ro - DBT Scandinavia

advertisement
10-­‐DAGARS “INTENSIV” WORKSHOP I RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (RO DBT) Datum: 7-­‐11 november 2016 samt 12-­‐16 juni 2017 RO DBT är en ny transdiagnostisk psykoterapeutisk behandling för patienter med en överkontrollerad personlighetsstil (overcontrol; OC). OC karaktäriseras bl.a av ett överdrivet kontrollbehov och stark rigiditet, och föreslås kunna förklara både uppkomst och vidmakthållande av ett flertal psykiatriska problem såsom depressiva och anorektiska symtom. Prof. Tom Lynch University of Southampton Prof. Tom Lynch (Southampton University, UK): Tom är en karismatisk talare och DBT-­‐expert -­‐ välkänd både i USA och Europa. Han har varit ”Principal Investigator” för ett flertal stora behandlingsstudier och har mottagit flera utmärkelser för sin kliniska forskning. För första gången kommer Tom nu att genomföra en 10-­‐dagars RO DBT ”intensiv” utbildning i Sverige. Innehåll: Workshopen ger deltagarna en omfattande teoretisk bakgrund och praktiska färdigheter för att kunna genomföra RO DBT behandlingar. Workshopen inkluderar bl.a en presentation av en transdiagnostisk approach till behandling, en neuroregulatorisk modell, en bio-­‐social teori för överkontrollerad personlighetsstil, behandlingsstrategier för aktivering av det perifera nervsystemets sociala trygghetssystem, färdigheter för pro-­‐sociala signaler, bedömning av överkontrollerad personlighetsstil, RO DBT behandlingsstruktur, radikal öppenhet (RO) och själv-­‐upptäckande strategier, strategier för att hålla kvar överkontrollerade patienter i behandling, individualiserade behandlingsmål, olika RO-­‐sinnen, RO-­‐färdigheter (en helt ny modul i färdighetsträningen), behandling av avundsjuka och bitterhet, och innehåller både rollspel och fallbeskrivningar samt mikro-­‐analytisk handledning. Målgrupp: Psykologer, läkare, sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper som arbetar psykoterapeutiskt med patienter som uppvisar psykiatriska störningar med en koppling till en överkontrollerad och rigid personlighetsstil såsom kronisk och terapiresistent depression, anorexia nervosa, undvikande eller tvångsmässig personlighetsstörning eller Autismspektrumstörning. Förkunskaper: Deltagarna behöver ingen förkunskap i DBT för att delta, däremot är det viktigt att deltagarna har grundläggande kunskaper utifrån sin professionella yrkestillhörighet inom psykiatrisk-­‐
psykoterapeutisk vård och behandling. Det är en stor fördel med grundläggande kunskaper i Kognitiv Beteendeterapi. Plats & omfattning: Akademiska Sjukhuset, Ätstörningsenheten (Verksamhetsområdet för Psykiatri) i Uppsala (undervisningslokaler meddelas senare). Utbildningen pågår 2 x 5 dagar. Uppgifter inför och mellan undervisningstillfällena: Deltagarna förväntas läsa två texter inför det första undervisningstillfället samt genomföra teoretiska och praktiska hemuppgifter mellan tillfälle ett och två. Övrigt: Det är en fördel om ett helt team deltar i workshopen, men deltagare kan även anmäla sig självständigt; utan ett team – i dessa fall är det en fördel att istället skapa och arbeta i en studiegrupp. Anmälan och kostnad: Deltagaravgift är £2000 (brittiska pund), eller 26.000 SEK för deltagare som anmäler sig minst två månader innan startdatum. För alla andra är priset £2750. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan en annan person ta över platsen som bokats. En 10% rabatt ges till grupper om 6 eller fler personer som anmäler sig. För kontaktuppgifter – se nedan. RO DBT – en introduktion: Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO DBT) utvecklades av Prof. T. Lynch under de sista 20 åren och baseras på Dialektisk filosofi, Behaviorism och Malamati Sufism. RO DBT har delvis vuxit fram ur Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och standard DBT, men dess teoretiska grund och de praktiska färdigheter som patienter lär sig under behandlingen har också en stark koppling till neurofysiologisk forskning samt till kunskaper om den kommunikativa funktionen hos emotioner och sociala signaler. Behandlingen syftar till att minska patienters överdrivna behov av kontroll och starka rigiditet, och därigenom också minska de psykiatriska problem som personlighetsstilens extrema form har lett till. Under en RO DBT behandling ska också förmågan hos patienter till att slappna av och känna sig trygga; till att aktivera det perifera nervsystemets trygghetssystem, förbättras för att i sin tur skapa förutsättningar till att visa genuina känslor och skapa varma relationer till andra människor. Dessutom uppmuntras patienter till att utveckla en öppenhet för nya erfarenheter och för att reagera flexibelt utifrån de omständigheter och den feedback som omgivningen ger – istället för att hålla fast vid rigida tankemönster och tron på att det endast finns ”ett rätt” sätt att reagera. En övergripande målsättning är att minska den ensamhet och sociala isolering som överkontrollerade personer lider av – ofta helt ”i det tysta”. Behandlingen innehåller inte bara nya typer av hierarkiskt ordnade behandlingsmål, utan RO DBT introducerar dessutom en mängd nya färdigheter som har utvecklats för att möta de unika behov som människor med överkontroll har. I centrum står färdigheterna som patienten använder för att utveckla radikal öppenhet och flexibilitet. Det terapeutiska förhållningssättet i RO DBT präglas av att terapeuten visar både en dialektisk inställning och radikal öppenhet samt skapar en varm och tillitsfull terapeutisk allians. Detta är viktigt eftersom den överkontrollerade patienten är distanserad initialt, ibland också misstänksam och kritisk. Utöver att hantera suicidala impulser och beteenden (primärt behandlingsmål), ska terapeuten uppmärksamma subtila sociala signaler som tyder på ett alliansbrott (t.ex att patienten känner sig missförstådd) och reparera alliansbrott när de uppstår (sekundärt behandlingsmål). Tillsammans med patienten identifieras och behandlas också beteenden som är exempel på fem olika överkontrollerade teman för att minska förekomsten av dessa och utveckla alternativa beteenden då detta krävs (tredje behandlingsmål). Två studier visar att RO DBT är effektiv i behandlingen av kronisk depression (Lynch et al., 2003; Lynch et al., 2007) och Anorexia Nervosa (Lynch et al., 2013). För ytterligare information och anmälan: Kontakta Martina Wolf Arehult för information på svenska: [email protected]; mobil: 070-­‐6117011. Kontakta Erica Smith-­‐Lynch eller Roelie Hempel för information på engelska: telephone +44 (0) 78101 31610. Titta på http://www.radicallyopen.net/ 
Download