File - Kristina Rekarne

advertisement
SA BET
Psykologi 2a
2012/2013
Bli den man ar – vad ar personlighet?
Innehåll
-
Utvecklingspsykologi: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
Personlighetspsykologi: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa
påverkar individens beteende, känslor och tankar.
Syfte
-
-
utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar
hos människan både som individ och tillsammans med andra.
utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på
människan samt utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och
deras förklaringsmodeller.
utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och
genom det bidra till ökad självkännedom.
Frågeställningar
-
Vem är jag?
Varför blir man den man är?
Hur påverkar personligheten ditt beteende?
Vem bestämmer hur jag ska vara?
Kunskapskrav
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven redogör översiktligt för hur nya
tillämpningsområden inom psykologin uppstår
i relation till förändringar i samhället
Eleven redogör utförligt för hur nya
tillämpningsområden inom psykologin uppstår
i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur
nya tillämpningsområden inom psykologin
uppstår i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör översiktligt för begränsade
delar av personlighetspsykologins och
utvecklingspsykologins förklaringar till
mänskliga beteenden, känslor och tankar. I
samband med det för eleven enkla
resonemang om psykologiska samband och
relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av
personlighetspsykologins och
utvecklingspsykologins förklaringar till
mänskliga beteenden, känslor och tankar. I
samband med det för eleven välgrundade
resonemang om psykologiska samband och
relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för
omfattande delar av personlighetspsykologins
och utvecklingspsykologins förklaringar till
mänskliga beteenden, känslor och tankar. I
samband med det för eleven välgrundade och
nyanserade resonemang om psykologiska
samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika
psykologiska perspektivens förklaringsvärde
och för enkla resonemang om deras betydelse
för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika
psykologiska perspektivens förklaringsvärde
och för välgrundade resonemang om deras
betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de
olika psykologiska perspektivens
förklaringsvärde och för välgrundade och
nyanserade resonemang om deras betydelse för
helhetssynen på människan.
Dessutom för eleven enkla resonemang om
hur människan påverkas och formas av
kulturer, medier och livsstilar samt gör i
samband med det kopplingar till egna
erfarenheter.
Dessutom för eleven välgrundade
resonemang om hur människan påverkas och
formas av kulturer, medier och livsstilar samt
gör i samband med det kopplingar till egna
erfarenheter.
Dessutom för eleven välgrundade och
nyanserade resonemang om hur människan
påverkas och formas av kulturer, medier och
livsstilar samt gör i samband med det kopplingar
till egna erfarenheter.
SA BET
Psykologi 2a
2012/2013
TV-dokumentär. Hjärnans autopilot
Kristinas anteckningar
Hur man är:
Temperament
The big five
s. 126-135
Ankytning
Kroppskontakt
Kängurumetoden
s. 135-142
Eriksons utvecklingsteori
s. 142-149
Hjärnan och personligheten
s. 106-122, 188-197
Psykologiska perspektivens syn på varför man blir
den man är
Biologiska s. 106-122
Psykodynamiska s. 14-27
Behaviorisktiska s. 36-53
Humanistiska s. 54-65, 77-83
Kognitiva s. 84-105
Könsidentitet
s. 149-154
Socialisation
s. 158-169
Debatt om arv och miljö
Personlighetstest
Examination
Download