Val av placering

advertisement
Familjeföretagens Pensionsredovisning
i Värmland AB
Expositionshuset, Hamntorget
Box 409
651 09 Karlstad
Tel. 054 – 240 640 Fax. 054 – 240 641
www.pensionsstiftelser.se
Val av placering
Ombudsuppgifter
Ombudsnummer:
Namn:
Företagsuppgifter
Org. nummer:
Företagsnamn:
Personuppgifter
Namn:
Personnummer:
Avsättning exkl. avgifter
Totalt avsättningsbelopp:
engångsavsättning
Kr
löpande/månad
löpande/kvartal
• Placeringar och strategier för att trygga pensionsutfästelse ska vara långsiktiga, hålla hög kvalitet och kännetecknas av säkerhet. Men samtidigt ska de ge real
tillväxt, varför de inte bör vara helt riskfria. Inom ramen för Familjeföretagens finns ett antal skräddarsydda och noga utvalda placeringar och förvaltningsstrate
gier, för att skapa förutsättningar för god långsiktig avkastning.
• Placeringen görs med de medel som inte behövs för löpande kostnader samt del som enligt lag/direktiv måste placeras i räntebärande medel.
• Kunden kan välja att placera i ett eller flera alternativ. (t.ex. liten del av kapitalet i en fond och resterande del i en fondportfölj).
• Om val inte inkommit vid betalning kommer kapitalet placeras i FP1/Trad Försiktig.
• Via Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 (förmögenhetsgemensam), kan kapitalet förvaltas via enskilda fonder och/eller aktivt
förvaltade portföljstrategier.
• Via Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 (förvaltningsgemensam) kan kapitalet förvaltas via Garantum eller depå via United Securities. Villkor för dessa placeringar, se separat information.
Tänk på:
Vid placering i rena fonder är det viktigt att diskutera igenom fördelning mellan aktie- och räntefonder samt eventuella alternativa placeringar, beroende på kundens placeringshorisont och riskbenägenhet.
FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9
Allokeringsmandat
Räntor/Aktier/Strategi
Normalvikt
Räntor/Aktier/Strategi
Låg
0-15% Sv Aktier, 0-100 Sv Ränteb, 0-100% Utl Ränteb,
0-100% Alternativa inv. 0-10% Likvida medel
45% Sv Ränteb, 20% Utl Ränteb, 30% Altern
inv, 5% Likvida medel
Trygg
Låg
40-80 / 10-50 / 5-15
60 / 30 / 10
Balanserad
Medel
20-60 / 30-70 / 5-15
40 / 50 / 10
0-40 / 50-90 / 5-15
20 / 70 / 10
Fondportföljer
Relativ risknivå
Dynamisk
Tillväxt
Hög
Traditionell diskretionär förvaltning
Kr/%
Kr/%
Kr/%
Kr/%
En aktiv förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper
Relativ risknivå
Allokeringsmandat
Normalvikt
FP1 / Trad Försiktig
Låg
65-85 % Räntor, 15-35 % Aktier
75 % Räntor, 25 % Aktier
Kr/%
FP 2 / 50/50
Medel
40-60 % Räntor, 40-60 % Aktier
50 % Räntor, 50 % Aktier
Kr/%
Medel
20-80 % Räntor, 20-80 % Aktier
50 % Räntor, 50 % Aktier
Kr/%
FP 3/ Trad Normal
Riskkontrollerad förvaltning
Förvaltning som arbetar med finansiella bevakningsnivåer. Inom riskutrymmet väljs de investeringar som bedöms ge bäst avkastning.
Marknad
Bevakningsnivå/trygghetsnivå
S&P Trygghet 75 Söderberg & Partner
75
Sverige, Världen och Räntor
S&P Trygghet 85 Söderberg & Partner
85
Sverige, Världen och Räntor
Carnegie Safety 90 Sverige
90
Sverige
Fond i fond
Fondandelsfonder som placerar i andra fonder
Allokeringsmandat
Relativ risknivå
Vald andel vid avsättning
Kr/%
Kr/%
Kr/%
Normalvikt
Capinordisk fondservice Världen
Hög
0-100 % Räntor, 0-100 % Aktier
25 % Räntefonder, 75 % Aktiefonder
Capinordisk fondservice Sverige
Världen
Hög
0-100 % Räntor, 0-100 % Aktier
25 % Räntefonder, 75 % Aktiefonder
Kr/%
Kr/%
forts. sid 2
Fondfakta i sammandrag
Aktiefonder
Global
JOHCM Global Select Fund
Carnegie WorldWide
Skagen Global
Europa
ODIN Europa
ODIN Europa Småbolag
Asien
GLG Japan CoreAlpha
USA
Nordea 1 - North Am Value Fund
Norden
ODIN Norden
Sverige
Carnegie Strategi
Lannebo Småbolag
ODIN Sverige
Enter Select
Lannebo Sverige
Temafonder
Asien
DNB Fund Asian Small Cap
Carnegie Indien
Ålandsbanken China Growth
Global
Carnegie Medical
Skagen Kon-Tiki
Östeuropa
East Capital Östeuropa
Carnegie Ryssland
Räntefonder
SEB Realräntefond SEK Lux Utd
Carnegie Svensk Kort Ränta
Carnegie Corporate Bond
Blue Bay Em- Market Select Bond
Strategifonder
Global
Coeli Ekvator Trygghet
SEB Asset Selection SEK Lux Ack
Relativ risknivå
Vald andel av avsättningen
Valuta
Kategori
EUR
SEK
NOK
Aktier
Aktier
Aktier
Hög
Hög
Medel
kr/%
NOK
NOK
Aktier
Aktier
Hög
Hög
kr/%
kr/%
EUR
Aktier
Hög
kr/%
SEK
Aktier
Hög
kr/%
NOK
Aktier
Hög
kr/%
SEK
SEK
NOK
SEK
SEK
Aktier
Aktier
Aktier
Aktier
Aktier
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
EUR
SEK
SEK
Tema
Tema
Tema
Hög
Hög
Hög
kr/%
kr/%
EUR
NOK
Tema
Tema
Hög/Medel
Hög
kr/%
kr/%
SEK
SEK
Tema
Tema
Hög
Hög
kr/%
SEK
SEK
SEK
SEK
Ränta-real
Ränta-kort
Ränte-obl. långa
Ränta-Em.M obl.
långa
Låg
Låg
Medel
Medel
kr/%
SEK
SEK
Hedgefond
Strategi
Låg
Medel
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
kr/%
FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 5
GARANTUM, vald modellportfölj
United Securities
kr/%
kr/%
Undertecknad arbetsgivare och anställd/pensionsborgenär bekräftar härmed enligt FFFS 2004:4 samt SFS 2003:862 att fullgod information lämnats gällande
ovanstående valda placeringsalternativ utifrån risk- och placeringshorisont.
1)Personuppgiftslagen
De personuppgifter som inhämtas och behandlas enligt denna blankett, skall hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser, både vad avser personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.”
Datum
Anställd/pensionsborgenär
Namnförtydligande
Firmatecknare
Namnförtydligande
Rådgivare/ombud
Namnförtydligande
Download
Random flashcards
Create flashcards