Planering, vi studerar sagor, svenska 7c, VT 2002:

advertisement
7_07_Planering, vi studerar sagor, svenska 7d, 2015 500:
Sagor är bra. Varje folk har sina egna sagor. Sagor berättar om olika saker: Om gudarna, om
skapelsen, om historien om rätt och fel mm.
Vi ska tillsammans bekanta oss med dessa saker och ni skall läsa olika sorters sagor och till
slut - skriva en folksaga.
Undervisning – Vad är det vi ska göra?
Göra sagopjäs, läsa sagor, läsa/höra saga och svara på frågor om en
saga, få berättat om sagor.
Arbetsgång:
Lekt 1, ons 11 mar, 50: Om sagor i allmänhet och om grekisk mytologi.
Lekt 2, tor 11 mar, 50: Jag läser högt ur Hugin och Munin när de berättar om nordiska
gudasagor. Jag läser högt: Asarnas skapelseberättelse och bibelns skapelseberättelse.
Ni läser själva ur Ynglingasagan, en saga om de första svenska kungarna.
Lekt 3, tor 12 mar, 80: Svensk saga, hör- och läsförståelsetest.
Lekt 4, fre 13 mar, 50: Motorik / kalligrafi: Vi skriver av en 500 ord lång afrikansk
saga om hur jorden skapades. Sedan läser ni Ynglingasagan, eller skapelseberättelser.
Lekt 5, fre 13 mar, 50: Jag läser högt ur ”konstsagor”, HC Andersen och bröderna
Grimm. Ni läser sagor eller skriver på er egen saga.
Lekt 6, fre 13 mar, 50: Jag läser högt ur Tusen och en natt. Ni läser sagor eller skriver
på er egen saga.
Lekt 7, fre 13 mar, 50: Jag läser japansk saga. Ni skriver och återberättar den.
Lekt 8, fre 13 mar, 80: Vi ser film om fantasi.
Lekt 9, fre 20 mar, 50 (En SO-lektion): Ni jobbar med er saga.
Lekt 10, fre 20 mar, 50 (En SO-lektion): Ni jobbar med er saga.
Lekt 11, tis 24, mar: Ni skriver den saga ni förberett.
Lekt 12, tor 26 mar, 45: Ni skriver klart den saga ni förberett.
Kunskapskrav – hur ska din strävan få sitt
betyg?
Jag skriver upp alla resultat och tittar på dem när jag ska bedöma ert
rättvisa betyg i slutet av terminen. Ibland får ni betyg på enskilda
arbeten, de där stora som ni förbereds på under hela momentet, i det här
fallet – en folksaga. Ni ska förbereda den på lektioner och hemma. Sedan
ska ni skriva den på två lektionen. Den får vara mellan 600 och 1000 ord.
Ni ska förbereda er så att ni kan skriva en bra saga med denna längd.
Hur skriver man en saga på E-nivå?
Berättelsen hänger ihop, den har tydliga sagodrag och liknar mer en saga
än någon annan form av berättelse. Man har någorlunda kontroll över
interpunktionen (stor bokstav etc.). Orden och meningarna är enkla och
de man använder när man pratar.
Hur skriver man en saga på A-nivå?
Språket / ordvalet har tydliga drag av skriftspråk och av sagospråk
(gammaldags ord som t.ex ”by” istället för ”tätort”). Berättelsen ska ha
ordentligt med tydliga sagodrag.
Syfte / Centralt innehåll - Varför ska vi göra
det här?
Ur Lgr11:
För att få ”tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och
för skilda syften.”
Få ”möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Få undervisning som ”ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.”
Få undervisning som syftar till att ”eleverna utvecklar förmåga att skapa och
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.”
Ni ”ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.”
Ni ska få ”möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar
av världen.”
Ni ska i ”mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande
/…/ ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin
förståelse för omvärlden.”
Ni ska genom undervisningen ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur
språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska
undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den
egna språkliga och kommunikativa förmågan.”
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl
de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
En saga:
Kravkatalog
 Det var en gång…
 En förtrollning
 Människor som förvandlas till djur.
 Prins möter enkel flicka som är dygdefull – bröllop.
 Prinsessa möter enkel pojke som utför stordåd – bröllop.
 Tre eller sju, nio, tolv.
En förbannelse
 En spådom
 Ålderdomligt språk.
 Tre småuppdrag som ger varsin liten bit till problemets lösning.
 En drake
 Ett troll
 En häxa
 En styvmor
 Magiska föremål som kommer till användning.
 En djup skog, eventuellt förtrollad
 I ett land lång, långt borta.
…och så levde de lyckliga i alla sina dar.
Download