Matris: Islam Namn

advertisement
Matris: Islam
Börja här ---------->
Namn:
A
S r
v
a
Jag hittade svaren på några
frågor.
K r
ä
l
l
o
Jag har kollat en källa (t ex en Jag har kollat i mer än en
Jag har kollat i minst tre olika Jag har kollat olika typer av
film eller en text)
källa. (t ex en film och en text, slags källor. (film/ text/
källor, och valt ut
eller två texter/filmer)
person)
informationen som ger mig
bästa möjliga svar.
V
ä
l
j
a
Läraren valde källan som jag Jag funderade lite på vilka
använde.
källor jag tyckte var bäst att
använda.
k
ä
l
l
o
r
G
ö
r
a
g
o
t
t
Jag hittade svar till de flesta
frågor.
Jag hittade svar till alla
frågorna.
Jag har funderat och kan
förklara vilka källor jag tycker
är bäst & varför jag tycker så.
Jag valde de bästa källorna.
Jag kan själv fundera över
Jag kan förklara för andra vad Jag kan enkelt diskutera om
vad det kan innebära att göra jag tror det innebär för en
vad det kan innebära att göra
gott.
muslim att göra gott.
gott enligt islam. Jag
diskuterar på ett sätt som till
viss del för resonemanget
framåt.
Jag hittade bra svar till alla
frågor.
Jag har funderat över vilka
källor och vilken information
var bäst. Jag kan förklara
fördelar och nackdelar, och
varför jag valde de källor jag
valde.
Jag kan diskutera utförligt om
vad det kan innebära att göra
gott enligt islam. Jag
diskuterar på ett sätt som för
resonemanget framåt och
fördjupar eller breddar det.
H
u
r
g
ö
r
Jag kan berätta lite om hur
muslimer lever och om
någon helig plats - om jag får
titta i boken samtidigt.
Jag kan berätta hur muslimer
lever och om några platser
som är heliga i islam. (Jag har
gjort egna anteckningar eller
stödord.)
Jag kan berätta det viktigaste
om hur muslimer lever, om
ritualer i islam och om några
platser som är heliga för
islam. (Jag kan kolla mina
egna anteckningar eller
stödord om jag inte minns.)
Jag kan berätta utförligt om
hur muslimer lever, om
ritualer och om islams heliga
platser. (Jag kan kolla mina
anteckningar och jämföra
med andra religioner som vi
kommer att läsa.)
Jag kan förklara varför
muslimer t ex ber och varför
Mecka är heligt i Islam - om
jag får titta i boken samtidigt.
Jag kan förklara varför
muslimer lever som de gör, t
ex ber och fastar. Jag kan
förklara varför Mecka är en
viktig plats för muslimer.
Jag kan förklara sambandet
mellan vad som står i Koranen
och varför muslimer lever
som de gör, t ex ber, fastar,
ger allmosor, gör pilgrimsfärd
och säger trosbekännelsen.
Jag kan förklara varför t ex
Mecka, Medina och moskén
är viktiga platser för
muslimer.
Jag kan förklara sambandet
mellan vad som står i
Koranen och varför muslimer
lever som de gör, t ex ber,
fastar, ger allmosor, gör
pilgrimsfärd och säger
trosbekännelsen. Jag kan
förklara varför t ex Mecka,
Medina och moskén är
viktiga platser för muslimer.
Jag kan också förklara varför
vissa muslimer gör saker som
inte direkt står i Koranen,
men som de ändå anser
heliga.
d
e
?
V
a
r
f
ö
r
g
ö
r
d
e
s
å
?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards