Teman som tips för att läsa Bibelberättelser för barn i Norden Gamla

advertisement
Teman som tips för att läsa Bibelberättelser för barn i Norden Sedan Bibelns berättelser skrevs ned för många år sedan har de blivit berättade och återberättade många gånger och berättelserna behöver bli berättade om och om igen. Varje tid behöver få dem tolkade på nytt, och berättelserna formas utifrån var du befinner dig i världen och den tid som är. När texterna till boken Bibelberättelser för baren i Norden valdes ut hade den nordiska projektgruppen barnkonventionens tanke om alla barns rätt till andlig utveckling i åtanke. Också att barn i 6-­‐årsåldern och deras föräldrar i dag inte har självklar tillgång till bibelberättelser i sin vardag. Därför utgick gruppen från barnets värld och frågor, med en början och ett slut. Nedan har vi listat de teman boken innehåller och som vi hoppas kan vara till hjälp att ta sig an berättelserna i Bibelberättelser för barn i Norden. Gamla testamentet Hur det hela började • Skapelseberättelsen: Gud livgivaren, och att människan är Guds avbild. • Syndafallet: Människan är, trots att hon är Guds avbild, inte felfri. • Noa: Noa lyssnade på Gud och gjorde det han trodde var rätt. • Babels torn: Gud hjälper oss till ödmjukhet. Familj • Sara och Hagar och Ismael och Isak: Att bli förnekad och övergiven av vuxna och att ha halvsyskon. • Jakob och Esau: Att vara avundsjuk på syskon eller vara favoriserad, att hitta din väg och plats i livet. • Avundsjuka bröder, Josef i Egypten och Förlåtelsen: Att ha syskon att både älska och bråka med, längta efter sin familj om man är hemifrån, att kunna förlåta, kunna känna sig hemma långt borta. Långt hemifrån • Berättelsen om Mose: Att brottas med frågorna kring att vara adopterad, hitta din väg och kanske bli en ledare, de tio budorden till hjälp att leva ett gott liv. • Berättelsen om Ester: En berättelse om mod och klokhet och att Gud gör det oväntade. • Daniel i lejongropen: Att orka och våga stå upp för det man tror är rätt. • Jona och den stora fisken: Även den som inte vill och är envis på sitt sätt hittar sin väg. Att känna sig hemma • Samuel och Hanna: Barn är viktiga för Gud och förebilder. • Jeremia: Du kan även om du är barn. • David och Goljat: Ung, men klok, blir ledare. • Popsångaren David: Gud tänker på mig och leder mig rätt. • Kung Salomo dömer rätt: Visdom tillsammans med kunskap är gott. • Drottningen av Saba: Att resa och ta del av och lära av andra kulturer är gott. • Rut och Noomi: Att uppleva sorg och dela den är gott och ger hopp, goda relationer kan göra en modig och våga bryta upp från invanda mönster. • Job: Det finns ljus även då livet är totalt mörker. Nya testamentet Växa upp • Marias bebådelse: Våga ta dig an utmaningar och låt ingen se ner på dig även om du är barn eller ung. • Jesus födelse: Från det minsta ska det största växa. • De vise männen: Ge aldrig upp, någon gång kommer du fram. • Jesus tolv år i templet: Barn och vuxna kan och ska ställa frågor om livet tillsammans och lära av varandra. • Jesus – en av oss: Vi delar dopet med honom. • Akta dig för frestelser: Att kunna stå emot sådant som inte är gott för oss och att göra sådant som tar emot. Vänner • Jesus kallar Petrus: Och alla andra lärjungar; de är som vi olika och har både bra och dåliga sidor, det är det som är idén – de är som folk är mest, alla kan vara Jesus lärjungar, alla har något att bidra med. • Levi, Jesus stillar stormen, Marta och Maria: Dessa systrar är exempel på ovan. • Sackaios: Det är aldrig försent att ändra sig. • Nikodemos: Du kan alltid komma till Jesus, du är alltid välkommen. Möten • Låt barnen komma till mig: Barnen är så nära Gud det går att komma i tillit. • Jesus gyllene regel: Hur vi kan tänka och handla. • Matundret: Ju mer vi delar, desto mer får vi. • Den lame: Vänskap och tillit till varandra. • Den blinde: Ge inte upp med det du tror på. • De spetälska: Att kunna känna och visa tacksamhet. • Den barmhärtige samariern: Att se varandra som medmänniskor; se förbi hudfärg, nationalitet, klädsel, kulturskillnader m.m. och hjälpa varandra när vi behöver. • Den förlorade sonen: Du är alltid välkommen hem, det är aldrig försent, olikheter är okej. • Det förlorade fåret: Alla är värdefulla. Livet och döden • Intåget i Jerusalem: Stöd från oväntat håll, där man minst anar det finns en vän. • En tempelberättelse: Vad är det som är viktigt i livet och vad spelar roll. • Fottvättningen: Gör varandra gott och var varandras förebilder. • Den sista kvällsmaten: Gemenskap kring en övertygelse, men den delas inte av alla. Kom ihåg gemenskapen och dela den med varandra. • En natt i trädgården: Total ensamhet och övergivenhet får alla möta och erfara i livet och inför döden. • Jesus dör: Vi kan med trygghet lägga våra liv i Guds hand, så gjorde Jesus. • Den tomma graven: Döden är inte slutet. • Emmausvandrarna: Blinda av sorg men det finns en framtid. • Tomas tvivlaren: Tvivlet är en möjlighet. • Jesus himmelsfärd: Även om Jesus inte är synlig har han lovat att vara med oss alla dagar. • Den helige Ande kommer: Kraft, stöd, hjälp och tröst. • Petrus talar: Gå ut och berätta om kärleken och gör världen bättre. • Paulus får en kallelse: Ur det sämsta kan det bästa växa. • Fångvaktaren och Paulus: Tro och övertygelse kan förändra andra. • Paulus skriver brev: Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Hopp inför framtiden • Johannes uppenbarelse: Vi kan vara med och bygga en god värld, det spelar roll hur vi väljer. • Vår Fader: Att samtala med Gud om allt gör oss trygga. 
Download