Bön i jultid - Grankulla svenska metodistförsamling

Bön i jultid
En enda sak vill jag be om, när julen tänder sitt ljus inte om stämning och julfrid och orglars mäktiga brus.
Inte om kostbara gåvor och festliga, dignande bord,
inte om vänners gamman och sövande, fromma ord.
En enda sak vill jag be om på Betlehemsstjärnans fest:
att Barnet, som allting förvandlar må bli mitt hjärtas gäst.
Slå sönder den trevna idyllen, min julkortsbeskedliga jul,
du man, som föddes i smärta i fattigdomens skjul!
Jag önskar bara få känna vid ottesångsklockornas slag
att Kristus har vänt mitt mörker i strålande juledag.
Nils Bolander
DECEMBER 2010
Pastorns spalt
Förväntan och förtroende
i har förväntningar i livet
och de varierar beroende på vår
ålder och livssituation och andra
omständigheter. Under hela livet
är det förväntningarna som driver
oss framåt, en längtan efter
förändring. Vi vill att nya saker ska
inträffa i vårt liv - och visst är allt
detta ett hälsotecken. Inför julen
finns det också förväntningar. Inte
bara hos barnen utan också hos
oss vuxna barn. Vi har olika tankar
och förväntningar om hur vi
önskar att julen ska vara.
Våra förväntningar rör sig på olika
djup. Det handlar om helt
vardagliga saker, men också om en
djupare förväntan om förändringar
i livet.
Jag tror att det här var viktigt hos
de människor som var med i
Hosianna-ropen. De hade en
allvarlig och djup längtan efter
förändring. De hade farit illa av
ockupationsmakten. De upplevde
sig som slavar under de romerska
härskarna och de pendlade mellan
hopp och förtvivlan, men det var
någonting eller rättare sagt någon,
och vi vet vem, som gjorde att ett
nytt hopp vaknade till liv.
Människan har en fantastisk
förmåga att kämpa sig igenom
besvikelser och nederlag – att
bara resa sig och börja om på nytt.
Winston Churchill hade ett motto
för sitt liv som lydde ”never give
up”. Ett motto han ville förmedla
till unga studenter under andra
världskriget. Ge aldrig upp! Det
kan man säga bara om man tror
och har erfarit att det finns en
verklig chans att komma vidare
även då omständigheterna talar
emot det.
Jag vill idag uppmuntra och be dig
att ge rum för din förväntan att
växa. Tänk stort, det är ändå smått
jämfört med Guds tankar om dej
och dina omständigheter. Våga
rikta din längtan mot mot nya mål,
som kanske inte har varit
självklara för dig tidigare. Du har
kanske bara anat Gud, du har levt
med en önskan om att han skall
finnas och du vänder dig kanske
sporadiskt till honom, men
upplever honom ännu som en
”avlägsen främling”. Förvänta dig
mycket av Gud, av dej själv och av
andra. I den triangeln finns hela
ditt liv och din framtid!
Förtroende
”Gud på avstånd” kan bli ”Gud din
vän”. När människorna vände sig
till Jesus med sina hosiannarop
hade de goda skäl att tro att han
var deras Frälsare och Befriare. De
hade sett vad Jesus gjort. De hade
hört om hur han mötte människor.
De hade helt enkelt fått
förtroende för att han var den
som han sade sig vara. Att han
hade kommit från Gud för att
frälsa världen.
På samma sätt som förtroendet
för en människa uppstår och
växer, så är det med vårt
förhållande till Gud. Men
någonstans och någon gång börjar
det. Det krävs inte att vi skall tro i
blindo. Det fordras inte 100 % av
tro. Men det finns en som säger
till dig idag: Ge mig en chans – låt
mig få visa vem jag är!
När vi börjar mötas på de vägar
och broar som Herren har byggt
märker vi hur tron växer. Vi ber
och märker att och
kommunikationen är levande. Vi
läser Guds ord och upplever hur vi
berörs. Vi möter andra troende
och märker hur Guds kärlek finns i
gemenskapen.
Ingen människa finns utanför
Guds respekt och kärlek. Varje
människa är efterlängtad av
honom. Vi är inte älskade för att
vi skulle vara förtjänta av Guds
kärlek, utan för att vi är skapade
till Guds avbild och hör ihop med
Gud.
Det är inte heller så att Gud
behöver vår kärlek, men vi
behöver kärleken till Gud. I den
kärleken finns livets djupaste
mening och mål. Och det är
genom vår personliga relation till
Kristus som Guds kärlek landar i
vårt liv.
Du kan vända dig till Jesus Kristus
med din förväntan
- Och märka att den utvecklas till
ett djupt förtroende!
Glad advents- och jultid!
Pastor Gösta
Aktuellt
De Värnlösas jul
Jultidningen De Värnlösas jul finns till försäljning i samband med advents- och
julgudstjänsterna. Tidningen kostar 6 euro.
Julbasar
Ett säkert tecken på att julen närmar sig är julbasaren i Betlehemskyrkan - lördagen
den 4 december. Vi känner en stor tacksamhet för allas insatser och tar gärna emot
bakverk, matvaror (Obs! etikett med ingredienser och datum bör finnas!),
handarbeten, lotterivinster, prylar till lopptorget m.m.
Vid basaren behövs ”försäljare” och medhjälpare. Meddela om detta, eller skriv in
ditt namn på arbetslistan (på anslagstavlan!)
Hjärtligt välkommen – lördagen den 4 december kl. 12-15
Vackra julkort
Julkort med vacker vinterbild av Betlehemskyrkan finns att köpa. Korten kostar 1
euro (inkl. kuvert) Gläd dina vänner med en julkortshälsning samtidigt som du är
med och stöder församlingen.
Pastorn ledig
Pastor Gösta Söderström har ledigt 3-9.1. I gudstjänsten den 9 januari predikar
pastor Birgit Grönqvist från Lovisa.
Festgudstjänst i Kristuskyrkan
Samarbetsavtalet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och
Metodistkyrkan undertecknas och firas med en festgudstjänst i Kristuskyrkan i
Helsingfors ti 14.12. kl.18. Processen har pågått sedan år 2002. Avtalet
undertecknas för metodistkyrkans räkning av biskop Christian Alsted.
Svartså krets firar 80 årsjubileum
Vi har glädjen att bjuda er till Svarstå krets svenska metodistförsamlings 80-års
jubileum. Svartså krets svenska metodistförsamling grundades för 80 år sedan och
därför vill vi fira detta med en fest söndagen den 5 december 2010 kl 15.00.
Meddela gärna om du kommer tfn 044-0580 675 (meddela gärna också till Gösta, så vet
vi hur många det blir från Grankulla)
Veckoprogram
GUDSTJÄNST SÖNDAGAR KL. 11
GRANI YOUTH ONSDAGAR KL. 18
Kontaktperson: Hanna Wiik, tfn 050 405 1874
CELLGRUPP I GÄDDVIK VARANNAN ONSDAG KL. 14
Hos Elisabeth Wilkman, Kavelbackavägen 11, Esbo, tfn 412 6273
CASATRÄFF TORSDAGAR KL. 14
I Casa Senioris gillestuga, Bolagsvägen 31, Grankulla
Värdinna: Agneta Uhl, tfn 505 0373
BÖN- O SAMTALSGRUPP VARANNAN TORSDAG KL. 18.30
Ledare: Monica Wiik, tfn 040 568 7177
KNATTE OCH BABYRYTMIK TORSDAGAR KL. 9.30 / 10.45
FREDAGAR KL. 9.30 / 10.45
Ledare: Gabriella Ahlbäck, tfn 040 739 2529
FÖRSAMLINGENS EKONOMI (per 31.10.2010)
*) beaktar hur mycket som borde ha kommit in vid denna tidpunkt på året för att
budgeten ska uppfyllas för hela året i samma takt.
Specialkollekten den 14.11. för yrkesskolan i Kenya ingår i grafen.
BETLEHEMSKYRKAN
GRANKULLA SVENSKA METODISTFÖRSAMLING
Kontakt
Bolagsvägen 33
02700 Grankulla
tfn & fax (09) 505 0492
Mobil 045 137 8492
E-post: [email protected]
www.metodist.fi/grankulla
KANSLITIDER
Tisdagar, onsdagar och torsdagar
kl. 9-12 (i regel öppet)
ANSVARIG PASTOR
Gösta Söderström
tfn 045 137 8492
E-post:
[email protected]
Pastorns lediga dag är fredag.
UNGDOMSLEDARE
vakant
KASSÖR
Stig Westerbom
Kurängsvägen 15 B, 02750 Esbo
tfn (09) 505 0259
Församlingens konto i
Aktia 405529-53337
Grani MKU:s konto i
Aktia 405529-51380
Använd referens eller meddelande vid
inbetalningar:
Månadsoffer: 123
Övriga inbetalningar: skriv meddelande
Rut Lindgrens arbete i Zimbabwe:
Nordea 242218-23669
Referens 330 för nödhjälp och
220 för barnarbetet.
Aktuella nyheter och info angående
hela metodistkyrkan på
www.metodistkyrkan.fi
Ansvarig utgivare: Gösta Söderström
Layout: Monica Wiik
Betlehemskyrkan finns nu på Facebook
Genom att ”gilla” sidan får du automatiskt veta vad som händer i församlingen på din egen
Facebook sida. Om sidan får mer än 25 vänner, så kan vi skapa en egen Facebook adress för vår
sida. Tillsvidare måste du söka på Betlehemskyrkan i Facebook för att hitta fram.