"Salix-kungens anor"

advertisement
”Salix-kungens” anor
Sven Johan Enander var präst och botanist, född 29 dec 1847 i Torsås by nr 3, Torsås socken i
Kalmar län, död 16 dec 1928 under resa i Victoria, British Columbia, Canada. Begravd i
Lillhärdal, Härjedalen. Johan Enander var kyrkoherde i Lillhärdal, Härnösands stift, men han är
nog främst känd som botanist. Föräldrarna var bonden Andreas Jonsson f. 15 sep 1816 i
Sunelycke, Torsås och hans hustru Anna Maria Olsdotter f. 24 juli 1809 i Killemåla,
Kristianopels socken. Johan blev student i Kalmar 1871 och tog namnet Enander, läste teologi i
Uppsala, prästvigdes 1883. Han hade förordnanden i Härnösands stift och blev 1889 kyrkoherde
i Lillhärdal (han tillträdde 1892). Johan Enander var ledamot av andra kammaren 1903-1908,
främst arbetade han där för att få järnväg framdragen till Sveg. Som tidigare nämnts är Johan
Enander dock mest känd som botanist. Han bedrev sedan 1884 omfattande undersökningar,
främst det svårbestämbara pilsläktet (Salix) och blev en framstående kännare. Först gjorde han
herbariestudier i Europa och sedan efter år 1900 genomförde han talrika och vidsträckta resor
runt norra halvklotet. Resorna företogs ofta med möda och besvärligheter och mer än en gång
under livsfara. Han besökte Ryssland, Sibirien, Novaja Zemlja, Nordamerika, Alaska, Kina,
Japan, Grönland m.m. Från sina resor medförde han talrika pilarter till odling i Lillhärdal och
skänkte stora summor till odlingsförsök i Bergianska trädgården i Stockholm och Uppsala botaniska trädgård. Johan Enander utnämndes till fil. hedersdoktor i Lund 1918, mottog 1921
vetenskapsakademins äldre Linnémedalj i guld, erhöll 1928 ett särskilt anslag av riksdagen för
sina forskningar. Vetenskapsakademin reste 1930 en vård på Enanders grav i Lillhärdal.
Anor:
Far: Andreas Jonsson f. 15 sep 1816 i Torsås by. Vigd 11 feb 1844 i Torsås.
Mor: Anna Maria Olasdotter f. 24 juli 1809 i Killemåla, Kristianopels socken, död 29 maj 1871 i
Qvilla nr 5, Torsås.
Farfar: Jonas Jaensson f. 12 aug 1777 i Lilla Glosebo, Torsås, bonde först i Sunelycke och senare
i Torsås by. Vigd 7 feb 1807 i Torsås.
Farmor: Elin Andersdotter f. 9 maj 1781 i Ilingetorp nr 3, Torsås, död 2 feb 1840 i Torsås by.
Morfar: Ola Månsson f. (1765) i Augerums socken. Vigd 11 dec 1801 i Kristianopel.
Mormor: Kjerstin Olasdotter f. 10 aug 1775 i Killemåla, Kristianopel.
Farfars far: Jaen Jaensson f. (1744) i Långasjö socken, bl.a. gårdsbrukare i Magdegärde på gård
tillhörande hustruns föräldralösa systerbarn och senare torpare i Fagerhyltan, död 3 apr 1828 i
Fagerhyltan. Vigd 8 dec 1776 i Torsås.
Farfars mor: Ingärd Gummesdotter f. 17 apr 1750 i Binnaretorp, död 9 maj 1835 i Fagerhyltan.
Farmors far: Anders Svensson f. 17 dec 1747 i Ilingetorp nr 3, bonde där, död 4 nov 1815 i
Ilingetorp nr 3. Vigd 3 nov 1776 i Torsås.
Farmors mor: Gertrud Svensdotter f. 1 juni 1753 i Gullaboås, död 16 feb 1808 i Ilingetorp nr 3
(olyckshändelse, enligt dödboken, vad framgår däremot inte).
Tomas Alriksson
Download