Övervikt -pt info pre-op

advertisement
Verksamhetsområde Kirurgi
Fetma
Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla
tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes typ 2, åderförkalkning, högt
blodtryck, stroke, rygg- och ledbesvär, vissa typer av cancer och gallsjukdom. Fetma innebär även
för många en försämrad livskvalitet.
För att mäta graden av fetma finns begreppet Body Mass Index (BMI ) som visar relation mellan
kroppsmassa och längd.
BMI = Vikten i kg/längden i meter x längden i meter
Världshälsoorganisationen, WHO: s viktdefinition: BMI
<18,4
undervikt
18,5-24,9
idealvikt
25-29,9
övervikt
30-35
fetma
35-40
svår fetma
>40
extremt svår fetma
Utifrån denna definition lider ca 2 % av Sveriges vuxna befolkning av extremt svår fetma.
I första hand ska tillståndet behandlas med kost, motion och beteendeförändring.
Idag finns läkemedel som kan användas i kombination med den traditionella behandlingen för att
minska vikten. Den kirurgiska behandlingen ska bara användas vid långvarig fetma när annan
behandling inte fungerat, ex vårdcentralens viktprogram samt dieter.
Målet för överviktskirurgi är att minska riskerna för fetmans följdsjukdomar samt öka chanserna till
ett mer normalt socialt liv och bättre livskvalitet.
Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset






du ska ha gjort seriösa försök att gå ner i vikt under professionell vägledning
ditt BMI ska vara ≥ 35
du ska vara mellan 18- ca 60 år (enligt vissa kriterier opererar vi ibland äldre än 60 år)
du måste förstå att efter operation krävs livslånga förändringar som du själv måste ta ansvar
för
du bör ha ett socialt stöd i form av ex familj, vänner, kurator, psykolog etc.
du får inte missbruka alkohol eller droger
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 1 (8)
Gastric bypass
En av operationsmetoderna på Södersjukhuset är gastric bypass. Den innebär viktminskning genom
en kombination av en liten magsäcksficka, ca 30 ml, och bortkoppling av ca 1 meter tunntarm. Man
tvingas därför att äta mindre matportioner samtidigt som näringsupptaget är mindre.
Eftersom det endast krävs en liten mängd mat för att fylla fickan skickar övre delen av magsäcken
tidigt en mättnadssignal till hjärnan, som om hela magsäcken vore full. Detta är en av de bidragande
faktorerna till att du känner dig snabbare mätt och äter mindre. Dessutom kommer du känna dig
mindre hungrig eftersom magsäcksfickans innehåll töms direkt till en del av tunntarmen lite längre
ner än vad som är normalt. Eftersom maten går förbi den första delen av tunntarmen minskar
kroppens upptag av näringsämnen och energi.
Själva operationen tar i allmänhet ca en timma och utförs med ”titthålsteknik”.
Sleeve gastrektomi
En annan operationsmetod är sleeve gastrektomi. Den innebär viktminskning genom förminskning
av magsäcken till en tubliknande form utan att tunntarmen kopplas om. Man tvingas därför att äta
mindre matportioner samtidigt som näringsupptaget är mindre.
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 2 (8)
Överviktsoperation – något för dig?
Endast kirurgi löser inte dina viktproblem. Det krävs omfattande kost- och livsstilsförändringar för
att resultatet, dvs. viktnedgången, ska bli bra. Det är endast du själv som kan genomföra dessa
förändringar. Detta måste du fundera över och ta ställning till innan du går vidare med operation.
Genom operationen ger vi dig en broms. Det gäller för dig att hålla i den!
Stöd och förväntningar
Det är viktigt att ha anhörigas och omgivningens stöd. Förändringarna i din livsstil påverkar även
familjen i övrigt. Du bör diskutera igenom detta noggrant med dina anhöriga i förväg. Deras stöd är
mycket viktigt!
Vi vet att operationen i de allra flesta fall har en god effekt på vikten. Det kan dock finnas andra
problem som operationen inte hjälper mot. Det är alltså viktigt att ha realistiska förväntningar. Stora
och livslånga förändringar krävs efter operationen och är du väl opererad går det inte att ångra sig.
Inför operation
Innan operationen kommer du att bli kallad till olika besök för att få information så att du kan
förbereda dig så bra som möjligt innan operationen. Det kan vara bra att skriva ner frågor och
funderingar innan dessa besök.
Informationsmöte i grupp
På informationsmötet ges en allmän föreläsning av kirurg, dietist samt sjukgymnast. Detta följs av
ett enskilt mottagningsbesök hos kirurgen där du får en personlig genomgång av ditt hälsotillstånd
och om ytterligare utredningar behövs. Kirurgen överväger lämpligheten i och kan att föreslå en
operation. Enskilda möten med dietisten ingår också där bland annat genomgång av
matvanor sker.
Dietist
”Dietistskola” sker i grupp vid ett tillfälle med deltagare som alla planerar att genomgå en
överviktsoperation. Du får ingående information av dietisten om kostförändringar samt näringslära.
Dietisten tar även upp problem som kan uppkomma och hur du kan undvika dem.
Denna ”skola” måste du delta i för att kunna bli kallad till operation.
LCD, lågkaloridiet, inför operation
För att minska komplikationer i samband med operationen är det viktigt att du är i så god kondition
som möjligt. Därtill ska alla ha en lågkaloridiet (LCD), som exempelvis Modifast eller Nutrilett i
minst 2 veckor innan operation. Längre tid behövs vid högt BMI.
I och med detta minskar fettlagret i levern vilket minskar komplikationsfrekvensen och risken att
under operationen behöva ändra från titthåls till öppen teknik.
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 3 (8)
Operation
På operationsdagens morgon kommer du direkt till avdelning 56 där en sjuksköterska visar dig
tillrätta och följer med dig till operationsavdelningen.
Efter operationen kommer du vistas på en uppvakningsavdelning i några timmar. När du mår bra
och är vaken får du komma tillbaka till avdelning 56. Många är trötta och vill vila, andra går tidigt
upp utan större besvär redan någon timme efter operationen. Det är viktigt att hålla reda på att
mobilisering efter operationen har betydelse för att undvika komplikationer som ex.
lunginflammation och blodpropp. För att ytterligare minska risken för blodpropp ska du ha
blodförtunnande sprutor i tio dagar med start operationsdagens kväll. Du kommer att få hjälp av
personalen hur du kan ge dig själv dessa sprutor. Har du svårt för det är det bra om anhörig finns
med alternativt får du en remiss till distriktssköterska som hjälper dig.
Du kommer att sova på sjukhuset en till två nätter. Senast morgonen, dagen efter operation ska du
vara uppe som vanligt. En del upplever första dagen som ansträngande med ökad trötthet men
många mår förvånansvärt bra och har relativt få besvär. Det är dock väldigt viktigt att förstå att du
behöver vara uppe och röra på dig och däremellan vila sittandes i en stol. På så sätt kommer tarmen
igång lättare, du har större förmåga att andas på rätt sätt samt att risken för andra komplikationer
minskar. Under förmiddagen får du träffa din operatör för information om operationen samt vidare
råd. Om du kommer igång med mobilisering, kan dricka minst 700 ml vätska samt i övrigt mår bra
blir du utskriven på eftermiddagen av din läkare. Därtill träffar du vår dietist. Vi vill gärna att någon
närstående hämtar dig samt att du inte vistas ensam i hemmet första dygnet.
Du blir sjukskriven i 4 veckor pga. att operationen innebär en stor förändring av ditt liv och du ska
lära dig att planera vardagen, äta rätt och motionera. Tänk på att försäkringskassan kan komma att
ändra sjukskrivningstiden genom en egen bedömning av dina arbetsförhållanden. Om det sker en
förändring till kortare sjukskrivningstid kan vi tyvärr inte hjälpa dig.
Kosten efter operation
Genom operationen får du ett bra verktyg att begränsa ditt matintag men för att du ska må bra på
lång sikt och bibehålla din nya vikt krävs engagemang och ansvar från din sida.
Efter operationen kommer du att äta flytande kost i en till två veckor, därefter purékost i en till två
veckor och sedan successivt införande av ”normalkost”.
Viktigt efter en överviktsoperation är att äta regelbundet, d v s frukost, lunch, middag samt 2-3
mellanmål dagligen. Du behöver även tugga maten väl och separera mat och dryck.
Fördelen med en viktminskande operation är att den ger en relativt säker viktminskning. Nackdelen
är att det kan uppstå brist på flera viktiga näringsämnen. Därför är det viktigt att du följer våra
riktlinjer samt tar kosttillskott resten av livet. Du får recept på B12, Järn och Kalcium utskrivet.
Komplett multivitamin/mineraltablett köps receptfritt på Apoteket.
De kosttillskott vi rekommenderar dig som är gastric bypass opererad att ta varje dag är 1-4, och vid
gastric sleeve 1-2.
vitamin/mineral
1) multivitamin/mineral
2) B12
3) Kalcium/Vitamin D
4) Järn
preparat
Apoteket Kvinna
Behepan
Calcichew-D3
Niferex (endast för kvinnor
under menstruation)
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
dosering
1 tablett
1 mg x 1
500 mg x 2
100 mg x 2
sida 4 (8)
Vissa besväras någon gång av smärta, kräkningar eller diarréer efter sitt matintag. Det kan bero på
att du ätit för snabbt, för mycket och/eller för söt/fet mat.
Du kan även få dumping vilket ger symptom som t ex hjärtklappning, illamående och yrsel. Det går
över när du lägger dig och vilar. Du undviker det genom att äta mindre portioner och mindre mängd
söta och feta livsmedel.
Alkohol
Innehåller mycket kalorier och ingen näring och kan dessutom öka aptiten. Alkoholen gör att
omdömet blir sämre och risk för småätande ökar. Många upplever att toleransen för alkohol är
mindre då alkoholen går snabbare ner i tarmen och ut i blodet. Vi rekommenderar att ta det
försiktigt med alkohol några månader efter din operation och att sen pröva försiktigt. Det finns en
dokumenterad ökad risk för inneliggande vård pga. alkoholmissbruk efter gastric bypass.
Rökning
För operation krävs totalt nikotinstopp fyra veckor före och fyra veckor efter operation. Det
bidrar till att minska komplikationsrisken. Nikotin ökar stresspåslaget i kroppen vilket
medför att operationsområdet inte får optimalt med syretillförsel. Vi har möjlighet att
remittera dig till Rökstoppsmottagningen för hjälp med detta.
Viktminskning
Lämplig viktminskning är cirka 0,5-1 kg per vecka. Den totala viktminskningen är individuell, cirka
70-80 % av din övervikt.
Vikten påverkas av två villkor: kaloriintag (mat) och energiförbrukning (motion). Även om
operationen i sig oftast ställer om hur du äter måste du förstå att du själv till sist ändå reglerar din
viktnedgång genom att äta rätt och motionera mera
Motion
Börja försiktigt med korta promenader som du sen utökar successivt. Du ska resten av ditt liv ta
minst 30-60 minuters promenad varje dag.
När sjukskrivningsperioden är över och du kommit igång med att äta vanlig mat kan du öka på
motionen med annan träning ex cykling, simning och styrketräning. Det viktigaste dock som du kan
göra är att öka på vardagsmotionen genom att exempelvis kliva av bussen en station tidigare eller ta
trappan istället för hissen.
Psykosocialt
Det kan vara svårt att minska mycket i vikt under en kort tid. Din kropp förändras och det ställs nya
krav från omgivningen. Själv kanske du fortfarande ser dig själv som kraftigt överviktig eftersom
psyket inte hinner med den fysiska förändringen. Cirka ett halvår efter operationen är det möjligt att
du under en övergående period mår sämre psykiskt. Du kan behöva stöd från dina närmaste. Ha inte
orealistiska förväntningar på att operationen ska förändra dig i andra avseenden än att minska risken
för komplicerande sjukdom som högt blodtryck och diabetes. Det är viktigt att du innan operationen
tänker över ditt sätt att ”belöna” dig själv. Om du idag belönar/tröstar dig med mat så hitta nya
vägar och ge istället dig själv andra upplevelser som en blomma, biobesök eller ta en
kvällspromenad med en vän.
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 5 (8)
Överskottshud
Efter kraftig viktnedgång kan överskottshud utgöra ett problem. Svampinfektioner eller andra
hudåkommor kan utvecklas. Resurser för plastikkirurgi är begränsad i Stockholms Läns Landsting.
På Södersjukhuset utförs inte denna typ av ingrepp. Om du får besvär kontakta din husläkare för
remiss till plastikkirurg för bedömning.
Håravfall
Under de första sex till nio månaderna efter operationen är det normalt att tappa mer hår än vanligt.
Det beror på den snabba viktminskningen. När vikten stabiliserar sig återgår hårväxten till det
normala. Ett bra vitamin- och proteinintag kan minska håravfallet något.
Graviditet
Det bör gå 12 månader mellan din operation och graviditet för att vikten ska ha stabiliserats och risk
för brist av näring och energi inte ska ske.
Tänk också på att du lättare kan bli gravid efter viktnedgång då övervikt stör förmågan att bli
gravid. Det viktigaste dock, om du planerar att bli gravid, är att tidigt kontakta mödrahälsovården
eller gynekolog för rådgivning. Du bör komplettera ditt vitamintillskott med folsyra senast fyra
veckor innan planerad graviditet. Det är naturligtvis också viktigt att följa de andra råden kring
vitamin- och mineraltillskott.
Mediciner, återbesök och uppföljning
Vi rekommenderar alla att boka in ett besök till sin husläkare efter operation. Eftersom operationen
kräver livslång uppföljning med provtagning och recept är det viktigt att upprätta en god kontakt
med husläkaren så snart som möjligt. Har du diabetes bör du ha kontinuerlig kontakt med din
ordinarie behandlande läkare redan innan operationen för dosjustering och eventuellt utsättande av
läkemedel.
Under de första veckorna måste du krossa/dela tabletter. Eventuellt behöver din vanliga medicin
justeras. Ta upp detta med din läkare som normalt sköter dina mediciner. Det är bra att ha ett besök
inbokat snarast efter operation för uppföljning.
Efter operationen ska värktabletter tillhörande gruppen NSAID (t ex Brufen, Treo och Naproxen)
inte användas. De medför en ökad risk för magsår.
Du träffar våra dietister 7 veckor och 6 månader efter operation.
Efter ett, två och fem år får du brev hem med en uppföljningsenkät samt remiss för
blodprovstagning.
Om besvär uppkommer eller andra behov finns kontaktar du vår obesitassjuksköterska som hjälper
dig att ordna andra återbesök ex till sjuksköterska eller kirurg.
Komplikationer
Alla patienter som opereras kan drabbas av komplikationer av olika svårighetsgrad och det finns
inga helt ”ofarliga” operationer. Det är viktigt att du diskuterar komplikationsrisker med din kirurg
före operationen. Riskerna med en operation bör ställas i jämförelse med riskerna i samband med
svår fetma såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
Komplikationer som inträffar i samband med operation är till exempel sårinfektion, blodpropp och
lunginflammation. Dessa komplikationer kan oftast lätt behandlas och leder sällan till långvariga
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 6 (8)
men. För att minska risken för lunginflammation och blodproppar är det viktigt att du kommer upp
ur sängen samma dag du opererats.
En komplikation till följd av gastric bypass är läckage i de nya förbindelserna mellan tolvfingertarm
och tunntarm. Sena komplikationer är framförallt magsår och näringsbrist. En del komplikationer
kräver ny operation. Dödliga komplikationer är extremt ovanliga men förekommer.
Efter snabb viktminskning är det vanligt med gallbesvär. Då får du smärtor anfallsvis i övre delen
av buken efter matintag. En annan typ av sen komplikation är inre bråck. De kan uppstå när som
helst men ökar cirka ett år efter operationen. Symtomen är också smärtor i buken efter matintag. De
kan sedan gå över för att komma tillbaka nästa gång du äter. Kontakta i båda fallen läkare.
För att minska komplikationsrisken ska du:




Gå ner i vikt innan operation. Det blir lättare för kirurgen att operera då fettet i levern
minskar och det blir därför en säkrare operation.
Förbättra din kondition, genom t ex. dagliga promenader
Sluta med kombinerade p-piller en månad innan operation (ej minipiller).
Sluta röka
Vad kan du göra för att öka möjligheterna till en lyckad viktnedgång?
Vi på Södersjukhuset råder dig att utnyttja tiden fram till operation att planera din kommande
vardag. Öva ditt nya ätbeteende som dietisten lär dig och gå igenom övningarna som sjukgymnasten
visar. Samla all din skriftliga information som du får i en mapp och läs den gärna flera gånger.
Kirurgisk behandling ses som hjälp till självhjälp. För att nå ett lyckat resultat krävs att du är
välmotiverad, informerad och att du tar eget ansvar och följer våra riktlinjer. Vilka som lyckas kan
inte avgöras innan operation. Vårt mål är att du ska vara så välinformerad som möjligt för att kunna
må bra och nå ett lyckat resultat.
Verksamhetsområde kirurgi
Avdelning 56 tel.08- 616 12 56
Dietist tel.08- 616 23 28
Kirurgmottagningen tel.08-616 23 00 (menyval 1)
Egna anteckningar
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 7 (8)
Klipp ur kortet och spara
……………………………………………………
Har genomgått en gastric bypass operation vilket
försvårar ett vanligt födointag. Operationen medför
att individen måste äta små portioner flera gånger
dagligen.
Kirurgkliniken avd 56
Tel 08-616 12 56
……………………………………………………
Har genomgått en gastric sleeve operation vilket
försvårar ett vanligt födointag. Operationen medför
att individen måste äta små portioner flera gånger
dagligen.
Kirurgkliniken avd 56
Tel 08-616 12 56
Vo Kirurgi SÖS/ Överviktskirurgi -patientinformation /Övre GI-sektion
sida 8 (8)
Download