[email protected] - Kungälvs Trädgårdsförening

advertisement
Höstprogram 2009
mailadress: [email protected]
Kungälvs Trädgårdsförening Uppdaterat 09-08-25
Hemsida: www.kungalvstradgard.se
Endast medlemmar Resa till Kosters trädgårdar Vi får inblick i
permakultur dvs ekologiska principer för att skapa
225 kr exkl resa,
livsmönster &vacker trädgård i samklang med naturen.
lunch fika och
Anmälan senast 15/8 med inbetalning bg nummer: 5513guidning ingår
1445 Info:Yvonne Öhlin Lagerstedt tel 222202, 073-
5 sept
Samåkning
från Folkets
park kl 06.30
9014188, [email protected]
Säve perennplantskola Vi besöker
8 sept
samåkn från
Folkets
park kl 17
plantskolan som odlar perenner och blir
guidade och får se deras stora sortiment.
25 sept
kl 11-14
ingen kostnad
anmälan till Peter Andreasson tel
0735955536 eller till
[email protected]
Samarbete med
Kungälvs-Posten
och Vuxenskolan
Skördefest i Bergfeltska trädgården
Medlemmar säljer sina alster, det finns café
och det blir prisutdelning i pumpaodlingstävlingen,
Kan du hjälpa till? kontakta Margareta Källberg
tlf 57579 eller mail [email protected]
växt/fruktförsäljning kontakta Eva Vaske tlf
51282 eller mail [email protected]
bakning kontakta Birgit Andersson tlf 50934
25-28 sept
Inträde till
bokmässan
Bokmässan Mat och Trädgård
Trädgårdsföreningar i väst medverkar i
bokmässan. Kontaktperson Ingrid Hellberg
tlf13013
8 okt kl 19
Medlemspris Samarbete med
Med fingrarna i jorden, Karin
50kr, övriga Vuxenskolan och Berglund berättar och visar bilder.
Mimers teater 80kr
kulturförvaltningen Journalisten, författaren och fotografen
Karin Berglund är känd för sina
trädgårdsskildringar där säker
fackkunskap förmedlas med poesi och
en glimt i ögat.
17 okt kl 10
Höstarbetsdag i Bergfeltska
trädgården. Vi träffas arbetar
tillsammans för att förbereda
trädgården inför vintern
19 nov kl 19
Kvarnkullen,
lilla salen
Höstmöte vi har ett föreningsmöte
med Runåbergs fröer som berättar sin
historia med ekologisk fröodling.
Download