mylife OmniPod broschyr

advertisement
Enjoy
freedom.
mylife™ OmniPod® – den slangfria
insulin-patch-pumpen.
Insulinhanteringssystemet med bara två delar för en kompakt lösning
Liten, lätt och vattentät1 pod för mer flexibilitet
Automatisk och praktiskt taget smärtfri kanylinsättning för mer bekvämlighet
Inbyggd blodglukosmätare och boluskalkylator för mer behandlingsstöd
Enkla stegvisa instruktioner för intuitiv hantering av behandlingen
1 IPX8: 7,6 m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
More freedom. More confidence. With mylife™.
Gjord för livet.
Enjoy freedom
Inga slangar
Insulinhanteringssystemet mylife™ OmniPod® skapades av
en far – en man som ville att hans son skulle bli mindre
bunden av diabetes, oberoende av om han ville springa
maraton eller bara spela boll med kamraterna.
Vad blev resultatet av den visionen?
En slangfri insulinpump med många fördelar:
Levereras färdigmonterad: bara ladda med insulin
Kanylen sätts in automatiskt med en knapptryckning
Kan fästas på buken och på de flesta ställen där det
går att ge en injektion med en insulinpenna
Vattentät1, så den behöver inte tas bort
Den kan bäras under kläderna, utan någon klämma
En fjärrkontroll (PDM) som du inte behöver ha på dig,
och som även fungerar som blodglukosmätare med
inbyggd boluskalkylator
Upplev mylife™ OmniPod®
Liten, tunn och lätt
Insulinhanteringssystemet mylife™ OmniPod® är en innovativ
insulinpump. Det är ett system med bara två delar: poden
och PDM:en (Personal Diabetes Manager).
Den lilla, kompakta poden är systemets hjärta, med en insulinreservoar, infusionsset och pumpmekanism i en enhet, som
fästs direkt på huden och ger dig insulin kontinuerligt i upp
till tre dagar. Poden styrs trådlöst via PDM:en, som samtidigt
fungerar som blodglukosmätare och boluskalkylator.
1 IPX8: 7,6 m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
Bara två delar
Poden och PDM:en
Poden
Bekväm och diskret
Invändig insulinreservoar och pumpmekanism
Liten och lätt (25 gram utan insulin)
Stark och smidig tejp
Sparade personliga basalflöden fortsätter även om
PDM:en är utanför räckvidden
Inbyggd automatisk insättare och vinklat infusionsset
Hållbar och vattentät1
PDM:en (Personal Diabetes Manager)
Anpassa din behandling
Enkla stegvisa instruktioner leder dig genom varje dosering
Stor bakgrundsbelyst färgskärm
Inbyggd FreeStyle blodglukosmätare med belyst öppning
för teststickan
7 basalprogram
Många alternativ för tillfällig basaldos, bolus och kolhydrater
Kalkylator med förslag till bolusdos och funktion för
disponibelt insulin
8 tidssegment vardera för mål-BG, kvot insulin till
kolhydrater (I/KH) och korrektionsfaktor
Mini-USB-port för överföring av poster till
datahanteringssystem
Personliga påminnelser
Kulörta tillbehör för att göra din PDM personlig
1 IPX8: 7,6 m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
Fyll, fäst och starta
Bara tre lätta steg för att starta insulintillförseln
Den unika konstruktionen av mylife™ OmniPod® medför
färre delar och gör det mycket lättare att förbereda
den för användning: det behövs bara tre steg för att starta
insulintillförseln.
1
2
3
Fyll
Fyll poden med insulin (från
85 upp till 200 enheter
snabbverkande U-100-insulin, t.ex. NovoRapid®,
Humalog® eller Apidra®).
Poden förfylls automatiskt
och utför ett antal säkerhetskontroller.
Fäst
Förbered infusionsstället.
Fäst poden på det förberedda infusionsstället och dra
fingret runt tejpen så att den
sitter ordentligt.
Starta
Tryck på “Start” för att
aktivera den praktiskt
taget smärtfria automatiska
insättningen av den mjuka
kanylen och påbörja insulintillförseln.
Inga slangar – mer flexibilitet
Diskret och kan bäras på många ställen
Inga lossnade eller klämda infusionsset. Poden kan fästas på
de flesta ställen där man kan injicera med en insulinpenna,
så det blir lättare att välja placering jämfört med konventionell
pumpbehandling. Och eftersom den är så liten väcker den
mindre uppmärksamhet, och ger dig en känsla av frihet.
Automatisk kanylinsättning
Upplev fördelarna
Den praktiskt taget smärtfria automatiska insättningen
garanterar att den mjuka kanylen sätts in med konsekvent
djup och vinkel. Tryck på en knapp på PDM:en, så förs
kanylen in på ett ögonblick – det tar bara 0,005 sekunder.
Det minimerar fel, och nålen syns aldrig.
6,5 mm
Ingen bortkoppling behövs
med den vattentäta1 patch-pumpen för insulin
I vardagslivet kopplar många pumpanvändare bort sin pump
när de duschar, badar 2, motionerar eller under intima
stunder, så att det basala insulinflödet avbryts. Inte nu längre.
Den lilla och lätta poden kommunicerar med PDM:en via
radiofrekvens, det finns inga slangar, och poden är vattentät1,
så den behöver inte kopplas bort. Oberoende av vilka
aktiviteter du väljer behöver du inte längre koppla bort och
koppla på poden, så du får mer tid att leva ditt liv utan att
avbryta insulintillförseln.
Hantera diabetesbehandlingen
Informativt och intuitivt
Med mylife™ Software kan du hantera dina behandlingsdata
elektroniskt.
mylife™ Software inte bara sparar alla dina behandlingsdata,
utan ger dig också en klar bild av dina data, dina trender och
till slut din framgångsrika behandling.
Kompatibilitet med annan programvara
Du kan importera data från mylife™ OmniPod® till följande
datahanteringsprogram:
DIABASS®
SiDiary
Diasend
1 IPX8: 7,6 m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
2 Mer information finns i bruksanvisningen.
Ypsomed
Företaget bakom mylife™
Företaget bakom mylife™ Diabetescare är Ypsomed, ett
schweiziskt företag för medicinska produkter, som är
känsligt för de fysiska och emotionella utmaningar som
personer som har diabetes ställs inför i vardagslivet.
Under namnet Disetronic tillverkade och marknadsförde
Ypsomed sin första insulinpump för 30 år sedan, och leve­
rerar den första slangfria insulin-patch-pumpen i Europa.
Tjänsterna kring mylife™ OmniPod®
Vi finns här för dig!
Akut teknisk mylife pumpsupport dygnet runt alla dagar
Återvinningsprogram för podar
Låne-PDM:er för utlandssemestern
Engagerat kundsupport
Utbildningsstöd
Snabbt byte av PDM vid behov
mylife™ OmniPod®
insulinhanteringssystem
Systemalternativ och inställningar
Bolus
Steg: 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1,0 E
Max. bolus: 30 E
Max. bolusflöde: 1,5 E/min
Förlängd bolus: % eller E
Basaldos
7 basalprogram
24 segment i steg om 30 minuter
Max. basalflöde: 30 E/h
Basalflödessteg: 0,05 E/h
Temporär basaldos: % eller E
Boluskalkylator
Disponibelt insulin (DI)
8 segment för blodglukosmål
8 segment för kvoten insulin till kolhydrater
8 segment för korrektionsfaktor
Förinställningar
7 förinställda bolusdoser (t.ex. “pizzabolus”)
36 förinställningar för kolhydrater (t.ex.
favoriträtter)
7 temporära basaldosförinställningar
(t.ex. joggning)
Minne
Upp till 5 400 poster (90 dagars data)
Blodglukosmätare
Inbyggd FreeStyle blodglukosmätare
Kalibrering: plasmaekvivalent
Prov: helblod, kapillärt
Provstorlek: 0,3 μl
Testtid: 7 sekunder
Teststicka
FreeStyle
FreeStyle Lite
OmniPod är ett registrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
De tredjepartsvarumärken som används här tillhör respektive ägare.
FreeStyle och relaterade varunamn är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care
Inc. i olika jurisdiktioner och används med tillstånd.
Specifikationer för PDM:en
Mått
6,21 × 11,25 × 2,5 cm
Vikt
125 gram
Skärm
3,6 × 4,8 cm LCD; 6,1 cm diagonal
Batteri
2 alkaliska AAA-batterier
(ca 3 veckor)
Kommunikationsräckvidd
Minst 1,5 m (152.40 cm) vid normal användning
Garanti
4 år, begränsad
Podspecifikationer
Mått
3,9 × 5,2 × 1,45 cm
Vikt
25 gram (utan insulin)
Reservoarvolym
200 enheter
Mjuk kanyl
Insticksdjup: 6,5 mm
Färg: ljusblå
Kapslingsklass
IPX8
(vattentät till 7,6 m i upp till 60 minuter)
Gångtid
72 timmar
Drifttemperatur
4,4 till 40 ° C
Blodsockermätare
Infusionssystem
Kanyler och säkerhetskanyler till
injektionspennor
Tillbehör
och service
mylife™ är en serie produkter och tjänster för personer
med diabetes. Med mylife™ får man allt man behöver för
enkel och pålitlig egenvård för det liv man vill leva.
Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // 168 67 Bromma //
[email protected] // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50
700001000/10037865-SE-sv/V04
More freedom.
More confidence.
With mylife™.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards