Kursplaner, Gy 2011

advertisement
Lundsbergs skola
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
GYMNASIEGEMENSAMMA
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Poäng
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Åk1
100
Summa gemensamma ämnen
1150
633
Ekonomiprogrammet, EK
Åk2
Åk3
100
100
100
100
100
100
100
33
100
34
33
50
100
334
183
GYMNASIEGEMENSAMMA
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Poäng
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Samhällskunskap 2
Summa gemensamma ämnen
100
1250
Åk1
100
Åk2
Åk3
100
100
100
100
100
100
100
33
100
34
33
50
100
633
334
100
283
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Gymnasiearbete
Individuellt val
Summa karaktärsämnen
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Entreprenörskap
Programfördjupning
Summa profilämnen
Summa totalt
50
200
50
100
200
600
50
100
100
200
100
50
150
Samhällsvetenskap
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
200
50
100
50
250
50
100
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
Företagsekonomi 1
100
100
Moderna språk
100
100
Privatjuridik 1
100
Psykologi 1
50
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
100
Summa karaktärsämnen
650
300
INRIKTNINGSÄMNEN
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Entreprenörskap o företagande
Programfördjupning
200
Summa profilämnen
Summa totalt
750
100
300
350
2500
933
784
783
Ekonomi
100
100
100
300
100
50
150
50
100
50
200
100
100
100
100
200
600
0
300
300
2500
933
784
783
Naturvetenskapsprogrammet, NA
GYMNASIEGEMENSAMMA
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Summa gemensamma ämnen
Poäng
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
1150
Åk1
100
Åk2
Åk3
100
100
100
100
100
100
100
100
33
34
33
50
100
633
334
183
Programfördjupningar - exempel
Biologi 2
Bioteknik
Engelska 7
Entreprenörskap
Filosofi 1
Fysik 2
Geografi 1
Historia 2a
Historia 3
Internationella relationer
Kemi 2
Marknadsföring
Matematik 3b
Matematik 4
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
Biologi 1
100
100
Matematik 5
Matematik - specialisering
100
100
Fysik 1
150
150
Moderna språk (Fr/Ma/Sp/Ty)
100
Kemi 1
Moderna språk
Gymnasiearbete
Individuellt val
Summa karaktärsämnen
100
100
100
200
750
100
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 2
Retorik
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Entreprenörskap
Programfördjupning
Summa profilämnen
Summa totalt
INRIKTNINGSÄMNEN
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Biologi 2 / Fysik 2 / Kemi 2
Entreprenörskap
Programfördjupning
Summa profilämnen
Summa totalt
100
100
100
200
Naturvetenskap
100
100
100
100
100
100
100
600
100
2500
933
100
450
100
0
100
500
Individuella val - exempel
Bild och form 1b
Bild eller Form
Ensemble 1
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering
Körsång 1
784
783
Scenisk gestaltning 1
100
Sång 1
100
Sång 2
100
100
100
100
100
Naturvetenskap och samhälle
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
600
100
0
500
2500
933
784
783
Download