Reumatoid artrit - RA

advertisement
Fakta om reumatoid artrit - RA
Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som drabbar cirka
en procent av befolkningen. Ungefär två av tre drabbade är kvinnor. RA innebär inflammation
i främst mindre leder och kan medföra skador på ledbrosk och omgivande skelett. RA kan
även skada blodkärl samt hjärt- och lungsäck. Orsaken till RA är än så länge okänd, men det
finns ärftliga faktorer och vissa samband med rökning. RA leder till för tidig död.
Symtom
RA ger ledsmärta, stelhet och efter en tid nedsatt funktion. Sjukdomen kan börja smygande
med exempelvis smärta i framfoten, eftersom leder där lätt kan svullna och bli ömma. RA går
ibland i så kallade skov, med växlande hög och låg sjukdomsaktivitet, i andra fall kan
sjukdomen vara konstant högaktiv. De leder som framförallt drabbas är fingrarnas mindre
leder (normalt ej ytterlederna), knogar, handleder samt tåleder, fotleder och så småningom
även de större lederna. Under det aktiva skedet har patienten vanligen cirka en timmes
morgonstelhet. I övrigt kan smygande diffus trötthet uppkomma, som ibland kan förklaras av
lågt blodvärde (Hb).
Diagnos
Diagnosen RA är klinisk och för att kunna ställa den måste det finnas ledsvullnader,
framförallt i småleder i båda händer och/eller fötter. Med ett reumaprov kan så kallad
reumatoidfaktor påvisas hos ungefär 80 % av patienterna. Reumatoidfaktor finns även hos
många friska personer, upp till 5 % av befolkningen kan ha denna faktor. Detta medför att
högst en av fem med reumatoidfaktor har ledgångsreumatism. Om man inte har ledsvullnader,
så har man ingen nytta av att kontrollera sin reumatoidfaktor. Har patienten haft sjukdomen
mer än sex månader kan röntgen av händer och fötter ge värdefull information om ledskador
och säkerställa diagnosen. Ofta har patienten förhöjd sänka vid aktiv sjukdom.
Behandling
Behandlingen av RA kan delas in i flera olika delar. Sjukgymnastik och arbetsterapi kan
minska smärta, bibehålla och ibland öka funktionen. Behandlingarna kan innehålla dels
rörelseträning, dels ren smärtbehandling i form av massage och akupunktur eller elektrisk
behandling så kallad TENS. Arbetsterapeuten bidrar med handträning och olika hjälpmedel.
Läkemedel
Den medicinska behandlingen består främst av smärt- och inflammationsdämpande
behandling. Även sjukdomspåverkande behandling kan komma ifråga. Det har på senare tid
skett en dramatisk utveckling av biologiska läkemedel, som specifikt påverkar de överaktiva
inflammationssignalerna.
Smärtdämpande behandling sker med Alvedon/Panodil. Smärt- och inflammationsdämpande
medel är så kallade NSAID (Naprosyn/Naproxen, Brufen/Ipren, Diklofenak/Voltaren och
Ketoprofen/Orudis med flera).
Den sjukdomspåverkande behandlingen, även kallad DMARDs (Disease Modifying AntiRheumatic Drugs) inleds vanligen med antingen Salazopyrin eller Methotrexat. Även guldinjektioner kan ge långvariga perioder med mycket god effekt. Man kan dessutom kombinera
1
flera av ovanstående läkemedel för att förbättra behandlingsresultatet. Ett preparat som
använts i över 50 år nu är kortison och som givet lokalt i leder kan ha mycket god effekt, men
även tablettbehandling har på senare tid blivit alltmer populärt - ofta i kombination med
Salazopyrin och methotrexat samt även klorokinfosfat. Dessa fyra preparat i kombination kan
ge mycket god effekt mot sjukdomen.
Biologiska läkemedel
De mediciner som revolutionerat behandlingen är dock de så kallade biologiska läkemedlen,
där framförallt de TNF-påverkande medicinerna givit mycket bra behandlingsresultat. Dessa
preparat ges antingen som sprutor ytligt i underhuden (Enbrel, Humira) eller som dropp
(Remicade). De brukar erbjudas patienter som inte svarat tillräckligt bra på behandling med
methotrexat eller fått biverkningar av denna behandling samt då man bedömer att patienten
inte kommer att riskera allvarliga biverkningar.
Flera nya biologiska läkemedel med andra verkningsmekanismer än TNF-alfa kommer snart
att godkännas i Sverige, bl a abatacept som verkar på T-cellen och som godkändes i USA i
december 2005. Nyligen presenterades studier på abatacept som visar på goda resultat med
minskad sjukdomsaktivitet och öka livskvalitet. Rituximab som verkar på B-cellen är ett
annat biologiskt läkemedel.
Ortopediska ingrepp
Om broskytorna i leden har skadats och patienten har kronisk värk, kan konstgjorda leder
användas i bland annat knän, höfter och axlar, men även i handen. I de flesta leder med
kronisk svullnad kan även rensning av leden göras (synovektomi), och i vissa fall kan en
steloperation av en led minska smärtan och förbättra funktionen.
Källa: Netdoktor
2
Download