Internationella programmet för politik och ekonomi

Page 1 of 1
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE
Skriv ut
OBS! Läsperiodlistan (LP) är preliminär
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180 hp, SGIPE, gäller antagna H15, 100%, Normal
LP1a
LP2a
LP3a
LP4a
S
-
LP1b
LP2b
LP3b
LP4b
=
=
=
=
=
de tio första veckorna på höstterminen
de tio nästkommande veckorna på höstterminen
de tio första veckorna på vårterminen
de tio nästkommande veckorna på vårterminen
sommartermin
Följande kurstillfällen ingår i studieplanen, läsår 2015/2016
Kursnamn
Takt
Geografiska perspektiv på resurser och utveckling, 7.5
hp
Politisk filosofi, 7.5 hp
Internationell politik och globalisering, 7.5 hp
Globala mönster av produktion och handel, 7.5 hp
Mikroekonomi, 7.5 hp
Makroekonomi, 7.5 hp
Demokrati, legitimitet och politiska institutioner, 7.5
hp
Utvecklingsgeografi, 7.5 hp
Kurskod
100 GEO100
100
100
100
100
100
LP 1a LP 1b LP 2a LP 2b LP 3a LP 3b LP 4a LP 4b
PFA110
IPA100
GLM100
MIE100
MAE100
x
x
x
x
x
100 DLA120
x
100 UTV100
x
Följande kurstillfällen ingår i studieplanen, läsår 2016/2017
Kursnamn
Takt
Kurskod
LP 1a LP 1b LP 2a LP 2b LP 3a LP 3b LP 4a LP 4b
Europas ekonomiska geografi, 7.5 hp
Politikens implementering och organisering, 7.5 hp
Europas ekonomiska integration, 7.5 hp
Finansiell ekonomi, 7.5 hp
Att studera politik I, 7.5 hp
Rättvisa, identitet och medborgarskap, 7.5 hp
Internationell och komparativ förvaltning, 7.5 hp
Sverige i en postkolonial värld, 7.5 hp
EEA120
PIA100
EEA130
FIE100
ASP201
RIB310
IKF200
SPV200
x
100
100
100
100
100
100
100
100
Följande kurstillfällen ingår i studieplanen, läsår 2017/2018
Kursnamn
Takt
Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk
geografi I, 15 hp
Arbetsintegrerat lärande inom statsvetenskap I, 15 hp
Kvantitativa metoder, 7.5 hp
Mikroteori, 7.5 hp
Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk
geografi II, 15 hp
Arbetsintegrerat lärande inom statsvetenskap II, 15
hp
Juridisk översiktskurs, 15 hp
Makroteori, 7.5 hp
Corporate Finance, 7.5 hp
Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk
geografi I, 15 hp
Att studera politik II - Teori och metod, 15 hp
Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk
geografi II, 15 hp
Examensarbete i Statsvetenskap, 15 hp
Kurskod
S
x
S
x
x
x
x
x
x
x
LP 1a LP 1b LP 2a LP 2b LP 3a LP 3b LP 4a LP 4b
100 ALB301
x
x
100 ALB303
100 KMB300
100 MIT200
x
x
x
S
x
100 ALB302
x
x
100 ALB304
x
x
100 JÖA101
100 MAT200
100 CFB300
x
x
x
x
100 ALB301
x
x
100 ASP401
x
x
100 ALB302
x
x
100 EIS501
x
x
https://kubik.hv.se/hv_show_period.php?edu_plan_id=3146&master_study_plan=1174
2017-01-30