Arbetsuppgifter till sid 303-304 (13180) - Kristinas so-sida

advertisement
Svar till frågorna hittar ni på sid 302-304 och på nätet.
1. Vem är Allah jämför med de kristnas och judarnas Gud?
2. Hur skiljer sig muslimernas syn på paradiset jämfört med judarnas och de
kristnas bibliska syn?
3. Vad är en profet?
4. Varför finns det fler profeter? Ge tre exempel på profeter.
5. Hur kommer det sig att muslimer kallar Abraham för muslim, han levde ju flera
tusen år före Muhammed?
6. Hur skiljer sig den muslimska versionen om då Abraham skulle offra sin son
från den bibliska?
7. Varför är Arafats slätt viktig för muslimer?
8. Förklara varför Jerusalem är en viktig stad för muslimer utifrån begreppen:
Klippmoské
Burak
tempelklippan
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards