Bild 1

advertisement
Innehåll
 Introduktion av Al – Khushoo’
 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’




1:a
7:e
13:e
19:e
–
–
–
–
6:e sättet
12:e sättet
18:e sättet
26:e sättet
 27:e – 33:e sättet
 Slutsats
www.islamforelasningar.se
Session 6
Vem kommer ihåg?
 Nämn 2 saker i ens omgivning som kan störa en i bönen?
 Vad ska man göra om man ska be och mat är serverad?
 Även om det skulle innebära att man missar bönen?
 Bör man be om man har ett behov av gå på toaletten?
 När skall man inte be framför någon som sover?
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
27. Inte vända sig om under bönen
Vad har profeten (saws) sagt om det här?
Abu Dharr (ra) rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Gud (Allah)
fortsätter att vara vänd mot Hans slav under tiden han ber, så länge som han
inte vänder sig bort, men om han vänder sig bort, så vänder sig Gud (Allah)
bort från honom.” (Abu Dawud)
Att vända sig under bönen består av 2 typer:
1. Att vända sitt hjärta till något annat
2. Att ta bort ögonen till något annat
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Vad är förlusten av denna aktion?
Profeten Muhammad (saws) tillfrågades gällande att vända sig bort under
bönen och han (saws) sa: ”Det är något som As – Shaytan (djävulen) stjäl från
en persons bön.” (Ahmad)
Är det helt förbjudet att vända sig om under bönen?
Några exempel:
- Beordrade att döda alla ormar och skorpioner under bönen
- Stoppande av en person som passerar framför den som ber
- Sa åt kvinnorna att klappa om imamen under bön missar något
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
28. Inte höja blicken mot himlarna
Profeten (saws) förbjöd och varnade oss kring det här!
Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er ber, så bör han inte höja sin
blick mot himlarna, om han inte vill förlora sin syn.” (Ahmad)
Profeten Muhammad (saws) sa: ”Låt de sluta med det här, eller så kommer
deras syn att försvinna.” (Ahmad)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Profeten (saws) klagade även på dessa personer och sa:
”Vad är det för fel med människor som lyfter sina blickar mot himlarna under
tiden som de ber.” (Ahmad)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
29. Inte spotta framför sig när man ber
Profeten (saws) kring det här:
Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er står upp för bön, så bör
han inte spotta framför sig, för att han talar med Gud (Allah) – Den Härlige
och Upphöjde – så länge han är på sin böneplats; han må spotta till vänster
om sig, eller under sina fötter, och begrava det.” (Bukhari)
Vidare…
Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er står upp för bön, så talar
han till sin Gud, och hans Gud är mellan honom och Qiblah (Huset), så ingen
av er ska spotta i riktning mot Qiblah (Huset), utan till vänster om sig eller
under sina fötter.” (Ahmad)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
30. Inte gäspa under bön
Vi kollar på vad profeten (saws) har sagt om det här:
Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Om någon av er känner behovet av att
gäspa under bönen, låt då honom kväva det så mycket som han kan, för att inte
shaytan (djävulen) ska komma...” (Muslim)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
31. Inte sätta sina händer på
ens höfter när man ber
Profetens (saws) förbjöd det här!
Abu Huraira (ra) sa: ”Guds (Allahs) budbärare (saws) förbjöd att sätta händerna
på höfterna under bönen.” (Abu Dawud)
Det som bl.a. gör det dåligt är att:
Profeten (saws) har sagt att: ”Den här poseringen (händerna på höfterna) är hur
folket i Helvetet vilar; vi söker skydd hos Gud (Allah) från det.” (Al – Bayhaqi
(Sahih))
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
32. Inte låta ens kläder hänga
ner (Sadl) under bönen
Vad är As – Sadl?
Profeten (saws) uppfattning kring det här är att:
”Det har rapporterats att Gud (Allahs) budbärare (saws) förbjöd att låta ens
kläder hänga ner under bönen, eller för en man att täcka sin mun.” (Abu Dawud)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
33. Bör inte efterlikna djuren
Profeten (saws) har bl.a. förbjudit tre saker i bönen:
”Att hacka som en kråka, att sprida ens underarmar som ett rovdjur eller att
alltid be på samma plats som en kamel hållandes till sitt egna revir.” (Ahmad)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
SUMMERING
En påminnare kring vad profeten (saws) sagt:
”En slav kan be och inte ha något tillgodoräknat (belöning) för det förutom
en tiondel av det, eller en niondel, eller en åttondel…eller hälften.” (Ahmad)
www.islamforelasningar.se
Innehåll
 Introduktion av Al – Khushoo’
 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’





1:a
7:e
13:e
19:e
27:e
–
–
–
–
–
6:e sättet
12:e sättet
18:e sättet
26:e sättet
33:e sättet
 Slutsats
www.islamforelasningar.se
PAUS
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
SLUTSATS
När det kommer till bönen, så är folk av 5 nivåer
Vilken nivå tillhör du!?
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Nivå 1
Är den som gör fel mot sig själv och är försummande. Han gör inte wudhu’ (tvagning)
ordentligt, eller ber under rätt tid eller säker på om han utför alla de obligatoriska och
nödvändiga delarna av bönen.
Nivå 2
Är den som följer de yttre (ex. kroppsliga) nödvändigheterna av bönen, ber i tid och gör
wudhu’ (tvagning), men har förlorat kampen mot sig själv och är överväldigad med
waswas (djävulens viskningar).
Nivå 3
Är den som följer de yttre (ex. kroppsliga) nödvändigheterna av bönen, ber i tid och gör
wudhu’ (tvagning), och även strävar mot hans fiende (ex. shaytan), för att shaytan inte
ska stjäla från hans bön, så han är engagerad i både As – Salah (bönen) och Al – Jihad
(inre kamp för Allah) samtidigt.
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Nivå 4
Är den som, när den står upp för att be, uppfyller alla krav av bönen, och dens hjärta är
fullt fokuserat och alert, för att den inte ska utelämna något, och dens oro är att utföra
bönen ordentligt och perfekt. Dens hjärta är djupt nedsänkt i bönen och i dyrkan av sin
Gud.
Nivå 5
Är den som gör allt ovan nämnt, men den tar sitt hjärta och placerar den inför sin
Herre, tittar på Honom med sitt hjärta och fokuserar på Honom, fylld med kärlek och
beundran, på ett sätt som att den faktiskt ser sin Herre. Hos den här personen har
waswas (djävulens viskningar) och sådana tankar minskat, och barriärerna mellan
denne och dens Herre är undanskjutna. Skillnaden mellan den här personens bön och
någon annans bön är större än skillnaden mellan himlen och jorden. När den här
personen ber, så är den upptagen med sin Herre och fullt tillfredsställd med sin Herre.
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Profetens (saws) Du’a:
”Allahumma innee a’aoodhu bika min qalbin la yakhsha’…
(Åh Allah, Jag söker skydd hos Dig från ett hjärta som inte har någon Khushoo’…)
(At – Tirmidhi)
www.islamforelasningar.se
33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’
Avslutning - Session 6
Profeten (saws) säger:
”Min glädje finns i bönen.” Så han som finner glädjen i bönen, hur kan han stå
ut med att söka efter glädje någon annanstans, eller att hålla sig borta från
den.”?
www.islamforelasningar.se
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download