
Vi ber att de ska bli platser dit alla är
välkomna, varifrån de än kommer. Vi
lägger oss själva i dina händer, var och
en. Hjälp oss att vara uppmärksamma
och positiva till vår nästas behov.
UNISON SÅNG: “Jesus, Guds son”
Ledare: Herre, vår Gud, vår tillflykt
och vår styrka, ge oss det vi ber om i
förtröstan på dig.
Låt oss stå upp och ta varann i hand
/paus/
Låt oss be den bön Jesus har lärt oss…
Alla: Vår Fader
Sändning och välsignelse
Kvinna 7: Systrar och bröder, jag var
främling och ni tog emot mig. Låt vårt
sätt att se varandra hjälpa andra att
leva. Låt våra leenden vara varma. Låt
våra ord hjälpa till att främja livet. Låt
6.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
vår närvaro bli ett stöd.
Gud, stärk vårt vittnesbörd.
Jesus, led våra handlingar.
Heliga Ande, styr våra tankar.
Jesus säger: ”Vad ni gjort för en av
dessa mina minsta, det har ni gjort mot
mig.”
Alla: Må Guds välsignelse vara med
oss, så att Guds frid och fred får råda i
en mer solidarisk värld. Detta är löftet
om en ny värld. Amen.
Sång: 191 ”Den dag du gav oss…”
Laudate Dominum (Prisa Herren, alla folk)
Copyright © 2011 Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community.
Använd med tillstånd.
Kyrie (Herre, förbarma dig)
Ky-ri-e e-le-i-son.
Chri-i-ste e-le-i-son.
Ky-ri-e e-le-i-son.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
7.
Öppna din port (Ouvrons la porte)
Refräng:
Öppna din port när en främling nalkas.
Öppna din port när han kommer hit.
Öppna din port när din nästa knackar.
Öppna ty Herren är vid din port.
1. Välkommen säg med gester och med
leenden,
räck fram din hand och öppna vitt din
famn.
Visa med ord och handling vad du menar:
Välkommen hit i Jesu Kristi namn.
2. Välkommen säg till skillnader och
mångfald.
Dela med alla de gåvor Gud dig gett.
Dela med dem båd’glädje och bekymmer,
dela ditt bröd i Jesu Kristi namn.
3. Öppna för Gud som verkar än i världen
genom oss här, våra händer, våra liv.
Vad blir ditt svar när Herren nu dig
kallar?
Öppna din famn i Jesu Kristi namn.
övers. Ragni Lantz
Jesus, Guds Son
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
Låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid.
8.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
Mångkulturella Frankrike:
Språket förenar
Som svenskar är vi ganska väl förtrogna med fransk historia och kultur. Våra franska systrar har inför
Världsböndagen 2013 skrivit en lång
och detaljerad presentation av sitt
land. Här är en starkt förkortad version som fokuserar de samhällsområden som står temat närmast: ”Jag var
främling och ni tog emot mig.”
Frankrike är det tredje största landet i Europa, efter Ryssland och Ukraina (Sverige är nr 5). Dessutom räknas
ett antal utomeuropeiska departement
och territorier till Frankrike, bland annat Guadeloupe, Guyana, Martinique,
Réunion, Nya Kaledonien och Franska
Polynesien.
Frankrike är en republik med ett
parlamentariskt styrelseskick. Nationalförsamlingen och senaten stiftar
lagar. Presidenten väljs genom allmänna val på fem år. De politiska
partierna sträcker sig från revolutionära vänstern till nationalistiska
extremhögern. Frankrike är indelat i 101 prefektstyrda departement.
Den 1 januari 2010 bodde närmare
63 miljoner invånare i moderlandet
Frankrike plus drygt 2,5 miljoner i de
utomeuropeiska departementen och
territorierna.
Fertilitetstalet är ca 2 barn per kvinna, vilket ligger över det europeiska
genomsnittet. Barn födda på fransk
mark och barn som har minst en fransk
förälder erhåller franskt medborgarskap.
1539 satte kung Frans I upp ett re-
geringskansli och införde franska som
officiellt språk för alla administrativa handlingar. 1635 skapades under
kung Ludvig XIII Académie Française
(Franska akademin) för att fastställa
det franska språket i en officiell ordlista. Tillsammans med administrationen blev språket en sammanhållande
länk i det franska samhället. Några
regionala språk har överlevt och betraktas som en del av det franska arvet.
Religion
Frankrike har påverkats djupt av katolicismen och kallas ”Kyrkans äldsta
dotter”.
Ett stort antal katedraler och kloster byggdes under medeltiden. Många
adelsmän och borgare blev protestanter på 1500-talet, men kungen tog
ställning för katolicismen. 1598 publicerade kung Henrik IV Ediktet i Nantes, som tillät även protestanter att bo i
kungariket Frankrike. 1685 upphävdes
detta påbud, vilket ledde till förföljelser av protestanter. De flydde till bl a
Tyskland, Schweiz, Holland och Sydafrika.
Efter revolutionen 1789 infördes religionsfrihet. Man försökte därefter att
ersätta den kristna tron med ”Förnuftets religion”. Napoleon I återupprättade religiös fred genom en överenskommelse med Vatikanen. Han beviljade
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
officiell status till protestantismen och
judendomen.
På 1880-talet blev skolgång obligatorisk och skolorna sekulära. Religiös
undervisning i skolan förbjöds och en
dag i veckan avsattes för religionsundervisning i kyrkornas egna lokaler.
Genom ytterligare lagstiftning 1905
genomfördes separation mellan kyrka
och stat.
Officiell religionsstatistik har varit förbjuden i Frankrike sedan 1945,
liksom all statistik som rör medborgares etniska ursprung. Siffror som presenteras har kommit fram i opinionsundersökningar: 62% katoliker, 2%
protestanter, 1% judar, 6% muslimer,
1% buddhister och 27% icke religiösa.
Kvinnornas situation
Kvinnorna i Frankrike fick rösträtt
först 1944. I dag har lika många kvinnor som män högre utbildning. Kvinnors löner är dock mycket lägre än
mäns för samma arbete (i genomsnitt en skillnad på 23,5%). De påverkas mer av arbetslöshet än män
och deras karriärväg leder sällan
till beslutsfattande positioner.
Trots en lag som kräver jämställdhet i politiken har kvinnornas
antal minskat i valda församlingar. Abort är enligt lag tillåtet sedan 1975 (200 000 per år). Många
franska kvinnor utsätts för våld
trots lagar från 2006 och 2007 avsedda attt förebygga och begränsa
våld inom familjen. Några frivilligorganisationer har öppnat hem
för att ta emot våldsoffren och ge
9
dem råd och skydd.
Kvinnornas möjlighet till engagemang i yrkeslivet beror på hur många
barn de har. Möjligheten att ta pappaledigt (lag från 2002) och en förlängning av mammaledigheten (lag från
2007) var tänkta att göra kvinnors liv
lättare. Det finns offentlig barnomsorg
men inte i tillräcklig utsträckning.
Invandrarkvinnor som är offer för
rasism och sexism har svårt att ta vara
på sina rättigheter. De är ofta tvingade
att ta svartjobb utan tillgång till sociala
förmåner eller arbetslöshetsersättning.
Invandring
Frankrike har sedan århundraden varit
ett land av invandring för att tillgodose
behovet av arbetskraft. I tider av välstånd har denna arbetskraft uppskattats, medan den under svåra tider mera
setts som en syndabock.
På 1950-talet välkomnades arbetare
från Nordafrika och Afrika söder om
Sahara. Männen kom ofta utan sina familjer och utan praktiskt taget någon
10.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
Nattbild från Paris med floden Seine och
Notre Dame-katedralen.
formell utbildning. De fick leva under
mycket otrygga förhållanden.
Frankrike har alltid välkomnat asylsökande på politiska grunder. Under
årens lopp har dock den franska invandringspolitiken blivit alltmer restriktiv.
För närvarande har nästan en fjärdedel
av den franska befolkningen minst en
utländsk mor- eller farförälder.
Till utländska arbetare utfärdas ett
uppehållstillstånd, som ska förnyas antingen vart tionde eller varje år. Reglerna för förnyelse har ändrats, vilket
har medfört svårigheter. De som inte
kan uppfylla kraven betraktas som
papperslösa. Asylsökande måste kunna bevisa att deras liv var i fara i hemlandet.
De franska myndigheterna har sedan
2006 skärpt sin kontroll av utlänningar. När utlänningar påträffas utan IDhandling vid poliskontroller på gatan,
förs de till ett slags arresteringscenter
innan de utvisas från Frankrike. Under
2008 fick ca 30 000 utlänningar besked
om utvisning. Det finns dock olika sätt
att överklaga. Många frivilligorganisationer har hjälpt människor att försvara
sig, särskilt den ekumeniska organisationen CIMADE.
Även invandrare som saknar IDhandlingar är berättigade till kostnadsfri sjukvård, stöd till mödrar och spädbarn, socialhjälp, utbildning och rättshjälp. Men många hinder kvarstår.
2010 fanns det 6,7 miljoner invandrare i Frankrike, 11% av befolkningen.
34% härstammade från EU-länder,
30% från Nordafrika, 14% från Asien,
11% från Afrika söder om Sahara och
11% från övriga länder.
I århundraden har man varit medveten om att en kultur som livnär sig
enbart av sig själv är bestämd att kollapsa. Demografiska prognoser pekar
på att inom en enda generation kommer invandring att bli den enda tillväxtfaktorn för den franska befolkningen. Frankrike har
berikats genom bidrag
från invandrare och rikedomen i deras kulturer.
Franska böndagskommittén.
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
11.
Världsböndagens historia
1887 börjar Mary Ellen James, USA, ordförande i Presbyterianska kvinnoförbundet,
samla kvinnor till förbön för immigranter
som kommit från Europa. Initiativet växer
så småningom till en nationell, ekumenisk
böndag. På 1920-talet börjar kvinnorna i
Nordamerika sprida böndagsprogrammet
även till kvinnor i missionsländer utöver
världen.
1931 firas Världsböndagen för första
gången i Sverige, i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm på initiativ av missionären
Maja Johansson. Svenska Missionsrådets
Kvinnokommitté har programansvaret.
1959 bildas Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, genom en sammanslagning av
Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté
och den år 1935 bildade Kristna Kvinnors
Samarbetskommitté. Samtidigt övertar
SEK ansvaret för Böndagen.
1967 flyttas Världsböndagen från fastan
till första fredagen i mars varje år.
1968 bildas Internationella böndagskommittén vid en konferens i Stockholm. Den
består av representanter för nationella böndagskommittéer i hela världen, är ansvarig
för Böndagens allmänna organisation och
kallar till överläggningar vart fjärde eller
femte år, då beslut fattas om teman och vilka länder som ska ansvara för dem. Mellan
konferenserna sköts löpande ärenden av en
exekutivkommitté med representanter från
varje region. Kontoret finns i USA, i staden New York.
1980 är drygt 150 nationella böndagskommittéer anslutna till Internationella Böndagskommittén.
1982 antas den nuvarande
världsböndagssymbolen.
1984 ansvarar Sverige för programmet
som har temat ”Levande vatten från Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39).
1987 firas Världsböndagens 100-årsjubileum. Det uppmärksammas i mer än 170
länder med gudstjänster på mer än 1 000
språk.
2011 uppmärksammas 80-årsjubileet av
Världsböndagen i Sverige med högtidsgudstjänst och kvinnofrukost i S:t Peters
Metodistkyrka i Stockholm.
2012 samlas Internationella böndagskommittén i New York för
att planera böndagarna
2015-20 och för att
välkomna Rosangela
Oliveira som ny direktor efter Eileen King.
Rosangela Oliveira.
Kommande böndagsteman
Följande teman och skrivarländer har
fastställts för de närmaste årens böndagar. (Temana för 2014-15 fastställdes
2007 i Toronto):
2014: ”Streams in the desert”, Egypten
2015: ”Jesus said to them: Do you
know what I have done to you?”, Bahamas
2016: “Receive children – receive me”,
Kuba
2017: “Am I being unfair to you?” (ekonomisk rättvisa), Filippinerna
2018: “All God’s creation is very good”
(miljöansvar), Surinam
2019: “Come – everything is ready”,
(samhällsansvar) Slovenien
2020: “Rise! Take your mat” (fred och
försoning), Zimbabwe
VÄRLDSBÖNDAGEN 2013
12.
KOLLEKTEN sänds in före 1 april
2013 till Världsböndagen,
pg 40 47 22-1.
År 2012 fördelade Böndagskommittén
individuella stipendier till 101 kvinnor
i 22 länder i samarbete med:
Evangeliska Frikyrkan: Brasilien,
Indien, Paraguay, Tanzania
Frälsningsarmén: Bolivia, Filippinerna, Indien, Nigeria, Sydafrika,
Uruguay
Metodistkyrkan: Liberia, Moçambique
Pingst ffs:Argentina, Kongo/Kinshasa,
Liberia, Peru, Sierra Leone, Tanzania
Svenska Alliansmissionen: Indien,
Malawi, Pakistan, Swaziland Svenska Baptistsamfundet: Kongo/
Kinshasa, Thailand
Svenska Jerusalemsföreningen:
Palestina
Svenska Kyrkan, Strängnäs stift: Palestina
Svenska Missionskyrkan: Ecuador,
Indien, Nicaragua
Dessutom beviljades två projektbidrag
på respektive 25 000 kr och 15 000
kr till HIV/aidsprojekt, i Zambia via
Caritas Sverige (Katolska kyrkan) och
i Södra Afrika via Göteborgs stift.
Totalt insamlades drygt 336 000 kr.
Varmt tack till alla som bidrog till det
goda resultatet!
Läs mer om Världsböndagen i SEKs
tidning ELSA! Prenumeration på
ELSA, inklusive medlemskap i SEK,
kostar 100 kr. Beställ på SEKs pg 60
22 22-2.
Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd inbjuder till
årsmöte i Uppsala
19-21 april 2013
Nancy Qumsiyeh är en av de tusentals stipendiater som fått hjälp med sin utbildning
genom Världsböndagen. Ingela von Melen
(t h) träffade henne i Betlehem hösten
2011.
BÖNDAGSKOMMITTÉN:
Ordförande: Ragni Lantz, tel 08-733
4387, e-post [email protected]
Övriga ledamöter: Kerstin Alm,
Katarina Beck-Friis, Solveig
Eriksson, Karin Halldorf, Birgitta
Lundqvist, Ingela von Melen,
Marita Wahlström.
Hedersledamot: Ann-Marie
Korswing
Kassör: Christina Högström
Böndagsprogrammet och annat böndagsmaterial kan också laddas ner
från SEK:s hemsida: www.sek-vbd.se
VÄRLDSBÖNDAGENS ADRESS:
Världsböndagen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Box 14038, 167 14 BROMMA
tel 08-453 68 04 (telefonsvarare)
e-post [email protected]
hemsida: www.sek-vbd.se
Plusgiro: 40 47 22-1
Download