HSB NABO

advertisement
HSB NABO
HSB FÖRVALTNING
Det Goda Boendet måste alltid utvecklas och upprätthållas. Inte minst människor och
grannar emellan. HSB Göteborg erbjuder därför Nabo; en social och personlig tjänst
som gör livet lättare när grannsämjan hotas.
DETTA KAN NABO GÖRA FÖR DIN FÖRENING
Vi arbetar med medlemmar som:
• har problem med sitt boende på grund av demens,
psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller
andra svårigheter
• stör eller upplever störningar från andra grannar
• har svårigheter att hantera sina månadsavgifter.
Våra olika arbetssätt innefattar:
• hembesök och telefonsamtal
• utredning och åtgärdsförslag vid störningar och
klagomål
• konflikthantering och medling
• kontakter med anhöriga, sjukvård, myndigheter
och andra resurser i samhället
• råd och stöd vid obetalda månadsavgifter.
VARFÖR HSB NABO?
Få bostadsområden är helt problemfria. Störande
grannar och andra sociala problem kan vara svåra,
känsliga och tidsödande för föreningen att hantera
på egen hand.
Upplever du att det finns problem i din förening?
Grannar som mår dåligt eller stör? HSB NABO är det
smarta, mänskliga och professionella sättet att lösa
konflikten på.
Det är här NABO kommer in i bilden. Ju tidigare
hjälp sätts in när problem och störningar uppstår
desto bättre resultat. Och i NABOs fall är hjälpen
professionell, opartisk och erfaren.
VILL DU VETA MER? KONTAKTA
Birgitta Boberg, marknadsområdeschef Söder, [email protected]
Christer Nygren, marknadsområdeschef Öster, [email protected]
Lizz Wiklund, marknadsområdeschef Norr, [email protected]
Peter Karlsson, marknadsområdeschef Centrum, [email protected]
www.hsb.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards