Dipturus oxyrinchus - plogjarnsrocka - 235070

advertisement
Dipturus oxyrinchus
Plogjärnsrocka
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Ej tillämplig (NA)
Klass: Chondrichthyes (broskfiskar), Ordning: Rajiformes (äggrockeartade rockor), Familj: Rajidae (äggrockor),
Släkte: Dipturus, Art: Dipturus oxyrinchus - plogjärnsrocka (Linnaeus, 1758) Synonymer: Raja oxyrinchus
Linnaeus, 1758, Plovjernsrokke, spisskate, Spitznäuziger Rochen, Long-nosed Skate
Kännetecken
Plogjärnsrockan påminner med sin utpräglat spetsiga och långa nos till formen om ett platt plogjärn. Den liknar sin
släkting slätrocka och har liksom denna art relativt slätt skinn. Arterna skiljs åt genom att plogjärnsrocka bara har
4-11 taggar på svansen, medan slätrocka har 12-18 taggar.
Totallängd 150 cm. Kroppsskivan är rombisk med spetsiga yttre hörn, konkava framkanter och konvexa bakkanter.
Nosen är långt utdragen och spetsig. De två ryggfenorna sitter väl åtskilda. Tänderna är breda med en kort mittspets.
Översidan är närmast slät hos unga individer, men med tilltagande storlek blir den helt täckt av småtaggar, med
undantag för några nakna fläckar på bröstfenorna. Taggar saknas på skivan; dock har små individer några mindre
taggar mellan ögonen. En mittrad med 4-11 taggar löper längs svansens översida. Mellan ryggfenorna sitter en tagg,
som dock kan saknas, och hos vuxna individer finns taggar även längs undersidan av svansen.
Översidan är ljusbrun eller gråbrun med ett mönster av mer eller mindre tydliga ljusa fläckar och svarta prickar.
Undersidan är mörkbrun till blågrå, ljusare hos unga individer, och slemporerna är svartmarkerade som punkter eller
böjda streck.
Äggkapseln är här avbildad omgiven av sin fluffiga, fibrösa massa; den är 120-235 mm lång och 58-120 mm bred.
Hornen är mycket korta.
Utbredning och status
Plogjärnsrocka finns sällsynt i Skagerrak och påträffas tillfälligt vid Bohusläns kust. Artens utbredning innefattar
nordöstra Atlantkusten från mellersta Norge och Färöarna söderut till Marocko och Kanarieöarna samt Medelhavets
kuster.
Ekologi
Plogjärnsrocka finns i marina miljöer och lever på sand- och hårdbottnar på 90-900 meters djup, huvudsakligen på
ett djup av omkring 200 m. Födan utgörs av olika bottenlevande djur, till exempel räkor, krabbor och fiskar. Arten
blir könsmogen när den är 120 cm lång. I Medelhavet läggs äggen mellan februari och april, i utbredningsområdets
nordliga delar förmodligen senare, under våren och början av sommaren. Artens biologi är dåligt känd, inte minst i
Sverige, och det är osäkert om den fortplantar sig i svenska vatten.
Övrigt
Namngivning: Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Raja oxyrinchus. Systema Naturae, 10:e
upplagan, 1: 231.
Etymologi: oxyrinchus = spetsnos; oxys (gr.) = skarp, spetsig; rhynkos [rhygkos] (gr.) = nos, syftar på den långa,
spetsiga nosen.
Uttal: [Diptúrus oxyrínkus]
Namn på andra språk Engelska: Long-nosed Skate.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2011.
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards