NO-test om luft och lufttryck

advertisement
NO-test om luft och lufttryck
Namn:
Datum:
Vilka är de två viktigaste gaserna i luft?
Syre, kväve
Syre har en viktig uppgift för oss när vi har ätit mat. Vilken?
Syret, som vi andas in, gör så att vi kan använda energin i den mat vi äter.
Energin är det som sedan gör oss varma och ger oss ork att göra det vi ska.
Förklara vad atmosfären är?
Den är ett tunt luftlager runt jordklotet.
Var är lufttryckt högst, vid havsytan eller på toppen av Mount Everest?
Vid havsytan eftersom där är det tätast mellan molekyler och atomer.
Ibland har vi lågtryck och ibland högtryck. Förklara vad det beror på. Använd
gärna både bild och text.
Vindar uppstår när luft är ojämnt uppvärmd. Varm luft ”expanderar”, blir
större. Den varma luften måste ta vägen någonstans. Kall luft ”krymper”
och blir mindre. Tänk dig att det blir en grop när luften blir mindre. Den
varma luften ”rinner” mot platser där luften är kall och det finns extra
utrymme för att fylla ut ”gropen” När luften färdas mellan platserna säger
vi att det blåser.
Varför är det så viktigt att ett flygplan är helt tätt?
Det är olika lufttryck utanför och inne i planet (högre inne än utanför). Om det
går hål i planet sugs luften som finns inne i planet ut.
Varför är det bra att ha med sig syrgas när man bestiger höga berg?
Ju högre upp du klättrar desto mindre syre finns i luften. Därför kan du behöva
extra syre med dig.
Varför känns tryckskillnader i vatten redan efter en meter, men i luft inte
förrän efter hundra meter?
Det beror på att vatten väger 1000 gånger mer än luft. Det beror i sin tur på att
atomer och molekyler i vattnet är tätare ihop.
Tänk dig att du har två olika tryckkamrar, en med högt tryck och en med lågt
tryck. Vad händer med följande föremål i de olika kamrarna? Fyll i tabellen.
Fotboll
Högt tryck
Den blir mindre.
Lågt tryck
Den blir större.
Sten
Inget
Inget
PET-flaska
med kork
Den trycks ihop.
Den blir tjockare, rundare.
Förklara varför det blir så.
I kammaren med högt tryck är trycket så högt att bollen och flaskan trycks ihop.
I kammaren med lågt tryck är trycket så lågt att luften i bollen och flaskan kan
ta större plats. Stenen påverkas inte eftersom den inte innehåller luft.
Vilka kan ha nytta av en tryckkammare med högt tryck?
En dykare som stigit för snabbt mot ytan.
Vilka kan ha nytta av en tryckkammare med lågt tryck?
Flygpersonal som tränar inför olyckor på hög höjd.
Ge exempel på hur vi kan använda luft för att ge kraft åt maskiner. Försök
gärna förklara hur det fungerar.
När man öppnar och stänger dörrarna på en buss. Luften pressas samman i
kolvar för att sedan släppas ut. Robotar kan också röra sig med den tekniken.
Vad händer om du blåser på ovansidan av ett tunt papper som du håller i ena
änden och varför blir det så?
Papperet flyger upp.
Du blåser bort luft från ovansidan av papperet och då blir trycket mindre på den
sidan. Trycket under papperet är fortfarande lika stort och trycker då upp
papperet. Därför flyger det upp.
Varifrån kommer föroreningarna i luften? Ge exempel!
Från vulkaner, bilar, fabriker, uppvärmning av hus.
Vad är växthuseffekten?
Vissa gaser lägger sig som ett osynligt lager runt jorden och hindrar värme från
jorden att komma ut. Då ökar värmen på jorden.
Hur kan avgaser förstöra byggnader?
Avgaser som hamnar i luften gör att regnet blir surt och det kan fräta på
byggnader.
Vad menas med att en sjö är övergödd och vilka konsekvenser får det?
En del avgaser fungerar som gödningsmedel för växter i sjön. När växterna dör
och bryts ned av småkryp går det åt så mycket syre att det tar slut. Då kan inga
fiskar och växter leva där.
Ge exempel på vad du kan göra för att minska luftföroreningarna.
 Ta cykel eller gå istället för att åka bil
 Sänka temperaturen inomhus
 Återanvänd saker för att minska utsläpp från fabriker
Download