Torsdag den 28 april kl 19.00 i Pingstkyrkan​ är det UKR:s

advertisement
Till ledare och kontaktpersoner i Umeås kyrkor
2016­03­07 På grund av förändringar i planeringsgruppen för de ekumeniska böneveckorna (flytt och förändrade livssituationer ) , så ser vi inte riktigt hur fortsättningen kan se ut inför kommande bönevecka (2017). Den nuvarande planeringsgruppen finns inte kvar i den konstellation som den haft. Det är viktigt att redan nu tänka igenom tillsammans hur vi går vidare. Det behövs nya krafter som tar tag i och går in i planeringsarbetet inför kommande ekumeniska satsningar. Så här är läget. Vi skriver inte detta brev för att sätta press eller för att krysta fram en lösning på just böneveckorna. För böneveckornas genomföranden är inget mål i sig. Istället är de ett medel i en större ekumenisk vision. Varje kyrka är inte sig själv nog, utan ingår i ett större kyrkligt sammanhang. Det är viktigt att det förs ett samtal om hur visionen om detta större kyrkliga sammanhang bör se ut. Vision Vi är nog många i kyrkorna som har en idé om Guds rike i Umeå och den kyrkliga helhet som bidrar till Guds samlade verk i och för vår stad. Vi förstår att vi alla är delaktiga som delar av vad Gud gör för att beröra, förvandla och låta evangeliet bli än mer känt. Liksom det är då vi talar om Kristi kropp och församlingen, där Anden utrustar de troende för tjänst och där man i församlingen kompletterar varandra, så är det också på sätt och vis också i det kyrkliga kollektivet. Då vi möter varandra i det ekumeniska så slås man av hur olika och unikt utrustade olika församlingar är. Det finns varierande resurser och vi ser hur Gud kallar olika församlingar till att verka i och för olika områden i vår stad ­ geografiskt, demografiskt, socialt mm. Allt för att Jesus närvaro, genom sin kropp ­ kyrkan ­ skall bli påtaglig och verklig i människors liv i vår stad idag. Med tanke på detta så är det viktigt att vi följer den kallelse som vi känner att Gud har för varje församling, men det är också viktigt att det finns en ekumenisk enhet där vi erkänner, bejakar och välsignar varandra som delar av samma kropp. Då Paulus talar om Kristi kropp så säger han också att då en del lider så lider hela kroppen. Som ni vet så är det just nu många utmaningar lokalt i flera av Umeås kyrkor. Det handlar om sjukdom, personal och ledarbrist, ekonomi mm. Dessa utmaningar gör att den naturliga responsen är att dra sig undan från sånt som kan betraktas som extra­aktiviteter för att istället ägna sig än mer åt det egna. Är det inte just i dessa tider som vi behöver varandra som mest? Att be för varandra, stötta varandra på praktiska sätt och inte minst att låta varandra veta att vi inte är ensamma i Guds verk. Hur skall fortsättningen se ut? Ska böneveckan fortsätta på ett liknande sätt med 24­7 bön? Behöver vi se en generationsväxling? Är det dags att lämna över stafettpinnen till en yngre generation? Eller behöver vi tänka om helt kring nya former för bön och enhet. Vi hoppas att ni församlingsledare och kontaktpersoner för böneveckan hinner träffas och samtala och be över hur fortsättningen ska se ut. Torsdag den 28 april kl 19.00 i Pingstkyrkan​
är det UKR:s rådsmöte (kallelse utskickad till församlingarna) Då blir det tillfälle att samtala om vår gemensamma vision för Umeå och hur arbetet ska gå vidare. Vi ber och hoppas att Guds rike skall växa på bredd och djup i vår stad. Planeringsgruppen för Kyrkornas bönevecka 24­7 Genom David Cederström, Margareta Sandman 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards