Bildning av sekundära myotuber runt en primär myotub

advertisement
Muskelutveckling
Anna-Stina Höglund
Utvecklingen av en muskel
Fibroblast
muskel cell
Lindberg u
Advancement by microfilament growth
J.V. Small et al. (2002), TiCB 12:112-120
Homeotic selector genes (Hox genes)
Kontrolerar anterior-posterior
position
Uppkomst av mesoderm
Skeletal muscle, form and function .ed. McComas A
Celler märkta med antikropp mot Twist
Skeletal muscle, form and function .ed. McComas A
Bildning av dermomyotom
Skeletal muscle, form and function .ed. McComas A
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Vidare utveckling av somiter
Mef-2 och MHC
Developmental Biology 283, p171
2005, McDermott J
Nature vol.4, p495 Rudnicki M
Faktorer viktiga för specificeringen av myoblaster;
Wnt , Shh, BMP
Myogenic regulatory factors (MRF) bHLH transcription factors
Några proteiner viktiga för muskelbildningen
Pax 3 och 7
Myf-5
Myo-D
Myogenin
Mrf-4
Mef-2
Wnt
Shh
Notch
Notch signalering
Wnt signalering
Sonic hedgehog signalering
Specificering determinering differentiering
Proliferering av myoblaster - bildning av primära myotuber
Proteiner som ingår i sarkomeren
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Bildning av myofibriller i myotuber
Cell motility and cytoskeleton 62:35-47 2005
Sanger et al
Sarcomer utveckling i spridande hjärtmyocyte
p
r
r
e
a-actinin
myosin
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Mognad/uppbyggnad av en myofibril
Cellmot. Cytoskeleton 61:34-48 2005
Sanger et al
Cell motility and cytosceleton 62:35-47 2005
Sanger et al
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Utbytet av proteiner i en sarkomer
halveringstiden för
Aktin 7.7dgr
Titin 3 dgr
MHC 5.9 dgr
MLC 9 dgr
Utbytet av komponenter i sarkomeren
är mycket snabbare, från min- tim
YFP-myotilin
YFP-alfa-aktinin
YFP-thelethonin
Cellmot. Cytoskeleton 61:34-48 2005
Sanger et al
Differentiering av myoblast till myotub
Myoblaster radar upp sig parallellt med varandra
Fusion av flera myoblaster till en myotub
Förändring av muskelprotein komponenter
och bildning av sarcomerer
Degradering av membran
Utveckling av T- tubulus system
och sarkoplasmatiska retikulet
Cellyteproteiner förändras
Kärnor vandrar ut mot periferin
Heart muscle cell differentiation
By courtesy of M-F Carlier,
CNRS, Gif-sur-Yvette Cedex, France
Skeletal muscle, form and function .ed. McComas A
Skeletal muscle, form and function .ed. McComas A
Bildning av sekundära myotuber
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Bildning av sekundära myotuber runt en primär myotub
myofibrill
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Anslutning av ligament till en
myofiber
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Membransystemen i en myotub
från plasmamembranet - T- tubulus
från kärnmembranet - sarkoplasmatiska retikulet
Satelitceller förekomst och funktion
Myology vol.1 eds Engel and Franzini-Armstrong
Satelitceller involverade i regeneration
Nature vol 4 2003, 495 rudnicki et al
Muskelutveckling
Induktion av mesoderm från ectoderm
specificering av en del av mesodermet att utvecklas till muskelceller
proliferation och differentiering av myogena celler
”laying down the bodyplan” myoblaster vandrar ut
till position för muskelbildning
Proliferation och differentiering – uppbyggnad av muskel
Download