Moduler
Modul/funktion
Beskrivning
Grundsida IH7
Menyer och publiceringsverktyg. Inkluderar grafisk design, utbildning
och support.
Intranät
Behörighetsstyrning av grupper, både publikt och i administrationen.
I denna modul kan menyval behörighetsstyras. Modulen möjliggör
även behörighetsstyrning av vissa andra moduler.
Publikt filarkiv
Modul för att visa mappar och filer i den publika delen. Ger även
användaren möjlighet att ladda upp filer i bestämda mappar. Kan
även behörighetsstyras via intranätsmodulen.
Kalender
Modul för att visa kommande händelser publikt. Kan även behörighetsstyras via intranätsmodulen.
Nyheter
Modul för att visa nyheter på en bestämd plats på sidan. Kan även
behörighetsstyras via intranätsmodulen.
Nyhetsbrev
Modul för att samla in e-postadresser för utskick av nyhetsbrev i
externt e-postsystem.
Sökfunktion
Modul för att söka i material publikt.
Fler publika språk
Startkostnad för 1 st extra publikt språk.
Redaktör
Modul för att visa när och vilken redaktör som har skrivit informationen
på sidan.
Mediagalleri
Modul för att visa bilder och filmer på ett snyggt och trevligt sätt.
Företag-/Medlemsregister
Ett avancerat register för företaget eller föreningen med stora behov.
Gästbok
En gästbok för besökare.
Projekthanterare
Modul för att hålla reda på alla dina projekt/uppdrag och fakturerbar
tid på dessa.
Bannersystem
Annonseringssystem för bannerstyrning på din webbsida.
Radannonser
Visa radannonser och ta betalt för dem på din webbsida.
Pathos Reklambyrå AB G Box 10 G 794 21 Orsa G Besöksadress: Turistvägen 504, Stackmora
Tel: 0250-406 00 G E-post: [email protected] G www.pathosreklambyra.se
Webbsida – IH7
Ett webbpubliceringssystem
IH7 är en ”innehållshanterare” för att skapa och underhålla webbplatser
på internet eller intranet. IH7 är det senaste inom webbpublicering.
Genom ett system med publicering av nyheter/texter och puffar/aptitretare
skapas en flexibel och dynamisk webbsida för alla behov. Texten skrivs in
via administrationsgränssnittet och bilder, pdf:er och andra dokument kan
dras in i texten för enkel och snabb publicering.
Pathos Reklambyrå AB G Box 10 G 794 21 Orsa G Besöksadress: Turistvägen 504, Stackmora
Tel: 0250-406 00 G E-post: [email protected] G www.pathosreklambyra.se
Arbeta direkt i webbläsaren
Finesser och funktioner
Med IH7 behöver du inga kunskaper i
HTML eller programmering. Du kan
koncentrera dig på innehållet via ett lättförståeligt word-liknande gränssnitt. Nya
kategorier, nya sidor, nya bilder, nya länkar
med mera. I och med att allt arbete sker
via en webbläsare blir du oberoende av tid
och plats. Du kan uppdatera webbplatsen
från kontoret, hemifrån eller varhelst du
har tillgång till en internetansluten dator.
Grundsystem
Lättanvänt administratörsgränssnitt
som ger god överblick över webbplatsens
innehåll.
Lägg till kategorier, underkategorier,
sidor och bilder med några knapptryckningar.
Bildarkiv där du själv kan lägga upp
bilder som ska användas på sidorna.
Filarkiv där du kan själv kan lägga upp
filer och sidor du vill länka till, t ex PDFfiler, excel- och word-dokument samt
egentillverkade HTML-sidor.
Tidsstyrd visning – skapa när du har tid,
publicera när det är dags. Ställ in startoch sluttid för visning.
Inloggning för flera administratörer
Grundsida
Menymodul: Obegränsat antal menyval.
(Huvudmenyval/undermenyval).
Administratören kan skapa menyval
samt undermenyval och bestämma i
vilken ordning dessa skall visas. Menyval
kan avaktiveras för att inte synas publikt.
Inloggningsmodul: Inloggning för administratörer.
Nyhets-/Innehållsmodul
Dynamiskt innehåll som kan placeras vart
som helst i menystrukturen.
Dubbla editorer för ”läs mer” funktion.
Huvudplacering sker under ett menyval
(ej startsidan).
Puffplacering på samtliga sidor. Publicering efter start- och slutdatum.
Smarta moduler
Med din och alla våra andra kunders hjälp
har vi tagit fram många smarta moduler
som hjälper och underlättar för dig som
administratör. Prova oss! Delge oss dina
behov så skapar vi en bra lösning.
Se moduler vi har idag, uppgifter och
priser på sista sidan.
Pathos Reklambyrå AB G Box 10 G 794 21 Orsa G Besöksadress: Turistvägen 504, Stackmora
Tel: 0250-406 00 G E-post: [email protected] G www.pathosreklambyra.se
Enkelt och
smidigt att fylla
dina sidor via ett
lättförståeligt
wordliknande
gränssnitt.
Goda påbyggnadsmöjligheter
med många smarta moduler
Intranät
Nyhetsbrevsprenumeration
Liten webbutik
Publikt filarkiv
Företags/Medlemsregister
Kalender
Nyheter
Forum
Projekthanterare
Banner/annonseringssystem
Med mera ...
Extra funktioner och lull-lull i all ära – det
du kommer att glädjas mest åt är nog
ändå hur snabbt och enkelt det går att
lägga till nya kategorier och sidor samt att
uppdatera redan befintlig information.
Pathos Reklambyrå AB G Box 10 G 794 21 Orsa G Besöksadress: Turistvägen 504, Stackmora
Tel: 0250-406 00 G E-post: [email protected] G www.pathosreklambyra.se