Genitala besvär hos flickor - samverkansdokument barn/primärvård

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
12469-1
1 (1)
Genitala besvär hos flickor - samverkansdokument barn/primärvård
HOS FAMILJELÄKAREN
Klåda i underlivet
Orsak – svampeksem, blöjdermatit, mollusker, springmask, flytningar. Kondylom kan
orsaka klåda i stjärten. Om sådant misstanke remiss till barnläkare eller gynekolog.
Flytningar
Tunna, inte illaluktande behöver inte åtgärdas. Rikliga ev illaluktande eller färgade
orsakas av infektion (streptokocker), främmande kropp , manipulation. Odling från
slidmynningen, Strep A och peroral behandling efter svaret.
Om misstanke om främmande kropp – remiss till gynekolog.
Om misstanke om övergrepp – anmälan till socialtjänsten
Bruna flytningar (gammalt blod) skall alltid remitteras till gynekolog.
Synekier
Vulvasynekier (tunna sammanväxningar mellan blygläpparna) försvinner som regel
vid 7-8 års ålder och behöver inte behandlas. En indikation till behandling kan vara
upprepade irritationer eller recidiverande UVI.
Behandlas med östrogensalva (Ovesterin) en gång dagligen med bomullspinne eller
ett finger över synekier. Det lilla trycket som uppstår i samband med det bidrar till att
synekin släpper efter någon till några veckor. Behandling ska fortsätta ytterligare
någon vecka och därefter en gång per vecka ytterligare tre veckor. Om ingen effekt
inom 3-4 veckor konsultera barnläkare.
Polyp
Små polypliknande veck kan man se i nyföddhetsperioden. De går spontan i regress
och behövs inte behandlas.
Klitorishypertrofi
Ses vid adrenogenitala syndrom, remiss till barnläkare omedelbart.
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Ladan Ghahramani, överläkare Barn- och Ungdomskliniken
Ewa Anglart, familjeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Ladan Ghahramani
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download