Resultat för VGR och Halland för 2016

advertisement
Vilken vård får
cancerpatienter i livets
slutskede och var dör de
Resultat för VGR och Halland för 2016
Månadsvis antal avlidna inom VGR 2016 och antal
registreringar i registret samt vårdform där
dödsfallet skett.
Månadsvis antal avlidna I Halland 2016 och antal
registreringar i registret samt vårdform där
dödsfallet skett.
Andelen av de som finn registrerade i socialstyrelsens statistikdatabas med
cancerdiagnos och de som registrerats i palliativregistret.
Här föreligger en hög täckningsgrad. 2016 års siffror kommer i mars.
Fördelning avlidenplats för personer med
cancerdiagnos inom VGR 2016
Varje månad registreras i palliativregistret ca 275 personer som avlidit
med cancer i VG (variation 252-335).
Fördelning avlidenplats för personer med
cancerdiagnos i Halland 2016
Varje månad registreras i palliativregistret ca 60 personer som avlidit
med cancer i Halland (variation 44-75).
Fördelningen avlidenplats Sverige, VGR
och Halland vid cancerdiagnos 2016
För jämförelse visas också fördelningen vid diagnos stroke och hjärtsjukdom.
Vanligaste dödsplatsen är markerad.
Vårdform 2016
spec pall slutenvård
spec pall hemsjukv
allmän hemsjukv
korttid
säbo
sjukhus
övrigt
Sverig
cancer
27,7
14,8
7,9
10,1
13,3
25,5
0,7
VG
cancer
23,4
7,1
13,2
13
13,4
27,9
2
Halland
cancer
19,6
2,7
21,4
7,5
16,5
31,7
0,6
VG
Stroke
0,5
0,2
4,6
7,6
46,8
39,1
1,2
VG
hjärt sjukd.
1,6
0,9
8,5
8,7
38,4
39,1
2,8
Andel brytpunktssamtal för registrerade avlidna
på sjukhus med cancerdiagnos
Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om
vårdens innehåll och riktning” för cancerpatienter
på sjukhus VGR
Mål nivå 70 %
100
90
80
70
ANDEL
60
50
40
30
20
10
0
jan-juni 14
juli-dec 14
jan-juni 15
juli-dec 15
jan-juni 16
juli-dec 16
Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om
vårdens innehåll och riktning”, sjukhus Göteborg,
Mölndal och Kungälv
100
90
80
70
ANDEL
60
50
40
30
20
10
0
jan-juni 14
juli-dec 14
jan-juni 15
Göteborg
juli-dec 15
Kungälv
jan-juni 16
juli-dec 16
Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om
vårdens innehåll och riktning”, sjukhus Borås, SkaS
Skövde, NU Trollhättan och Uddevalla
100
90
80
70
ANDEL
60
50
40
30
20
10
0
jan-juni 14
juli-dec 14
SÄS Borås
jan-juni 15
SkaS Skövde
juli-dec 15
NU Trollhättan
jan-juni 16
NU Uddevalla
juli-dec 16
VGR sjukhus
Halland sjukhus
SU Göteborg
Urval cancer
Borås sjukhus
Alingsås sjukhus
Kungälv sjukhus
Urval cancer
Mölndal sjukhus
Urval cancer
Skövde sjukhus
Urval cancer
Trollhättan sjukhus
Uddevalla sjukhus
Vårdresultatet och dödsplats för cancersjuka med
stöd av palliativa team/ASIH i VGR
Utvecklingen sjukhus alla diagnoser
Download