Riktar sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga (svenska/finska

advertisement
Nycklarna till en god uppväxt
ÅBO CENTER
FÖR BARNOCH UNGDOMSFORSKNING
Prata på
Riktar sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga
(svenska/finska) familjer.
Enligt planen ska barnen följas upp till 9–10 års ålder.
De huvudsakliga målsättningarna:
• Samla information om typisk utveckling av tal och språk i olika åldrar
• Undersöka förekomsten av störningar i utvecklingen av tal och språk
samt utreda möjliga orsaker till dessa störningar
• Få ny information om hur tvåspråkighet förverkligas inom familjerna
och hur den tar sig uttryck i barnens vardag
De första resultaten:
Bild: Maria Thölix, ÅU
Talterapeuten träffar alla treåriga
barn.
Förståelse och produktion av ord i ett års ålder
Enspråkiga (n = 27)
M
svenska
SD
vv
Förståelse
120
68
Produktion
12
11
Tvåspråkiga (n = 28)
M
svenska
SD
vv
M
finska
SD
16-273
52
51
4-207
66
57
0-223
0-51
5
4
0-13
5
5
0-18
vv
M = medeltal, SD = standardavvikelse, vv = variationsvidd
Efter en sammanslagning av de tvåspråkiga barnens svenska och
finska ordförråd är storleken på ordförrådet jämförbar med de
enspråkiga barnens svenska ordförråd
Jenny Lindman och Pirkko Rautakoski
Institutionen för psykologi och logopedi
Åbo Akademi
University
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards