tillåts ett helt okontrollerat experiment där vi alla är försökskaniner

advertisement
Experiment
Reflex-studien
• EU och industrin har satsat mer än
30 miljoner kronor på en stor studie
för att undersöka hur mobilstrålning
påverkar mänskliga celler: REFLEXstudien.
• Studien visar att mobilstrålningen
skadar arvsmassan. Det som skadar
arvsmassan kallas mutagener. De orsakar cancer.
• Reflex-studien visar att tidigare
forskning som varnat för strålning
stämmer.
• Trots att man utsatte försökspersonerna för mobilliknande mikrovågor
under bara 15-20 minuter och närmare fyra tusen gånger svagare än SSI:s
gränsvärde fick de besvär.
• Är det alltså så att vi, som ständigt
utsätts för mobilstrålning, mår sämre
och fungerar sämre än vi kunde göra?
TNO-studien
• Det holländska forskningsinstitutet
TNO fick av den holländska regeringen
uppdraget att undersöka om mobiltelefonin kunde ge några hälsoeffekter.
Blod-hjärnbarriären
är ett skydd som ska hindra gifter från
att tränga in i hjärnan. Denna barriär
släpper igenom gifter när kroppen utsätts för mobilstrålning.
I Lund har en forskargrupp ledda av
professor Leif Salford gjort experiment
med råttor och sett att råttornas blodhjärnbarriär och hjärnans nervceller
skadas av en vanlig mobiltelefon.
De såg oroväckande många döda
hjärnceller hos de råttor som blivit utsatta för mobilstrålningen.
Gifter
Gifter
Områden
med döda
hjärnceller
Hjärna med fungerande
blod-hjärnbarriär. Ämnen
som är farliga för hjärnan
släpps inte in.
Hjärna där blod-hjärnbarriären inte fungerar.
Gifter kommer in i hjärnan
och orsakar skador.
Lågupplöst version
Barn och ungdomar är
känsligare för strålning
Till höger visas hur mycket
mer energi som absorberas (tas upp) i huvudet hos
människor i olika åldrar.
• därför att skallbenet är tunnare.
Man kan se att en femåring absorberar flera gånger
mer strålning än en vuxen.
• därför att nervsystemet och immunförsvaret inte är
färdigt hos barn och ungdomar. Barn och ungdomar
är ännu känsligare än vuxna för all strålning som
kan orsaka cancer: till exempel ultraviolett strålning,
röntgenstrålning, radioaktiv strålning och mikrovågor.
Vuxen
10 år
Bilderna är producerade av
professor Om Gandhi, USA.
5 år
0.3
SAMTIDIGT. . .
tillåts ett helt okontrollerat experiment
där vi alla är försökskaniner
• utan att någon frågat oss om lov
• utan möjlighet att säga nej
• utan att någon undersöker hur vi mår
1
3
10
30 W/kg
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards