Akutkliniken Akutmottagningen Sökning/beställning av läkemedel:

advertisement
Titel: Sökning/beställning av läkemedel
Enhet: Akutmottagningen CLV, Akutmottagningen LL, AVA
Giltigt från: 2014-11-24
Utarbetad av: Johnny Karlsson
Fastställd av: Carina Pettersson
Granskad av: Clas Hjertqvist, Pia Törndahl
Revision: efter 2 år samt vid förändring.
Akutkliniken
Akutmottagningen
Sökning/beställning av läkemedel:
Alla rutiner och lathundar hittar du på
Landstingets hemsida under Hälso-och sjukvårdspersonal/Läkemedel/Beställa läkemedel



Läkemedel som inte finns på avdelningen hämtas i första hand från
läkemedelsautomaten, se lathund via intranätet.
Finns läkemedlet inte i läkemedelsautomaten finns det möjlighet att söka efter
läkemedlet via beställningssystemet Provider, se lathund.
Läkemedel som inte finns på sjukhuset beställs via sjukhusapoteket kontorstid,
se Rekvisition av läkemedel till enheter inom Centrallasarettet Växjö, Ljungby lasarett
och Sigfridsområdet.
Tfn Apoteket: 7852 (CLV)
 Akutmottagningen har ett lager av vissa antidoter, tfn: 2600 (CLV), 5009.(LL),
se länk till antidoter CLV/LL.
Jourtid:






Ansvarig läkare beslutar om läkemedlet behöver beställas/hämtas akut (inom vilken
tidsram) samt i vilken mängd.
Apotekets bakjour: 0746-23 86 71 (minicall) kan kontaktas om behov finns att få tag
på läkemedel under jourtid.
Jourtid kan andra sjukhus behöva kontaktas för att få fram läkemedel. Kontakta i
första hand närliggande sjukhus.
För att få upplysningar om var antidoter finns kontakta Giftinformationscentralen,
tfn 08-736 03 84 eller 08-517 747 42, eller sök via www.giftinfo.se, Antidotregistret.
Vid hämtning av läkemedel på annat sjukhus kan SOS kontaktas för att om möjligt
samordna med befintlig ambulanstransport, tfn: 0470-230 00.
Hämtning av läkemedel beställs annars via sjukresor, tfn: 0470- 72 75 91 (CLV),
05451 (LL). Blanketten ”Överflyttning/permission” används, finns i blankettarkivet
under serviceresor – intyg.


Apoteket CW Scheele i Stockholm har ett lager av de flesta läkemedlen men har ingen
möjlighet att se vad andra apotek har i lager.
CW Scheele är öppet dygnet runt, tfn: 010-447 61 00.
Transporten ordnas av apoteket CW Scheele.
Läkemedel-och transportkostnader betalas av avdelning som patienten är inskriven på.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards