Att lägga upp en predikan

advertisement
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Kallelsen…..
Kallelsen
Jag vill börja med att säga något om kallelsen.
Vad är en kallelse och vad innebär det att ha en kallelse?
När du möter begreppet kallelse i Bibeln handlar det om
många olika saker. Guds kallelse är Guds suveräna tilltal över
våra liv. Guds kallelse är Guds goda tankar för oss.
En ofta citerad bibelvers i sammanhanget säger, Jer 29:11:
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång,
inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Kallelsen
är Guds avsikter med oss.
En annan fantastisk bibelvers säger, Ef 2:10: ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus
till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.”
Vi är hans verk. Verk med E – inte Ä. Ordet betyder ungefär ”konstverk”, ”mästerverk”.
Stanna upp en liten stund och reflektera över detta. Gud lägger ett makalöst pussel. Han har
avsikter med varje liten människa. Gud har skapat oss och bestämt oss att få göra något för
honom. Vad är det för hjärna, vad är det för intellekt, hur stor är egentligen Gud, som tänkt ut
något för varje liten människa på jorden? Hur stor är egentligen Gud?
Att få se sig själv i ett så stort sammanhang är verkligen svindlande:
Och egentligen är det först när du lever mitt i det som är Guds kallelse för dig som du är tillfredsställd. Det är din rätta miljö. Det är bara där allt det Gud lagt ner i ditt liv kan blomma ut
och komma till rätta. Att säga ja till Guds kallelse är att investera sitt liv i evigheten, Matt
25:21: ”Hans herre sade: 'Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla,
jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.”
Jim Eliot, som dog som martyr bland Auca indianerna sa: ”Den är ingen dåre som ger bort det
han inte kan behålla för det han aldrig kan förlora.”
Vi är kallade AV Gud
Det är Gud som kallar oss. Hans beslut är suveränt. Det är Gud som lägger historiens pussel.
Gud har hela bilden. Han vet vem du är och vad som finns nedlagt i ditt liv och han kallar dig
efter vad han vet är bäst. Det är inte alltid andra människor kan se det. Vi ser inte alltid vad
som finns nedlagt i en människas liv. Vi ser inte alltid vad som kan komma att blomma ut i
den människans liv om hon bara får växa vidare i rätt miljö. Om du aldrig hade sett en
blomma och någon plockade in bukett knoppar på bordet skulle du nog fundera över varför
han eller hon gjorde det. Du kanske skulle tänka att det inte alls passade där. En massa gröna
knoppar! För du vet inte vilka färger och dofter som dessa tråkiga och oansenliga knoppar
innehåller. Du vet inte vad som kan komma att blomma ut. Så kan det också vara med en
människa. Du kanske tänker: - Hon passar inte där! Men jag har sett hur människor som
kommit in rätt kallelsemiljö kan blomma och hur det som ingen trodde fanns där kom fram.
Fantastiska färger och dofter och gåvor… Bara Gud har hela bilden.
Sidan 1
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Guds kallelse är:
1. Helig, 2 Tim 1:9
2. Av nåd, Gal 1:15f
Du har inte gjort dig förtjänt av den. Du har inte kvalificerat dig. Du är kallad av nåd. Gud
delar inte ut sina kallelser som premier. Du är kallad av nåd.
3. Något du bejakar av fri vilja, Jes 6:8
Gud kommer aldrig att dra sin vilja som en tvångströja över ditt liv. Inför Guds kallelse finns
ett val för dig att göra. När Gud kallar dig kan du välja Guds väg eller din egen. Gud låter dig
välja. Du kan säga: - Nej, jag vill själv bestämma över mitt liv, över mitt val av livskamrat
och yrke osv. Gud kommer att låta dig välja. Du kan säga nej, och du får välja, men du missar
vad Gud hade för dig. Du missar det liv Gud ville ge dig. Du bedrar dig själv. Vet du vad
nästan det smärtsammaste jag vet är? Det är när möter äldre människor som säger: - Jag hade
en kallelse men... Så sitter man där mitt i bitterheten över att man missade att få leva det liv
Gud hade tänkt. Man fick aldrig se det man kunde fått se. Visst finns det nåd, frälsande nåd,
men livet kan inte göras om.
Du kan också säga ja. Det kommer inte alltid att vara lätt vägen att gå - men alltid den rätta
vägen. Den stora belöningen för att gå med Gud är inte äventyret, inte ens resultatet, utan hans
egen närvaro. Livets största tillfredsställelse och glädje är att få vara med Jesus.
Eftersom Jesus ofta går till mycket obekväma platser, som Getsemane, Gabbata och Golgata,
så kommer vi också att få gå till obekväma platser när vi följer honom. Men vi är hellre med
Jesus i en rivningskåk än utan Jesus på Rivieran.
4. Något vi behöver bli skickliga i, 2 Sam 22:35
”Han lär mig krigets hantverk,
lär mig att spänna kopparbågen.”
Om Gud har kallat dig att predika betyder det att Gud lagt en gåva i ditt liv. Men det betyder
inte att du redan från början vet hur du använder din gåva i sin fulla potential. Om Gud har
kallat dig att leda en församling betyder det att Gud har lagt ledarskapets gåva i ditt liv, men
inte att du omedelbart är en fullt utvecklad ledare. Att säga ja till Guds kallelse är också att
säga ja till ett liv där du, så länge du lever, arbetar på att utvecklas, bli allt skickligare med ditt
”vapen”.
Vi är kallade TILL Gud
1. Din första och viktigaste kallelse är kallelsen till gemenskap med Gud
Viktigare än att tjäna Gud är att lära känna Gud. Gud kallar dig först av allt till gemenskap
med sig själv. Matt 11:28. Från mörkret till Guds underbara ljus-1Petr 2:9.
2. Till evig gemenskap, 1Tim 6:12.
3. Vi är kallade till ett LIV...
a. … i helighet. 1Tess 4:7
b. … i frihet. Gal 5:13
c. … i frid. Kol 3:15
d. … i Guds vilja. 1Kor 7:20
Sidan 2
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Kallelsen påverkar allt: äktenskap, socialt liv osv.
Vi är kallade till TJÄNST
Detta är den kallelse vi ska fokusera nu: Kallelsen till tjänst.
Jesus gjorde två saker: Han kallade syndare till omvändelse och han kallade lärjungar till
tjänst.
Vi har lärt oss att fokusera vissa tjänster när vi talar om kallelsen. Vi tänker nästan omedelbart
på plattformstjänster: Pastorer, evangelister... Jag tror att en rätt förståelse av kallelsen är att
en människa befinner sig på rätt plats, i rätt tid och gör rätt sak, med rätt motivation.
Först: Varje tjänst är en heltidstjänst. Även om du inte är anställd av en församling har du en
heltidstjänst och varje tjänst som Gud lägger över en människa kan gå in under den stora
kallelse Jesus gett till hela kyrkan, Matt 28:18-20: ”Då gick Jesus fram till dem och talade till
dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Guds kreativitet är stor
och Guds kallelse för olika människor kan se mycket olika ut, men den syftar alltid till att
göra Jesus känd, oavsett om tillbringar vår tid på ett fabriksgolv, på ett kontor eller i en kyrka.
Guds kallelse till tjänst gäller:
1. Rätt tjänst, Ef 4:11-13
Dessa tjänster är på ett särskilt sätt relaterade till församlingen. Det är nog rätt att säga att alla
kallelser är det. Inte så att alla ska jobba i församlingsverksamheten på ett direkt sätt, men du
är inte kallad att bygga upp någonting omkring dig själv. Din kallelse har en harmoni med det
som sker i Guds församling. Har den inte det behöver du nog pröva din kallelse en gång till.
Notera även: Hur olika tjänster behöver varandra.
2. Rätt plats, Apg 16:10
3. Rätt tid
Detta är ett helt kapitel för sig. Att förstå vad som är rätt tid är svårt. Men rätt tid är också
viktigt. Ett barn fött i rätt tid är någonting underbart. Ett barn fött i tredje månaden är en
katastrof.
Därför talar Bibeln om att finna rätt tid för sin kallelse. Paulus skriver om församlingsledaren,
1 Tim 3:6: ”Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens
dom.”
Om ett litet barn vill bli lastbilschaufför är det inte fel. Men det är inte tid. Femåringar rattar
inte långtradare. Först måste barnet bli vuxen och lära sig trafikregler och få kunskaper.
Därefter kan det ske. Det är inte heller tid för allt i våra liv. Vi måste förstå när det är tid för
oss att gå in i olika uppgifter. Moses började förstå att Gud kallat honom att göra något för det
judiska folket redan i 40 års åldern. Men han förstod inte vad eller hur. Därför slog han ihjäl
en egyptier och fick fly. Det var inte tid för Moses än. Därefter följde 40 år ytterligare i
öknens högskola. När Moses var 80 år var han beredd för att göra det han skulle – på Guds
sätt.
4. Rätt liv, Ef 4:1
Sidan 3
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Att gå in under Guds kallelse är att gå in under Guds auktoritet
När Gud ger dig en uppgift vill han också ge dig kraft för upppgiften. När du handlar under
din kallelse har du också en gudomlig auktoritet i det du gör. Paulus hänvisade till sin kallelse
för att bestyrka sitt uppdrag. Rom 1:1, 1Kor 9:1-2.
Låt oss se lite närmre på en bibeltext, Matt 8:8-10: ”Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd
att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står
under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till
den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det."
[Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i
Israel har jag funnit en så stark tro.”
Borde det inte stått "en man med befäl? Det står ”under befäl”. Mannen var officer. Han hade
förstått att eftersom Jesus stod under Guds auktoritet kunde han också utöva Guds auktoritet.
Nu följer något viktigt: Auktoritet får man inte när man höjer rösten utan när man ställer sitt
liv under Guds auktoritet. Centurionen såg att Jesus hade ställt sitt liv under Guds auktoritet.
Låt människor upptäcka det samma i ditt liv - då kommer du att ha auktoritet i din tjänst.
Jesus hade en enorm auktoritet. Varför? Svaret: Hebr 5:7: ”Under sitt liv på jorden uppsände
han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och
han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.”
Det har med lydnad inför Gud att göra men också att inordna sig i församlingen. Ef 5:21.
Verklig auktoritet kan inte fungera om inte var och en går in för att underordna sig i glädje.
Två huvudord för auktoritet blir alltså: Att UNDERORDNA sig Gud och att INORDNA sig i
Guds församling.
”Kallelsevisshet”
Kallelsevisshet är att veta att man är kallad av Gud. Den vissheten skapar något starkt i våra
liv. Kallelsevisshet…
1. …för till frid.
Kanske en åskkväll att det lilla barnet kommer till mamma och pappa om natten och vill ligga
i sängen. Barnet kan inte sova. Det kryper in under täcket och somnar snart in fast åskan
fortsätter att mullra. Frid är inte ett resultat av frånvaron av svårigheter utan av närvaron av
Gud. Jesus levde i den friden. Jesus var aldrig stressad. Jesus drevs inte av oro eller ängslan.
Jesus sa: - Min frid ger jag er. Paulus kallar det en frid som övergår vårt förstånd. Varför! För
att Paulus stod mitt i Guds kallelse. Paulus stod under Guds auktoritet. Paulus visste: Gud har
kontroll.
2. …för med sig auktoritet.
Det gav Paulus en märklig auktoritet när han visste: det här är jag kallad till, Gal 1:6-9. Sann
auktoritet kommer inte genom den ställning vi har i församlingen. Vi kan rösta fram vem som
helst till olika uppgifter, men auktoritet kommer bara av en människas relation till Gud och av
hennes mått av överlåtelse till Jesus, Apg 19:13-17: ”Några kringvandrande judiska
andeutdrivare tog sig också för att uttala herren Jesu namn över sådana som hade onda andar.
De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar." Så gjorde sju söner till en viss
Skeuas, en judisk överstepräst. Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och
Sidan 4
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" Och mannen som hade den onda anden i sig for på
dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset, nakna och
blodiga. Detta blev känt i hela Efesos bland både judar och greker, och alla greps av fruktan,
och herren Jesu namn blev ärat.”
Stopp! Lyssna en gång till: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?"
Det är inte ofta Bibeln citerar en ond ande. Här sker det. Och det anden vet är värt att tänka
på. Anden kände inte till Skeuas söner. De hade bara lärt sig orden, vad man ska säga. Men de
hade inte livet. Paulus däremot var känd i andevärlden. Anledningen till detta var att Paulus
stod under Guds auktoritet. Paulus var fruktad av helvetes makter. Ska du ha auktoritet måste
du stå under auktoritet, Jak 4:7: ”Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly
för er.”
3. …för till frimodighet och handlingskraft.
Ex. Gideon, Dom 6:11-14
4. …för till beslutsamhet.
2 Kor 11:23-29: ”De tjänar Kristus – det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dåre. Jag har
arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta
riskerat livet. [Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit
spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit
omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från
rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror
bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta
fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje
dag: mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen
kommer på fall utan att jag prövas som i eld.”
Paulus höll linjen i sitt liv. Han var beslutsam. Hans beslutsamhet hade sina rötter i
kallelsevissheten. Han visste att Gud hade kallat honom.
5. …för till förståelse inför uppgiften, Apg 9:19-23.
6. …för till glädje, Ps 40:9.
7. …för till beroende av Gud.
Guds kallelse kan bara förverkligas i Guds kraft. Det var vad Moses fick lära sig.
Guds verk utfört på Guds sätt i Guds tid ska aldrig sakna Guds resurser!
Herren tog mig!
Am 7:14-15: ”Amos svarade Amasja: "Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller
boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som
profet inför mitt folk Israel.”
- Herren tog mig…
Det är mäktiga ord.
Sidan 5
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Förkunnaren
…..
En ledare efter Guds hjärta
Ur Bibeln:
1 Sam 2:35: ”Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar
efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som blir
bestående, och han skall ständigt göra tjänst inför min smorde.”
1 Sam 13:14: ”Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt
hjärta, och honom har Herren förordnat till furste över sitt folk, eftersom du inte har hållit vad
Herren befallde dig.”
2 Kung 23:3: ”Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det
förbundet, att de skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans
stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var
skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet.”
Jer 3:15: ”Och jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och
insikt.”
Kommentarer:
1 Sam 2:35
1 Sam 2 är en uppgörelse med Israels andliga ledarskap. Gud talar mot Elis (översteprästens)
söner. ”Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren.” v. 12.
Elis söner stal från Gud i det att de själva tog de bästa bitarna av offerdjuret innan det ens
hunnit bäras fram som offer till Herren. Detta uttryck för ego och respektlöshet ledde vidare i
sexuell orenhet och moraliskt förfall. Morgondagens andliga ledarskap levde i avfall, och Eli,
landets överstepräst orkade inte ta tag i situationen.
Därför utväljer Gud ett nytt ledarskap.
Det gamla ledarskapet ledde folket in i fördärv, och den ytterst ansvarige var oförmögen att
verkligen ta tag i situationen.
Därför sänder Gud en av sina profeter, en ”gudsman”, till översteprästen Eli.
Det ska komma en ny tid.
En ny tid krävde ett nytt ledarskap.
Gud ska resa upp ett nytt ledarskap. (Sadoks prästsläkt, 2 Sam 8:17). ”…en präst… som
handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ.”
Det var vad Gud sökte. Det var vad folket behövde. Ett ledarskap som handlar efter vad som
är i Guds hjärta.
1 Sam 13:14
Samma bakgrund bakom dessa ord. Saul, landets kung, hade förbrukat sitt mandat. Kungen
hade avfallit från Gud, och ledarens väg bort från Gud blir ofta folkets väg bort från Gud.
Sidan 6
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Därför faller domen över Saul. Saul var stolt. Hans hjärta hade förhärdats. En ny tid måste
komma. Återigen krävde en ny tid ett nytt ledarskap.
”Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta…”
2 Kung 23:3
Detta stycke är en beskrivning av en av Gamla Testamentets djupaste väckelseskeenden. Josia
reformation.
Under en lång period hade lagboken varit borttappad! När templet renoverades hittade man
lagboken. När den förelästes upptäckte folket hur långt bort de hade kommit från Gud. Det
resulterade i djupgåendeånger och omvändelse. Josia leder folket in i en ny överlåtelse:
Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att de skulle
följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och
av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok. Och allt folket
trädde in i förbundet.
Ett stycke som återigen handlar om vikten av ledarskap. En ledare efter Guds hjärta utmanade
sitt folk till lärjungaskap efter Guds hjärta.
All verklig förändring kräver ett sådant ledarskap.
All verklig väckelse kräver sådana ledare!
Jer 3:15
Jeremia bok inleds med en förtvivlad bild av ett folk på väg bort från Gud, med alla de
konsekvenser det får för en nation. Denna beskrivning hamnar till slut i ett omvändelserop
(3:14). I varje omvändelserop från Gud finns en ny inbjudan till gemenskap, liksom en
möjlighet till upprättelse. Detta omvändelserop följs av ett löfte. Ett löfte om ett nytt
ledarskap.
Och jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt.
En ny tid, med nya ordningar skulle komma att kräva ett nytt slags ledarskap.
Sammanfattning:

Andligt ledarskap är en särskild ansvarsställning. När ett andligt ledarskap går bort från
Gud leder det också folket bort från Gud. Därvid står ledarna ansvariga för folkets andliga
och moraliska standard. En ledare handlar inte bara för sig själv. Hans liv angår många.

Ledarskap är viktigt. Gud inleder en ny tid genom att kalla samman ett ledarskap för
denna nya tid. Förändring kräver ledarskap. Väckelse kräver ledarskap. Bristen på
väckelse kan ofta sammanfattas i bristen på ledarskap.

Det andliga ledarskapet sammanfattas av orden efter mitt hjärta. Andligt ledarskap kan
förvisso ha likheter, anknytningar, till ledarskap inom områden som samhällsledning,
företags eller föreningsledning. Men orden efter mitt hjärta anger därutöver en speciell
slags kvalité. Ett gudsmärkt ledarskap innefattar inte bara ord som effektivitet,
entreprenörskap och vision, utan även ord som ödjukhet, kärlek och utgivande – ja t.o.m.
uppoffrande. Det är ett sådant ledarskap Gud söker. Det är ett sådant ledarskap
församlingen behöver.
Sidan 7
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan

’
Ledarskapets historia är i mångt och mycket folkets historia. När folket skulle befrias från
Egypten börjar Gud med att kalla en ledare - Moses. När Israel ska in i det utlovade
landet behöver folket ett ledarskap som går före – Josua, och hans medhjälpare. När folket
ska etableras i sitt nya hemland behövdes ledare som administrerade och slog vakt om
folkets säkerhet och identitet – domarna. Folket behövde ledare som hjälpte dem med
andlig vägledning, syndabekännelse och undervisning – prästerskapet. Folket behövde
gudsmän som förmanade och uppmuntrade till ett rättfärdigt liv – profeterna. Folket
behövde ett ledarskap som stod för försvar och säkerhet – konungarna. Kort sagt: folket
behövde ledarskap. Uppgiften att vara ledare är biblisk och avgörande. För att föra sin
församling till vart den är idag har Gud genom historien kallat många ladare. För att föra
den vidare måste Gud ännu kalla många nya ledare. Det är därför av vikt att vi studerar
och praktiserar bibelns undervisning om vad andligt ledarskap egentligen innebär.
Den gode herden, enligt Hes 34:
Låt oss just nu, med utgångspunkt från en profettext ur profeten Hesekiels bok söka några
svar på vad andligt ledarskap är. Vi läser Hes 34.
1. Vad ställer Gud ledarna till svars för i dessa verser?
v.2-3
________________________________________
(Att ha använt sin ledarposition för att skaffa egna fördelar.)
v.4
________________________________________
(Att inte ha betjänat och vårdat, utan farit fram med hårdhet. Förtryckt hjorden.)
2. Vad har detta missbruk av ledarskap lett fram till hos folket?
v.5
________________________________________
(Folket har blivit förskingrat, utan sammanhållning och utan beskydd.)
v.6
________________________________________
(Vilsenhet, desorientering.)
3. Vad säger Gud till dessa ledare, som gjort sig skyldiga till maktmissbruk?
v.7-10
________________________________________
(Deras ledarskapsmandat tas ifrån dem.)
4. Gud ska själv leda folket. Vad kännetecknar Guds ledarskap (i motsats till folkets
falska ledare?
v.11-16
________________________________________
(Gud vill församla sitt folk. Jämför ”församling”. Gud vill befria och mätta sitt folk.
Uppsöka, hela och stärka. Men också förgöra det starka.)
Sidan 8
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
5. Denna bild av Guds ledarskap, där herden, inte kungen får stå som förebild,
framställs också av Paulus som den bild en kristen ledare ska orientera sitt
ledarskap utifrån:
Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt
över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin
sons blod. (Apg 20:28)
En församlingsledare är alltså en HERDE – inte en HERRE. Det är inte
församlingsledarens församling. Det är GUDS församling – över vilken den helige Ande
satt honom/henne att ha uppsikt. Hela tiden djupt medveten om hur dyrbar församlingen
är för Gud. Vad den egentligen har kostat. Värderad med Jesu eget blod.
Om Guds herdeskap, som tecknats i Hes 34, är församlingsledarens förebild, kunde Guds
överlåtelse åt sitt herdeskap i v. 16 också vara en lämplig programförklaring för en
församlingsledare:
Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sårade skall
jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag
förgöra. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.
Vad skulle då, utifrån denna vers, vara en församlingsledares uppgifter?
Det förlorade skall jag uppsöka

________________________________________
det fördrivna skall jag föra tillbaka

________________________________________
det sårade skall jag förbinda

________________________________________
det svaga skall jag stärka

________________________________________
det feta och det starka skall jag förgöra
Jämför: Ty människornas högmodiga ögon skall bli ödmjukade, och männens övermod skall
bli nedböjt, och Herren ensam skall vara hög på den dagen. (Jes 2:11)
Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men
de ödmjuka ger han nåd. (1Petr 5:5)

________________________________________
Sidan 9
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Jämför Hes 34:16 med Luk 4:16-21: ”Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på
sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav
honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de
förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den
tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då
började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som
hör mig.”
Jesus kom för att uppsöka de förlorade, befria, församla och läka de slagna, mätta dem med
ett glädjebud och förkunna Guds rike, där Gud själv regerar. Han var/är den gode herden!
6. Den gode herden visar sin godhet genom att församla, befria, mätta och läka, men
också genom att förmana. Vad ser vi om detta i v. 17-19?
_________________________________________________________________
(Den gode herden tillrättavisar också den som väljer att synda. Jämför uttrycken: ”Är
det inte nog för er att beta på den bästa betesplatsen…” ”… är det inte nog för er att
få dricka det klaraste vatten…”
Att vara en god herde betyder också att man ibland vågar tillrättavisa/förmana.
Kärleken kan inte vara tyst när den man älskar utsätts för fara. Kärleken vågar ta till
orda också när det är obekvämt.
Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de
profetior som utpekade dig, för att du med stöd av dem skall strida den goda
striden,(1 Tim 1:18)
Är inte det bästa gott nog. D.v.s. om du någon gång har fått smaka Guds godhet; om
du någon gång fått lära känna Guds frid; fått dina synder förlåtna; upplevt den helige
Andes väldiga närvaro och glädje; hur kan du då längta tillbaka till synd och
kompromisser. Är inte det bästa gott nog?)
7. En god herde vakar över att gemenskapen fungerar. Att ingen blir förfördelad,
orättvist behandlad. Det betyder någonting hur vi behandlar varandra. Vad kan vi
läsa om detta i v. 20-22?
_________________________________________________________________
(Gud ska se till att de svaga inte lider, och att de starka inte tar för sig på de svagas
bekostnad. Han ska döma mellan får och får.
En god församlingsledare ser till att församlingen blir en plats för såväl de starka
som de svaga. Där bara den starke får komma till uttryck saknas ledarskap.)
8. Hur ska detta bli möjligt? Hur kan folket församlas, befrias, mättas…? Genom att
Gud sänder en Frälsare, en Herde? V. 23-25 är en tydlig profetia om Kristus.
Förbundet genom Jesus har enligt v. 25 fått två konsekvenser. Vilka?

________________________________________
(Ett fridsförbund med Gud. Jfr Luk 22:20.)
Sidan 10
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’

________________________________________
(Gud gör slut på vilddjuren. Jfr Joh 12:31.)
Jämför Hes 34:23-25 med Joh 10:10-11:
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och
liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Jesus är den gode Herden; uppfyllelsen på Guds löfte till Israel. Han gör upp med vilddjuren,
som stjäl, slaktar och förgör, och kommer med liv från Gud – i överflöd!
Han är också det stora föredömet för varje andlig ledare att hjälpa de troende att strida mot
och segra över ondskans makter, och att ta emot frid och liv från Gud.
9. Under Guds ledarskap blomstrar landet och folket. Vad säger följande verser om
resultatet av den gode herdens omsorg och förmaning?
v.26
________________________________________
(Folket ska bli till väsignelse. Inte bara bli välsignade.)
v.27
________________________________________
(Grönska, frukt, trygghet, befrielse.)
v.28-29
________________________________________
(Fortsatt frihet. Bevarade.)
v.30-31
________________________________________
(Lära känna Gud. Visshet om att vara Guds folk.)
Slutkommentar:

Ledarskap är viktigt. Varje ny tid; varje förändring kräver sitt ledarskap. Gud söker män
och kvinnor efter sitt hjärta, för att forma ett folk efter sitt hjärta.

Gud har inte bara talat om ledarskap. Han har själv stigit ner till oss för att visa oss vad ett
ledarskap efter Guds hjärta är. Jesus har genom sitt liv levt ut ett sådant ledarskap.

Ett studium av Hes 34; profetian om Guds Herde, visar sig bli ett studium över Jesu liv,
men också de kvalitéer Gud söker hos varje andlig ledare. Dessa kvalitéer handlar om att:
-
Inte söka sitt eget bästa, utan att ge sig själv för hjorden.
Vara beredd att vårda, hela, samla, uppmuntra
men också om att förmana. Bryta ner det hårda. Föra till lydnad.
Ett sådant ledarskap ska snart få församlingen att blomstra, bli trygg och tillfredsställd,
men också att bli till en välsignelse för sin omgivning.
Sidan 11
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Ledarens kvalitéer
Ur Bibeln:
1Tim 3:1b-13: ”Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete.
Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter,
behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara
hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra
sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte
kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att
han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland
utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.
På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin
eller lystna på pengar. De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. Men först skall
också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem.
Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon, utan vara nyktra
och pålitliga i allt. En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina
barn och sitt hus. De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor
frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.
När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som återstod att göra
och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar: oförvitliga män, som inte har gift sig
mer än en gång och vilkas barn är troende och inte kan beskyllas för ett vilt och självsvåldigt
liv. Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig, eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte
vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, utan skall vara
gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv.
Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund
undervisning och vederlägga motståndarna.”
Kommentarer:
Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete, skriver Paulus. Därmed
vidrör Paulus tre intressanta aspekter av denna tjänst:

Vår kallelse kan ha med vår önskan, vår längtan att göra. Vår djupaste längtan indikerar
säkert ofta vår kallelse, och våra gåvor.

Att vara ledare är något eftersträvansvärt, någonting att sträva efter, att växa mot, och in i.

Att vara ledare i församlingen är viktigt, därför att församlingen är viktig. Världen går
under utan församlingen. Guds församling var tänkt att vara Guds hoppingivande redskap,
Guds profetiska tilltal och åskådliggjorda nåd. Guds församling måste ständigt byggas, i
varje tid och i varje kultur. Detta kräver ledarskap. Detta är ett viktigt arbete.
Förvånande då att Paulus här bara konstaterar att detta arbete är viktigt, men sedan inte talar
om för oss hur det ska utföras. Istället handlar hans undervisning om arbetaren.
Sidan 12
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Varför?
Kanske för att arbetet ständigt förändras. Varje tid och kultur ställer sina speciella behov på
arbetet. En manual för församlingsbygge år 50 i Thessalonike, eller år 60 i Rom hade varit
omöjlig att följa år 2000 i Sverige. Tiden har förändrats. Inte Guds tanke med församlingen.
Den ska fortfarande vara ”sanningens pelare och grundval” i den här världen (1Tim 3: 15).
Men det sätt den ska gestalta detta på, och det språk den måste använda för att kunna göra
detta måste ständigt förändras.
Budskapet får inte förändras. Språket måste ständigt förändras.
”Den levande Gudens församling”, (1Tim 3: 15), måste förbli en levande församling, inte en
petrifierad fossil, en lämning från en svunnen tid.
Rom 12:2: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av
era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är
fullkomligt.”
Vi måste förstå att det i varje tid är församlingens uppgift att frambära sig själv till Gud (Rom
12:1) för att låta sig förändras av honom.
Paulus varnar församlingen för att anpassas efter världen, så att världens värderingar får
avgöra församlingens värderingar. Mycket av det vi kallar förnyelse och förändring är i själva
verket bara anpassning efter den här världen.
När församlingen ruckar på gudagivna normer för sex och samlevnad, ja t.o.m. låter
äktenskapet ifrågasättas och ge utrymme för andra slags alternativa samlevnadsformer mellan
man och kvinna, är det anpassning.
När församlingen anpassar sin teologi inför inomvärldsliga uppfattningar om vad som är
möjligt eller inte i form av uppenbarelse, eller gudsingripande (liberal teologi), har det inget
med andlig förnyelse att göra. Det är bara eftergiven anpassning.
Men detta är inget alibi för status quo.
Den församling som vägrar att låta sig förändras sviker också Gud.
T.o.m. när den gömmer sig bakom en förment bibeltrohet.
När Paulus gett oss denna nödvändiga varning för anpassning, själlöshet, eftergivenhet,
urvattning… talar han om det lika nödvändiga i att låta sig förvandlas.
Vi måste förstå att församlingen är pliktig att låta sig förändras. Att i varje ny tid, och inom
varje kultur ställa frågan hur man kan vara både trogen gentemot evangeliet och begriplig
gentemot sin omgivning. Ledorden är trovärdighet och tydlighet.
Detta är inte ett lätt arbete då det ständigt kommer att konfrontera vår egen oförmåga, för att
inte säga ovilja att förändras. Det kommer att hota församlingens inre liv. Det kommer att
väcka upp åsiktsskillnader och diskussioner. I värsta fall leda till församlingssplittring, eller
fraktionsbildningar.
Ska vi inför detta hot välja den enklare vägen. D.v.s. att dö i tystnad.
Det är inte ett alternativ.
Att förändra en församling är en ledares svåraste uppgift.
Det är en enorm utmaning att starta upp en församling.
Det är en grannlaga uppgift att leda en församling.
Sidan 13
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Men att förändra en församling är något av det mest komplexa vi kan utsätta oss för. Vi
riskerar att trampa människor på tårna då vi lätt kan uppfattas vara utan respekt för det som
varit. Våra förändringar riskerar att uppfattas som kompromisser. Saknar vi nödvändig
känslighet riskerar vi också att köra över människor, såra och skapa bitterhet hos många. När
denna misstro väl infunnit sig finns nästan ingen möjlighet att genomföra förändringen, i frid
och gudsfruktan.
Ledarens mandat är hans/hennes förtroende. När församlingen ställer sig frågande inför
förändringar måste församlingen ha ett sådant förtroende för sina ledare att de genom detta
känner trygghet och förtröstan nog att ändå ta de nödvändiga stegen.
Till detta kommer alla hetsporrar som alltid vill förändra allt på en gång.
Det är inte församlingsledningens uppgift att förändra allt på en gång.
Det är församlingsledningens uppgift att försöka förstå vad som är Guds vilja. Att pröva. Att
urskilja.
Förändringar är svårt!
Men om församlingens överlevnad är viktig, för att inte tala om uppgiften, är förändringar
nödvändiga. Det är en tragedi om församlingens budskap uppfattas som gammalt och förlegat,
för att församlingens språk är gammalt och förlegat.
En sak är säker: Guds kärlek är inte gammal och förlegad!
När det gäller hur arbetet ska utföras är också Jesus mycket förtegen. Hans befallning till
lärjungarna lyder: Matt 28:19-20: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Att ta hela evangeliet till hela världen är ett stort uppdrag. Men inte ett ord om hur. Allt kan
inte sägas vid detta begränsade tillfälle. Jesus hänvisar istället till den helige Ande, Joh 14:26:
”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt
och påminna er om allt som jag har sagt er.”
Guds Ande skulle i tid och ordning leda arbetet. I varje tid och i varje kultur skulle den helige
Ande finnas kvar hos lärjungarna; initiera tankar, ge kraft och lust till arbetet, ge förstånd och
tro, liksom insikt i kyrkans speciella möjligheter i just den situation kyrkan levde i.
Paulus lista i 1 Tim och i Titus brev handlar inte så mycket om arbetet. Den handlar om
arbetaren. De inre kvalitéer som var nödvändiga för kyrkans ledare överallt och i alla tider.
Det var ledare med dessa kvalitéer som skulle kunna leda församlingen vidare genom olika
tider och förutsättningar. De skulle vara beredda att vaka över församlingen med sina liv. De
skulle vara beredda att utbreda kyrkan över världen. De skulle t.o.m. vara beredda att förändra
det som behövdes.
Eftersom de två listorna i brevet till Timotheus och Titus är i hög grad parallella nöjer vi oss
här med att gå djupare in på avsnittet från Titus brev, för att bara hänvisa till Timotheusbrevet
när det ger oss något utöver brevet till Titus.
Sidan 14
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Arbetsuppgift:
Läs igenom Titus 1:5-9. Vers 5-8 listar 14 viktiga egenskaper för en församlingsledare. Vilka?
Om ett ord upprepas, som ”oförvitlig” i v.6 och 7, antecknar du bara ner det första gången det
nämns.
1. ___________________________ (v.6)
8. ___________________________ (v.7)
2. ___________________________ (v.6)
9. ___________________________ (v.8)
3. ___________________________ (v.6)
10. ___________________________ (v.8)
4. ___________________________ (v.7)
11. ___________________________ (v.8)
5. ___________________________ (v.7)
12. ___________________________ (v.8)
6. ___________________________ (v.7)
13. ___________________________ (v.8)
7. ___________________________ (v.7)
14. ___________________________ (v.8)
Vers 9 innehåller en kort arbetsbeskrivning. Formulera om den. Använd egna ord för att
uttrycka samma sak:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kommentarer:
1. Ledaren ska vara oförvitlig.
Jfr 1Tim ”Höjd över allt klander.”
Ledaren kan inte vara felfri. De ledare som upphöjde sig själva till näst intill moraliskt
oklanderliga var också de ledare som kom att förkasta Jesus. Den som tycker sig vara felfri
inser heller inget behov av en Frälsare. Vi är alla frälsta av nåd. Även ledaren.
Men kraven på en ledare är större än på andra. Man ska inte kunna hitta något hos ledaren att
anklaga honom för. Han ska inte leva ett dubbelliv. Inte vara en hycklare.
Orsaken till att Gud skärper kraven för ledarna är deras ansvarsställning. Deras liv påverkar
många. Om ledaren faller riskerar han dra många med sig i sitt fall.
2. Ledaren måste vara trogen i sitt äktenskap.
Detta krav måste förstås så att ledaren ska vara trogen och hängiven sitt äktenskap.
Gift bara en gång är inte riktat mot änkemän som gift om sig. Inte heller ligger betoningen på
att det ska vara en man, d.v.s. inte en kvinna. Jfr 1917 års översättning ”en kvinnas man”.
Hedegård översätter: ”vara trogen i sitt äktenskap”.
Sidan 15
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
”Om vi uppfattar Gud som sträng i sina krav på ledare, måste vi ställa det i relation till deras
stora ansvar, inte minst för de svaga. Det har inte att göra med Guds nåd, och att den skulle
vara reducerad för ledarskapet. Om jag som ledare misslyckas i mitt äktenskap vet jag att Gud
är barmhärtig och den förste som vill komma till min hjälp. Om jag har begått en synd vet jag
att han förlåter mig i samma ögonblick jag bekänner min synd. Förlåtelsen från Guds sida är
total när bekännelsen från människans hjärta är uppriktig. Herren är också den som vill
upprätta, och göra allt nytt. Även om jag går in i ett nytt äktenskap, och därmed missar Guds
huvudtanke som är livslång trohet, är Guds nåd så väldig att han kan använda mig på nytt, om
jag intar en ödmjuk attityd. Men det finns något som för alltid kommer att förbli omöjligt
genom det som skett. Jag har förbrukat mitt mandat att stå i ett andligt ledarskap, en
äldstetjänst, i en församling.” (Peter Halldorf)
3. Ledaren ska vara respekterad i sin familj.
Hemmet avslöjar oss. Ingen känner oss bättre än vår familj. Hemmet är också den viktigaste
platsen för vårt ledarskap. Det är ledarens första ansvar att göra sina barn till lärjungar.
Frågan är i vilken utsträckning detta märks i en församlingsledares prioriteringar.
”Det finns tyvärr ett stänk av sorg som många kristna ledare – inte bara präster och pastorer –
kan stämma in i: `När jag närmar mig slutet av mitt liv är det en sak som jagar mig mer än
något annat. Jag har varit en så dålig make och far. Det är som det står i Höga Visan: `De satte
mig till vingårdsvakterska, men min egen vingård kunde jag inte vakta.´´ (Höga Visan 1:6).
När pastoralbreven fastställer kvalifikationerna för äldste och församlingsledare är ett av de
återkommande kraven att `han skall kunna styra sitt hus och sina barn´(1Tim 3:4,12). För
ledare kan detta vara det svåraste av allt.” (Paul Beasley-Murray)
Det är säkert också så att hemmet avslöjar oss. Det som vi är bland våra närmaste är vad vi
verkligen är.
4. Ledaren får inte vara självgod.
Det grekiska ordet beskriver en person som tror sig vara mer än andra. Ingen vill bli ledd av
en självgod, arrogant, överlägsen ledare. En självgod ledare trampar ner dem som kommer i
hans väg. Vilket är motsatsen till andligt ledarskap.
5. Ledaren får inte vara häftig.
Ledaren behöver kunna kontrollera sin känslor. Tar känslorna överhanden kommer känslor
och vrede att leda honom snarare än vishet och gudsfruktan.
”Ett vredesutbrott är alltid ett minus. Se upp med att bli inblandad i häftiga diskussioner.
Även om du vinner förlorar du.” (Peter Halldorf.)
Som en stad vars murar är nedbrutna och borta, så är en man som inte kan styra sitt sinne.
(Ords 25:28)
6. Ledaren får inte missbruka vin.
Det handlar på nytt om att ha kontrollen. Varken vrede eller berusning får ta över kontrollen.
Bibeln innehåller inget krav på absolutism, men i en tid där alkoholen skördar så många
människors liv gör den vise ledaren väl i inte alls bruka vin.
Sidan 16
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
7. Ledaren får inte vara hårdhänt.
Brutalitet kan utövas på olika sätt. Naturligtvis genom fysiskt våld. Men fysiskt våld är inte
det enda sättet att vara brutal på. Våra ord kan ibland vara förödande som handgranater. Våra
ord kan slita sönder och döda.
”Död och liv har tungan i sitt våld” (Ords 18:21)
Särskilt behöver en ledare vakta över sina ord. Ledarens ord påverkar ofta mer än andras.
Den gode herdens representanter kan inte bete sig som slaktarens drängar.
8. Ledaren får inte vara sniken.
Jfr 1 Tim ”fri från penningbegär”.
Kärleken till pengar har blivit början till katastrof för många andliga ledare. Kärleken till
pengar förflyttar vårt fokus. När vår inriktning förändras kommer vi allt mer fel ju längre vi
går!
9. Ledaren ska vara gästfri.
Bibeln är inte nöjd med negationen ”inte sniken”. Ledaren ska vara generös. Ordets innebörd
ligger i att ha ett hem som är öppet för främlingar. Det handlar som någon påpekat om att ha
en TEOLOGI som kan bli TE O LOGI.
10. Ledaren ska vara godhjärtad.
Är ledaren godhjärtat släpper han inte bara in människor i sitt hem. Han släpper också in dem
i sitt hjärta. Det är svårt att vara fiende till en godhjärtad människa. Man kommer hela tiden
fram till att man själv har fel. Det är inte heller så svårt att underordna sig en godhjärtad
människa.
Att vara godhjärtad är en slags motsats till att vara hårdhänt.
11. Ledaren ska vara behärskad.
En ledare behöver vara stabil. Han får inte brusa upp och förvärra varje konflikt. En vis andlig
ledare vet att ”Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord åstadkommer harm.” (Ords 15:1)
En behärskad människa håller huvudet kallt och hjärtat varmt. En behärskad människa har
distans, och distansen ger honom/henne översikt över situationen. Handlingskraft.
12. Ledaren ska vara rättrådig.
Grekiskans diakos talar om att någon är rättfärdig, rättvis. En man eller kvinna som inte går
att köpa, vare sig med pengar eller smicker. Någon med ett rättspatos. En ledare med ryggrad.
13. Ledaren ska vara from.
Eller helig. Ledaren ska vara ett föredöme i kristet liv. Han ska ha nått längre i helgelse än
sina efterföljare. Helighet är en gudaandad kvalité i en människas liv. En from, helig ledare är
en mogen kristen, med en attraktiv gudsnärvaro i sin personlighet.
Helighet är inte snorkighet.
Helighet är att vara präglad av Gud.
Sidan 17
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
För att ha hunnit försprånget bör ledaren vara en mogen man. Därför skriver Paulus i sitt brev
till Timotheus: Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under
djävulens dom.
Ledarskap kräver mognad. En fromhet som hunnit prövas, få djupa rötter, stabiliserats - och
blivit vis.
14. Ledaren ska vara sträng mot sig själv.
Det grekiska ordet är enkretia som betyder självkontroll, eller disciplin. Ingen blir en verklig
ledare utan en ledares liv. En ledares liv kräver disciplin. Studiedisciplin. Bönedisciplin
Arbetsdisciplin. Ett annat ord för lärjunge är ordet discipel, som har sina rötter i ordet
disciplin, vilket betyder lydnad, ordning.
Slutkommentar:
Paulus listar ett antal kvalitéer som är väsentligt för allt andligt ledarskap. Bara en av dem
handlar om vad vi skulle kunna kalla kompetens: och en god lärare.
Alla övriga kvalitéer handlar om ledarens karaktär.
Vi kunde säga att dessa kvalitéer är nödvändiga för andligt ledarskap.
Vi kunde förmodligen lika gärna säga att det är dessa egenskaper som gör oss till en andlig
ledare. Dessa egenskaper gör oss till föredömen. Vi kan likt Paulus säga: Ha mig till
föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. (1Kor 11:1) Den som inte är ett föredöme är
heller ingen andlig ledare. Den som inte har ett liv att visa upp har heller inte mycket att säga.
I alla fall inte som en andlig ledare.
Dessa kvalitéer är alltså inte bara förutsättningen för andligt ledarskap. De ÄR andligt
ledarskap.
Sidan 18
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Förberedelsen
Förberedelse
Pastorssonen fick frågan: - Vad gör din pappa?
Svaret kom omedelbart: - Han förbereder sig.
Det viktigaste för dig när du skall tala till en skara människor är att du har någonting att säga.
Hur du strukturerar ditt utkast, vilka bilder du använder, hur du ter dig i största allmänhet är
allt underordnat denna fråga: Har du någonting att säga?
Om du är en lysande talare och har humor kan du säkert fånga en publik ändå men resultatet
av vad du har sagt kommer att avgöras av huruvida du hade någonting att säga eller ej.
Alltså behöver du förbereda dig.
Det är möjligt att du ibland får säga någonting alldeles oförberedd - så klart! - och våra
förberedelser kan nog se väldigt olika ut, men generellt sett behöver du vara förberedd, på ett
eller annat sätt. Den här lektionen ska handla om förberedelsen, om att ta emot ett budskap
från Gud.
Vi skulle kunna formulera en fråga: Hur vet man vad Gud vill att man ska säga?
Det finns två sorters förberedelse:
Den första är den förberedelse där predikanten förbereds.
Den andra är den förberedelse där en predikan förbereds.
Den första är en långsiktig förberedelse där Gud arbetar med en predikant. Den andra
förberedelsen är mer omedelbar där predikanten arbetar med en predikan. Hur det gick med
den förberedelsen får vi veta söndag förmiddag. Hur det gick med den första förberedelsen får
vi veta genom predikantens liv.
Om den långsiktiga förberedelsen där Gud får arbeta med oss slarvas över kommer din
predikogärning att misslyckas. Det är inte så svårt att sätta ihop en radikal predikan, om inte
annat så kan du ju alltid kopiera någon annan.
Det svåraste i en predikogärning fångar Paulus väl i 1 Kor 9:27: ”Jag går hårt åt min kropp
och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.”
Det går alltid att sätta ihop en predikan men om våra liv inte stämmer med det vi säger
kommer vi förr eller senare att avslöjas. Vi kommer då att mista vår trovärdighet. När det du
är stämmer med det du säger kommer du att vara trovärdig. Du kanske inte alltid vinner de
snabba poängerna men du kommer att vinna i längden och du kommer framförallt att vinna
människors hjärtan. Ditt liv kommer antingen att stryka under eller att stryka över det du
säger. Därför vill jag börja med att säga någonting om den långsiktiga förberedelsen.
Den långsiktiga förberedelsen är viktig. Gud var beredd att ta Mose åt sidan 40 år för att
förbereda honom för sitt livs stora uppgift. Mänskligt sett var detta en dårskap! Moses var
uppfostrad till ledare. Han skulle, så var det tänkt, en dag leda hela Egypten. Moses upplevde
att Gud hade en kallelse. Fast han är motsträvig är han förmodligen ändå den mest
kompetente man Gud kunde finna för uppdraget, och han är en av historiens störste
folkledare. Men vad gör Gud? När Moses är i sin krafts dagar för Gud denne man ut i öknen.
Sidan 19
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Gud slösar, som det ser ut, bort de 40 viktigaste åren i Moses liv när Moses hade både kraft
och erfarenhet. Först när Moses är 80 år kallar Gud honom tillbaka in på scenen. Först när
Moses kände det som att det var kört, dags att dra sig tillbaka. Först när Moses var gammal
och kraftlös. Men Gud visste att det verk Moses hade utföra var så viktigt att han inte kunde
hoppa över förberedelsetiden. Så blev också Moses mellan 80-120 år oerhört effektiv och
profetiskt träffsäker. Du kommer att hitta samma mönster hos Paulus.
Den långsiktiga förberedelsen
Vad den långsiktiga förberedelsen handlar om beskrivs i Jeremia bok: Jer 1:4-10: ”Herrens
ord kom till mig, han sade: "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän
du lämnade modersskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."
Men jag svarade: "Ack Herre, Herre! Se, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."
Då sade Herren till mig: "Säg inte: 'Jag är för ung', utan gå vart jag än sänder dig, och
tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger
Herren." Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sade till mig:
"Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall
rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera."
När Gud kallade Jeremia så reagerade han som många andra av oss: - Nej Gud, ta inte mig!
Jag kan inte. Det finns andra som kan det bättre… Jeremia liknar Moses och Gideon och dig
och mig (eller?)
Då säger Gud: - Jag vill lägga mitt ord i din mun.
Hur ska det gå till.
Det börjar med att Gud bearbetar våra hjärtan. Längre fram i livet vittnar Jeremia om hur han
upplevde det, Jer 15:16: ”När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig
mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.”
Jeremia fann sin mättnad och sin glädje i Guds ord. Jeremia tog Guds ord till sitt hjärta.
Alltså: Om Guds ord ska vara i vår mun måste vi först ha tagit det till våra hjärtan.
En av de vanligaste stroferna i Jeremias bok är: - Guds ord kom till Jeremia, han sade...
Jeremia blev profetiskt knivskarp och mycket känslig för den helige Andes röst. Han vågade
frambära både dom och tröst, t.o.m. sådant han helst kanske velat slippa att säga, för att han
visste att detta var vad Gud hade sagt.
Den som vill tala skarpt måste först lära sig att lyssna till Guds röst. Lär du dig inte att lyssna
till Guds röst kan du inte heller tala Guds ord. Den som vill vara en talare måste ännu mer
vara en lyssnare.
Därför måste det finnas en långsiktig förberedelse där du som förkunnare lär dig att lyssna,
där du tar Guds ord till ditt hjärta och där du själv låter dig drabbas av budskapet. När du
verkligen har hört Guds röst och själv har drabbats av det du hört kommer människor att
lyssna till dig. Visst finns de som inte vill, men du kommer alltid att ha åhörare.
Hur går det då till att lära sig lyssna till Guds röst?
1. Låt oss läsa om Moses: 2 Mos 33:7-11: ”Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför
lägret, ett gott stycke därifrån. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som sökte råd
hos Herren fick gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Varje gång Mose gick ut till tältet
reste sig alla och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom, tills han hade
Sidan 20
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
gått in i tältet. Och när Mose hade gått in sänkte molnpelaren sig och blev stående framför
ingången, och Herren talade med Mose. Då folket såg molnpelaren stå framför ingången till
tältet reste de sig alla och bugade sig djupt, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren
talade till Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose
tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade aldrig tältet.”
Något av det allra viktigaste, inte minst för en andlig ledare, är att vi har, som Moses, ögonkontakt med Gud. Folk kommer inte att lyssna särskilt länge på den som har åsikter om Gud
men folk kommer att lyssna till den som verkligen känner Gud. Utifrån det att du känner Gud
hämtar du din egen inre styrka och övertygelse och auktoritet. Dina ensamma stunder med
Gud är det som skärper dig.
Lyssna nu: En av de största frestelser som finns för en predikant är att börja prioritera
bort de ensamma stunderna med Gud. Folk ser direkt om du inte har förberett dig när du
träder upp för att predika, men om du inte har bett idag ser de inte så snart. Det märks efter en
tid för då blir du urholkad. Lär dig alltså att prioritera din ensamheten med Gud.
2. En annan del av den långsiktiga förberedelsen är att du läser din Bibel för din egen
skull.
Ganska snart blir man yrkesskadad och letar efter lämpliga predikningar i sin Bibel. Det är
viktigt att läsa sin Bibel för sin egen skull. När du läser din Bibel laddar du in ett profetiskt
material i ditt medvetande som Gud kan levandegöra för dig i rätt tid.
Du behöver självklart en god bibelkunskap som förkunnare. En förkunnare utan bibelkunskap
är som en läkare som övar miner, utspel och uttal framför spegeln, som över skalpellföring
men inte vet något om människokroppen. Den mannen blir ju en livsfara.
3. Studier av annan litteratur.
Läs mycket! Hämta in intryck. Tanka tankar. Annars torkar du lätt ut. Studera människor med
resultat i sina liv. Var mottaglig. Genom en sådan långsiktig förberedelse befinner du dig i en
process där du skärps som förkunnare. Slarvar du här kommer du att stanna i växten. När du
tar tid med Gud övar du upp en känslighet i att lyssna till Guds röst. Du tar Guds ord till ditt
hjärta, det blir din glädje och din mättnad och du lär dig alltmer att urskilja Guds röst. Det är
här, i ensamheten med Gud, som Gud också kan plantera medlidande, gudsmedvetande och
andlig insikt i våra liv.
Mark 4:34: ”…när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.”
Den direkta förberedelsen
eller: Hur vet man vad man ska säga?
1. Det beror på vem du är
Gud har säkert många sätt att tala till oss. Vi är olika då vi uttrycker oss. Dwet är kul att
jämföra ex.vis profeten Hesekiel med progeten Jesaja. De såg båda Guds härlighet. Så här
beskriver Hesekiel vad han såg, Hes 1:4-28: ”Jag såg en stormvind komma från norr - ett
väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i
elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De
såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra
vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar.
Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar.
Sidan 21
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram.
Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte
till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte. Vingarna
upptill höll de utbredda: var och en hade två vingar som vidrörde de andras och två som
skylde kroppen. Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem, och de
vände sig inte när de gick. Mellan dem syntes något som liknade glödande kol, det
fladdrade som fackelsken mellan varelserna. Elden lyste klart, och ur elden sköt blixtar.
Varelserna for av och an likt blixtar.
När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra.
Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så, att ett
hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen, och de vände sig inte när de
rörde sig. Hjulen bestod av fyra lötar, och jag såg att det satt ögon runt om på lötarna. När
varelserna rörde sig, rörde sig hjulen med dem. Och när varelserna lyfte från marken, lyfte
också hjulen. Varelserna gick dit andekraften styrde dem, och hjulen lyfte alldeles som de
eftersom varelsernas kraft fanns i dem. När varelserna rörde sig, rörde sig hjulen. När de
stod stilla, stod hjulen stilla, och när de lyfte från marken, lyfte hjulen alldeles som de
eftersom varelsernas kraft fanns i dem.
Ovanför varelsernas huvuden fanns något som liknade ett valv. Det hade en
fruktansvärd glans som av is och välvde sig över deras huvuden. Under valvet höll de
vingarna utsträckta så att de vidrörde de andras, och med två vingar skylde de kroppen.
Jag hörde bruset från deras vingar. När de rörde sig lät det som dånet av stora vatten, som
den Väldiges röst - ett larm som från en krigshär. När de stannade sänkte de vingarna.
Över valvet ovanför deras huvuden hördes ett dån, och däruppe syntes något som liknade
safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe, på det som såg ut som en tron, syntes något
som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag
att det glimmade som av vitt guld - det liknade en eldkrans - och från det som föreföll vara
hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som
bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom.
Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. När jag såg detta föll jag ner med ansiktet
mot marken. Och jag hörde någon tala.”
Och så här beskriver Jesaja det han ser, Jes 6:1-3: ”Det år då kung Ussia dog såg jag
Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer
stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med
två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra:
Helig, helig, helig
är Herren Sebaot!
Hela jorden är full av hans härlighet. ”
När Hesekiel försöker beskriva allt han ser säger Jesaja bara kort: - Jag såg Gud och jag
såg att han var stor.
När Gud använder dig kopplar han inte bort dig. Han använder dig. Han använder din
personlighet. Han talar till dig och genom dig på ditt sätt.
Alltså har Gud många sätt att tala till oss.
Hans budskap kanske kommer genom en bild, en upplevelse, något du läst, en känsla, ett
telefonsamtal, en film…
Sidan 22
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
2. Det beror på vad du är och i vilken situation du talar.
Ditt budskap beror förstås på vad som är din uppgift. Om du är en evangelist och ska tala
en kväll i ett väckelsemöte så kommer ditt budskap se ut på ett visst sätt. Om du kommer
som bibellärare till en skola för att tala i 6 lektioner över ämnet församlingen kommer ditt
budskap att se ut på ett annat sätt.
Vilken text ska jag använda?
Utväljande genom bön.
Genom ett direkt tilltal, uppenbarelse.
Du börjar be för en samling. När du stillar ditt hjärta får du en tanke. Inte: - Släppte jag ut
katten eller stängde jag spisen, utan en tanke som kan vara relevant för samlingen. Kanske ett
ämne: förlåtelse, glädje, Jesu återkomst… Du fortsätter att be och får ytterligare några tankar,
några bibelversar, kanske ett helt bibelsammanhang. Du tar tag i det, skriver ner det och
arbetar med texten du fått. När du gör det upptäcker du sådant du inte sett förr. Så växer ett
budskap fram.
Du kommer att upptäcka att, i takt med att du lär dig lyssna, så kommer det du säger att beröra
människor och frigöra människor.
Utväljande genom ett ständigt intagande av Guds ord.
Du läser en bibeltext. Plötsligt, när du läser eller senare, börjar texten att leva för dig på ett
speciellt sätt. Det tar tag i ditt hjärta. Du kommer inte ifrån det. Den helige Ande börjar tala
till dig. Du kan nästan inte tala om något annat.
Det ska du inte heller.
Ta tag i det. Läs om och om igen. Gräv dig ner i Guds ord.
En god predikan är född. Det liknar ett havandeskap. Något har befruktat ditt inre. Något
växer. Du längtar efter att få föda det och visa det för andra.
Utväljande genom iaktagande av omgivningen, behov eller händelser.
Det är ofta så jag får arbeta som pastor. Det finns en puls i en levande församling. Det finns
en utveckling. Vi står någonstans och är på väg någonstans. Som ledare måste du veta vart.
Om du ska vara ledare måste du gå först - annars är du ingen ledare.
Du måste veta vart du och vart församlingen är på väg. Då kan du också fånga upp det som
sker i din förkunnelse. Du kan ta upp svårigheter ni står inför och få församlingen att förstå
varför saker och ting är som de är. Du kan lyfta blicken på församlingen och visa vägen
genom din förkunnelse. Du kan hjälpa människor att ge sig till Gud och till Guds vilja,
motivera och uppmuntra. Därför är det viktigt att gå i takt med Gud. Då ser du väldigt ofta
vad som behöver tas upp i förkunnelsen.
Förkunnelsen kan vara profetisk.
Förkunnelse bör vara profetisk.
Predika evangelium om Jesus!
Kom ihåg att evangelium betyder ”de goda nyheterna”. Låt din förkunnelse vara goda nyheter
för dem som lyssnar. Visst behöver vi förmana ibland och varna ibland, tala tydligt om både
synd och dess konsekvenser, men framför allt - evangeliet är goda nyheter!
Sidan 23
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Fråga dig själv när du förbereder dig: På vilket sätt är det här goda nyheter för den som
lyssnar? Låt förkunnelsen vara problemlösande. Vårt problem är att vi är så problemfixerade.
När du ska tala om helande kanske att halva din predikan går ut på varför inte alla blir helade
Ta upp problemen, men låt dem inte bli huvudsak. Låt förkunnelsen lyfta människor. Att det
finns problem visste de när de kom. Tala om för dem att Jesus är skillnaden mellan hopp och
hopplöshet. Ha ett stort förtroende för Gud och låt människor smittas av det.
Rom 10:17: ”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.”
Detta var viktigt. Det finns inte mycket som är viktigare för en predikant än detta: Tro
kommer av förkunnelse som bygger på Kristi ord. D.v.s. tro uppstår i människors liv då de
möter Guds ord. Så bygg din förkunnelse på Kristi ord!
Predika inte om vad som helst.
Berätta inte bara roliga – eller mindre roliga – historier. Vädra inte dina åsikter om allt. Ingen
kommer till himlen för att de får veta vad du tycker om alla möjliga saker. Se till att det du
säger bygger på Guds ord.
Det vackraste som någonsin sagt om en predikant sägs om en man som hette Apollos, Apg
18:24-25: ”Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från
Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens
väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till
Johannes-dopet.”
Apollos predikade med glöd och passion, men också med noggrannhet. Han undervisade
noggrant om Jesus.
Om Jesus är vårt livs kärlek kommer vi att vara noggranna med honom. Apg 8:5 ”Filippos
kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där.” Den första
församlingens förkunnelse kunde sammanfattas med sådana ord. Filippos ”förkunnade
Kristus”. Gör det! Låt din förkunnelse handla om Jesus. Om den Jesus som kom i kärlek till
världen och med makt att förändra människors liv.
Fråga dig alltid: Är det jag säger evangelium? Är det goda nyheter.
För Jesus är goda nyheter!
Sidan 24
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Budskapet
Hur ska Bibeln läsas?
Bibeln kan vara svår att förstå, 2 Pet 3:15-16: ”Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en
räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han
har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är
svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och
obefästa människor, till sitt eget fördärv.”
Men Bibeln är möjlig att förstå.
Några råd:
 Läs texten i sitt sammanhang.
Om du slår upp en bok, vilken som helst, mitt i och därifrån läser en eller två korta rader
kommer du förmodligen inte alls att förstå vad den boken handlade om. Men många som slår
upp Bibeln mitt i och läser några korta rader förväntar sig att de helt plötsligt ska förstå den.
Om du börjar från början och läser till slutet kommer du ha enklare att förstå din bok. På
samma sätt med Bibeln, läs dess texter i sitt sammanhang.
Många sekter använder Bibeln men gör felet att bryta ur några verser ur sitt sammanhang för
att sedan ge dem ett nytt innehåll. Då dessa verser läses i sitt rätta sammanhang faller ofta
dessa tolkningar till marken.
 Försök förstå vad författaren menade med sina ord i den situation de uttalades.
Vi måste först förstå vad texten en gång betydde för att förstå vad den betyder idag!
 Till vem skrev budskapet ner?
 I vilken situation gavs det?
 Vad ville författaren säga?
Ett exempel: En man skrev ett brev till mig angående en viss evangelist vår församling
samarbetat med. Den unge evangelisten hade långt hår och en kristen tidning hade publicerat
en bild av honom. Nu sände denne man ett bibelord som en kommentar till bilden. Bibelordet
var hämtat från Paulus brev till församlingen i Korint. Det handlade om hår: "Lär er inte redan
naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår." Med dessa ord manades vi nu till
omvändelse.
Frågan är principiellt intressant. Samma sammanhang menar att kvinnan ska be med slöja
över sitt huvud och samtidigt som männen inte bör spara sitt hår menar Paulus att kvinnan
inte bör klippa sig kort.
Vad gör vi med en sådan bibelvers? Säger vi att Paulus väl kan sköta sitt eget hår så sköter vi
vårt eller förbjuder vi kvinnor att be utan slöja för huvudet? Svaret är att också detta är Guds
ord. Det är verser som inte mist sin betydelse eller giltighet men som kräver att vi försöker
förstå dem, inte bara återupprepa dem. Eftersom detta exempel ganska bra belyser hur vi idag
måste gå till väga när vi närmar oss Guds ord, så låt oss tillsammans försöka förstå det.
Sidan 25
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Kom ihåg frågorna: Till vem skrevs budskapet ner? I vilken situation gavs det? Vad ville
författaren säga?
Svaret på de två första frågorna är Korint. Och situationen var den att Korint var en stad som
var känd för sexuell utsvävning och avvikelse. I denna kultur var långt hår på en man ett
tecken för avvikande sexuell läggning. Vad kvinnorna beträffade var det bara de prostituerade
som klippte sitt hår. Att ha klippt hår som kvinna var oerhört utmanande. Att dölja sitt huvud
vid bön var helt enkelt vad man gjorde i denna kultur för att visa respekt för en gudstjänst.
Så vad ville Paulus säga? Jo Paulus ville säga att en troende skulle uppträda på ett sätt som
passar den kultur han eller hon lever i. Fortfarande är det angeläget att visa respekt för
gudstjänsten En ung kristen kvinna klär sig inte som en prostituerad. En kristen man
uppträder inte på ett sätt som ger felaktiga associationer. I andra kulturer har det förvisso varit
helt naturligt för en man att ha långt hår. Ingen reagerar heller i vårt samhälle med att tro att
en kortklippt kvinna skulle vara prostituerad.
Så får dessa svåra bibelversar plötsligt ett nytt ljus. Det vi inte förut förstod angår oss plötsligt
i hög grad. Det var inte bara en trång bibelvers om vilken frisyr man ska ha. Det handlade om
hänsyn och om att inte harpunera sin trovärdighet.
 Ta reda på vad det är för slags text du läser.
Är det en direkt undervisning, ett profetiskt budskap, eller en liknelse. En liknelse har ofta en
eller några poänger. Försök förstå poängen. Du läser en lagtext, och en poetisk text med olika
kriterier. En berättelse eller en profetisk text lika så.
 Se efter vem som talar.
Är det Gud som talar. Är det ett återgivande av någon människas ord. Ibland finner du t.o.m.
citat av den onde.
 Bed över bibeltexten.
Aposteln Johannes skriver att samme helige Ande som har visat människor vad Bibeln ska
innehålla finns hos dig för att vägleda dig. Du har författaren själv vid din sida. Ja mer än så:
har du släppt in Honom i ditt liv bor Han i ditt hjärta! (1Joh 2:27)
 Försök slutligen förstå vad Gud vill säga till dig genom dessa ord.
Vi behöver ställa oss ärliga inför Bibeln och fråga: Hur påverkar det här mig? Vad vill Gud
säga mig genom detta? Finns det någon person i berättelsen du kan identifiera dig med? Finns
här löften som lyfter din tro? Varningar? Uppmaningar? Finns det någonting i texten du kan
be över? Joh 5:37-44. Brist på ödmjukhet förblindar.
Att lyssna som en lärjunge är att inte bara avverka orden rad för rad utan att också ta dem åt
sig; beredd att lyssna, att lyda och att leva i enlighet med Bibeln. Att faktiskt ta
konsekvenserna av sina upptäckter.
1. Vad står det i texten?
2. Vad betyder texten?
3. Vad betyder den för mig?
4. Vad ska jag göra nu?
Den sista frågan blir den tillslut avgörande, Jak 1:22.
Sidan 26
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Petrus och Andreas mötte Jesus. Jesus stannade upp. De hörde hans röst: - Kom och följ mig!
Det var ett gudagivet tillfälle.
Det var också ett tillfälle för att fatta ett viktigt beslut.
De två fiskarna från Galiléen kunde ha valt att låta Jesus passera. De hade mött honom, och
kunde berättat om det för sina barn och barnbarn.
Men det kunde också stannat där, med ett vackert minne.
- Det där med Gud var som en förälskelse som kom av sig, sa en man. Han hade tydligen mött
Gud, men inte kommit sig för att följa.
Petrus och Andreas gjorde sitt val den dagen.
Resten kan du läsa om i Bibeln. Fast om också du väljer att följa Jesus kan du ju fråga dem
själv när du en dag kommer fram till samma mål som de gjort, d.v.s. evig gemenskap med
Gud.
Hur ska Bibeln läsas?
Jag föreslår följande svar: Med öppna ögon och längtande hjärtan; framför allt med
beredskapen att ge vårt gensvar. För om Gud har talat har också vi nu vår möjlighet att svara.
Jag tror jag skickar med en fråga till ert samtal. Ni väljer själva om ni vill ta upp den.
Bibeln är ingen statisk bok. Guds ord är ”levande och verksamt”, skriver Hebreerbrevets
författare. Han fångar en upplevelse många av oss haft. När dessa ord kommer in i oss börjar
dom snart att leva sitt eget liv inom oss. De gör sig ofta påminda, stör, korrigerar, påminner,
ger tröst…
Vi skulle kunna säga det så här: Gud talar fortfarande genom det som han redan sagt.
En bön att be
En fotograf besökte några vänner. De visade honom några fotografier föreställande deras
barn. Han såg att de hade gjort ett grundläggande fel. Alla fotografier såg ut som
flygfotografier. Korten var tagna uppifrån, på barn som tittade uppåt mot kameran. Han
frågade om de ville ha ett råd. Och detta var hans råd: - Böj era knän så får ni ett annat
perspektiv.
Det är också det bästa råd jag har att ge bibelläsaren. Böj dina knän så förändras perspektivet.
Böj dina knän i bön och du kommer att se bibeltexten på ett nytt sätt!
Här följer en bön du kan be:
Ps 119:33-40: ”Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet.
Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.
Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.
Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.
Vänd min blick från det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.
Håll ditt löfte till din tjänare, så kan jag leva i gudsfruktan.
Ta bort vanäran som skrämmer mig, dina lagar är alltid goda.
Jag längtar till dina befallningar, låt din rättfärdighet skänka mig liv.”
Sidan 27
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Att lägga upp en predikan
Nu har vi talat om kallelsen som en grund för förkunnelsen, om förkunnaren och om
förberedelsen. Vi har en liten detalj kvar innan vi känner oss nöjda.
Nämligen framförandet.
Vi har nu förberett oss och läst och försökt förstå Bibeln men det vi har att säga måste också
framföras. Jag har påstått att det viktigaste för den som ska tala är att han/hon också har
någonting att säga. Om det är det viktigaste kan vi kanske säga att det näst viktigaste är att de
som lyssnar till dig också förstår vad du säger.
Det kan ju vara så att jag har fått ett verkligt angeläget budskap från Gud men om jag inte kan
framföra det så att människor begriper vad jag säger så tjänar det ju ingenting till. Det Gud
har sagt till ditt hjärta ska nu förmedlas till andra människors hjärta.
Det är inte alldeles okomplicerat alla gånger.
När du förberedde dig tog du tid för att öppna ditt hjärta. Du satte av tid för att studera Bibeln
och tid för att lyssna in Gud. Det var bara du och Gud. Nu ska du tala till en församling
(kanske). Den består av många olika människor. Den består av tant Olga som hör var tredje
ord av vad du säger, en familj som stressade in 7 minuter efter mötets början och som just nu
försöker finna det där rätta fromma leendet igen men med hjärtat fortfarande sittande långt
uppe i halsgropen det mest ett stelnat grin. En liten baby gråter i bakgrunden. Där sitter en
man och kvinna som råkade i gräl just när de skulle åka till kyrkan och en änka med sorg. Där
sitter en äldre man med värk i kroppen, samt ett antal andra ganska normala människor av
samma sort. Nu har du några minuter på dig att för dessa människor förmedla det som blev så
viktigt för dig när du i din ensamhet sökte Gud för några dagar sedan.
Det är en intressant uppgift.
Det kräver ett samarbete med Gud och det kräver av dig att du är så tydlig som möjlig med
vad du ska säga.
Jag vill säga något om att arbeta med ett utkast, d.v.s. om hur man strukturerar sin förkunnelse
för att göra förkunnelsen så tydlig som möjlig. Jag vill säga något om framförandet och något
om de resultat vi vill se av vår förkunnelse.
Först: vad är ett utkast?
Nu har du förhoppningsvis valt en lämplig text. På ett eller annat sätt. Kanske genom att du
bad och upplevde att Gud på något sätt talade till dig, genom en tanke, eller ett intryck, eller
på något annat sätt. Eller kanske genom att någonting ”började leva” för dig när du satt inför
din Bibel. En pastor satt och läste Luk 15 när några ord trädde fram särskilt för honom. "Då
kom han till besinning." Han förberedde sin predikan utifrån de orden och predikade det
mötet om att återvända till andlig sundhet. Just den dagen besökte en kvinna församlingen.
Hon kom från en annan stad. Han visste ingenting om henne. Hon hade en gång varit en
kristen, men något hade hänt, och hon hade valt att lämna Gud. Där hon satt kände hon sig så
fylld av fördömelse att hon trodde skulle förlora besinningen. Predikan träffade henne och
resulterade att hon kom tillbaka till Jesus igen.
Kanske väljer du texten genom att predika genom en speciell bok i Bibeln som en predikoserie eller genom att försöka tala in i något som hänt i församlingen. Eller som du vill ska
hända!
Sidan 28
………………………………… _ Homiletik _
Att lägga upp en predikan
’
Exempel på en predikoserie:
Tema: Jesus - vem var han?
Predikningar:
1. Jesu kärlek
2. Jesu ansikte
3. Jesu händer
4. Jesu tårar
5. Jesu glädje
6. Jesu kors
7. Jesu namn
Nu sitter du med din text. Du har noggrant följt alla regler för bibeltolkning, så att du har fått
en god bild av vad bibeltexten en gång ville säga de människor som först läste den. På det
sättet har du fått hjälp att förstå ved den har att säga dig och dem du nu ska tala till. Du har
någonting som du vill ge till församlingen.
Vad du nu måste göra är att på något sätt strukturera dina tankar. Du kan inte säga allt på en
gång och du bör ha någon slags ordning i det du säger.
Du behöver säkert teckna ner några tankar och texten du då utformar kallar vi utkast.
Konstigare än så var det inte.
Ditt utkast kan se ut på många olika sätt.
Hur det ser ut beror mycket på vem du är och hur du arbetar. Jag har arbetet en del med en
ganska känd evangelist. Han sitter ibland på talarstolen efter det att mötet har börjat och
skriver ner sitt utkast på en liten, liten papperslapp. Ofta använder han ett slags kodspråk, typ:
"Kvinnan i Halden", ”Mannen med hunden”.
Själv kan jag inte arbeta så. Jag skriver ner nästan allt jag tänker säga. Läser igenom, stryker
och lägger till, läser upp för min fru, ber om andras åsikter och tankar. Jag försöker leva med
min församling, förstå vad Gud gör och vill göra. Situationen för dagen avgör dagens text. Jag
söker en text som talar in i vår situation och sätter mig ner skriver och skriver tills jag tycker
att det är nog. Först gör jag en skiss. Sedan skriver jag om. Dessutom försöker jag ta bort så
mycket som möjligt av det jag skrev först. Vad är bra och vad är nödvändigt? Ibland är det
smärtsamt att ta bort en bra bild eller en tanke som jag är särskilt stolt över, för att den faktiskt
inte behövs för budskapets skull. Då får jag påminna mig om att jag inte fått uppgiften att
imponera på andra. Johannes döparen sa om sig själv, Joh 1:23: - Jag är en röst som ropar.
Johannes var en röst. Jesus är Ordet, Joh 1:1. Du är en förkunnare. Jesus är din förkunnelse.
Du är en röst. Jesus är budskapet. Det resultat du söker är inte att människor ska se upp till
dig, utan att dina åhörare ska se upp till Jesus. När du tänker så blir det lättare att skära bort ett
och annat som mer skulle upphöja dig än Gud.
Sedan förbereder jag mig noga. Läser in min text. Lär utantill. När jag kan mitt budskap bra
blir jag också mer fri i min framställning. Då kan jag vila bättre i förkunnelsesituationen. Och
jag kan improvisera när det blir nödvändigt, utan tappa linjen.
Ett råd som hjälp mig är att, innan jag börjar jobba ut mitt utkast, försöka formulera en målsättning med min predikan. Det ska man göra kort. Helst med en enda mening.
Jag försöker klargöra för mig själv, innan jag sätter samman tankar och söker efter
illustrationer vad det egentligen är jag vill säga. Alltså kanske jag skriver: Idag vill jag tala om
att Jesus befriar från bitterhet. Eller: Gud vill ha en tillbedjan som kommer från hjärtat. Eller:
Den som sätter Gud först i sitt liv kommer aldrig att lida brist på någonting...
Sidan 29
………………………………… _ Homiletik _
När jag är färdig med mitt utkast kan jag kolla upp: Kom det fram vad jag ville säga? Det
dunkel tänkta blir ofta också dunkelt uttryckt. Bibeln säger, 1 Kor 14:8: ”Och om en
trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid?”
Ett annat sätt att göra detta är att sätta en rubrik över utkastet, typ: ”DOPET - en glädjefylld
begravning”. Rubriken bör vara intressant och kan presenteras i annonser osv. Det förbereder
åhörarna och skapar intresse.
Ett utkast är en strukturering av det du tänker säga.
Det består enkelt uttryckt av en början, en mitt och ett slut.
En början
Först ska du utforma en början där du väcker intresse för det ämne du skall tala över.
Det kan vara en händelse eller en bild som får folk att vakna till. Situationen avgör hur
mycket tid du har på dig att koppla greppet. Kommer du till en bibelskola och ska tala till
motiverade elever har du mer tid på dig. Står du på ett torg där människor skyndarförbi får du
hitta någonting som tar greppet direkt. En gamma predikant, Billy Sunday, lade sin hatt på
torget och ropade högt: - It´s alive! Det lever!
När människor stannade till lyfte han på hatten och tog fram sin Bibel och sa: - Den lever!
Den här boken lever. Det fungerade bra där och då.
På något sätt måste du öppna dörren för budskapet som ska levereras. Din inledning är viktig.
Det är ofta då människor bestämmer sig för om de ska lyssna eller inte.
Ibland kan du förbereda din inledning sist av allt, då du vet vad du ska säga för att hitta rätt
öppning för det.
Exempel:
Text: 2 Tim 1:7
Ämne: Guds väg till seger över modlöshet
Detta vill du tala om: Hur Guds Ande frigör från modlöshet
Inledning: Den kristna församlingen besöks ibland av en tjuv. Modlösheten är en tjuv som
stjäl glädje, handlingskraft och visioner från oss. Men Gud har planerat ett motdrag.
En mitt
Därefter följer själva avhandlingen: Du har nu något att säga och för att förenkla för dig
själv och åhörarna bör du strukturera upp innehållet i några huvudrubriker. En del är arbetar
noga med sitt utkast och försöker få det symmetriskt och klurigt. Jag anser att utkastet inte får
styra det du ska säga. Det finns för att förenkla din framställning och för att hjälpa både dig
och dina åhörare att minnas.
Ett exempel:
Text: 2Tim 1:7
Ämne: Guds väg till seger över modlöshet
Detta vill du tala om: Hur Guds Ande frigör från modlöshet
Inledning: Den kristna församlingen besöks ibland av en tjuv. Modlösheten är en tjuv som
stjäl glädje, handlingskraft och visioner från oss. Men Gud har planerat ett motdrag
Sidan 30
………………………………… _ Homiletik _
I. Vad Gud inte har gett oss
1. Modlöshetens ande
Ex. Esra 4:4, modlösheten som en fientlig strategi mot vår handlingskraft.
II. Vad Gud har gett oss
1. Kraft
2. Kärlek
3. Självbesinning
Och en avslutning
Predikan avslutas med en avslutning.
Avslutningen är en av predikans allra känsligaste delar. Lär dig att arbeta med avslutningen.
En svag avslutning på en bra predikan förtar ofta effekten av budskapet.
Hur din avslutning ser ut beror naturligtvis mycket på hur din predikan sett ut.
En läropredikan slutar du kanske ofta med att kort samla ihop och repetera huvudpunkterna.
1. Avslutningen kan bestå av en illustration eller av en händelse som stryker under det du
sagt och som för in i ett eventuellt eftermöte.
2. En väckelsepredikan eller själavårdspredikan avslutas ofta med en direkt utmaning eller
inbjudan baserat på det du sagt. En bra väckelsepredikan för människor inför Gud och i
avslutningen lämnar du över initiativet åt Gud. I din avslutning tar du ett steg åt sidan och
låter dina åhörare stå ansikte mot ansikte med Gud.
Exempel: Du har predikat om Jesu ord till sina lärjungar: - Följ mig, och avslutar din
predikan med att säga och nu vänder sig Jesus mot dig och säger dessa ord: - Följ mig.
Vem är just nu beredd att bejaka hans inbjudan?.
En avslutning är ibland en övergång till en förbönsstund.
Var öppen för det profetiska i en avslutning, för direkta och preciserade tilltal från den
helige Ande..
3. Låt Gud få visa att hans rike inte består av ord utan av kraft, 2 Kor 2:1-5. Dessa verser är
grundord för en förkunnare. Det räcker inte med vältalighet. Vi behöver Guds kraft. Guds
under öppnar människors hjärtan. Gör din predikan till ett samarbete med Guds Ande. Du
undervisar. Guds Ande överbevisar, Joh 16:8.
Text: 2 Tim 1:7
Ämne: Guds väg till seger över modlöshet
Detta vill du tala om: Hur Guds Ande frigör från modlöshet
Inledning: Den kristna församlingen besöks ibland av en tjuv. Modlösheten är en tjuv som
stjäl glädje, handlingskraft och visioner från oss. Men Gud har planerat ett motdrag
I. Vad Gud inte har gett oss
1. Modlöshetens ande
Ex Esra 4:4 Modlösheten som en fientlig strategi mot vår handlingskraft.
II. Vad Gud har gett oss
1. Kraft
2. Kärlek
3. Självbesinning
Sidan 31
………………………………… _ Homiletik _
Avslutning: Nehemjas motbild, Neh 4.
Vi behöver män och kvinnor som Nehemja, som inte ger upp för varje motgång, män och
kvinnor som klarar provet, som har bestämt sig, det får kännas hur som helst, vi ska igenom,
vi ska fullborda loppet och nå målet. Det är sådana människor som bygger Guds församling.
Det är den sorts hängivenhet Jesus kallar på.
Vem vill säga just nu: Här är jag, sänd mig!
Olika former av utkast:
Textpredikan
Text: Joh 3:16
1. Så älskade Gud världen
Guds kärlek är upphovet till Guds handlande
2. Att Han utgav sin enfödde son.
Gud har inte bara talat om sin kärlek. Han har låtit den kosta allt.
3. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Vårt gensvar. Hur denna verklighet blir vår verklighet.
Temapredikan
Tema: Den helige Ande
1. Personen den helige Ande.
2. Den heliga Andes uppgift
1. Att påminna om Jesus
2. Att överbevisa
3. Att göra de troende till vittnen
III. Vardagsliv i den helige Andes gemenskap
Konsthomilia = Ett tema ur en text
Text: Jes 40:3-5
Tema: Att bereda väg för Herren
Inledning: Att bereda väg för en konung.
1. Väg måste beredas i världen
1. Dalar av fattigdom
2. Berg av orättvisor
2. Väg måste beredas i församlingen
1. Dalar av otro som bibelkritiken urholkat
2. Berg av oförsonlighet
3. Väg måste beredas i våra egna hjärtan
1. Dalar av fördömelse och dåligt självförtroende
2. Berg av stolthet
Avslutning: Konungen kommer, bered väg för honom!
Mitt råd: Snöa inte in på ditt utkast. Förstå vad det är och vad det inte är. Ditt utkast är inte
vägen till ”smörjelse”, till under och tecken, men det är en väg till tydlighet.
Exempel. Jag hörde en gång för länge sedan en predikan över Jesu kamp i Getsemane.
Predikanten talade om hur Jesus 1. tog med sig sina lärjungar till Getsemane för attde skulle
Sidan 32
………………………………… _ Homiletik _
be med honom, 2. tog med sig tre av dem lite längre in i trädgården, 3. men längst inne i
trädgården, och djupast inne i kampen var Jesus ensam med Gud.
Detta var ett genialiskt upplägg. Hans predikan bestod av tre punkter enkla och tydliga
punkter. Genom dem minns jag än idag vad han talade om. Han talade om:
1. Vårt behov av en större gemenskap
2. Vårt behovet av några man kan ta lite längre, en mindre grupp att dela mer med
3. Men innerst inne är vi alla ensamma, det finns områden och känslor vi inte kan dela med
någon. Men där finns också Gud. Han är den ende som kan gå med oss hela vägen.
Ibland är det bra att betona sina punkter på det sättet för att ge lyssnarna något att hänga upp
budskapet på.
Illustrationer och skämt
Använd bilder och illustrationer.
Inte så att man glömmer bort vad du talar om, vissa predikningar är nästan bara illustrationer.
Men använd bilder som belyser det du talar om. En retoriker påstod: - Vi tror inte på det vi
hör, vi tror på det vi ser. En bild kan få oss att förstå något som ord ibland misslyckas med.
Samla bilder. En bra bild är värdefull.
Exempel: En man gjorde en farlig resa till ett land långt bort för besöka en viss by. Han
behövde en guide. En guide erbjöd sig att visa väg. Mannen frågade om vägvisaren varit där.
Han svarar nej. Men han har varit halvvägs dit. Och han har hört andra beskriva vägen.
Det dög inte.
En annan vägvisare erbjuder sin hjälp. Har han varit där? Nej, men han har sett byn från ett
högt berg.
Det duger inte heller.
Mannen möter en tredje vägvisare. Känner han till byn? Ja, svarar mannen. Den byn är mitt
hem.
Jesus sade: - Följ mig!
Genom bilden har du inte bara sagt att Jesus är den ende av oss som verkligen vet vägen till
Gud. Du har genom bilden skapat något som fungerar som en bra påminnelse. Du har
aktiverat dina åhörares fantasi. Budskapet har blivit mer levande.
Dessutom: Använd gärna skämt - men gör inte din predikan till ett skämt.
När du talar
Grundläggande: Kom ihåg att ditt liv talar högre än dina ord. "Det prästen är talar högre än
det han säger", skrev Johannes av Korset. Det du är kommer att stryka under eller över det du
säger.
1. Övervinn nervositet genom att ta det lugnt. En ung man fick hoppa in i sista stund för att
ersätta en känd förkunnare. Han var så stressad av situationen att han börjar med att pipa
fram: - Det är inte jag som är här, jag har blivit skithickad!
Börja lugnt. Se på dina åhörare. Andas lugnt.
Och… tala så att man hör. Predikan kommer av att man HÖR Guds ord.
Tala högt, lugnt och tydligt.
Sidan 33
………………………………… _ Homiletik _
2. Be inte om ursäkt för ditt ärende eller budskap. Var frimodig. Börja inte med en massa
ursäkter för att din predikan nog inte kommer att bli så bra.
3. Se på dem du talar till .Blicken skapar kontakt. Om predikanten aldrig ser på församlingen
känns det som om han står i ett annat rum.
4. Tala TILL församlingen. Tilltala människor. Låt det du säger inte bara handla om Moses
eller Paulus. Låt det angå dem som lyssnar till dig.
5. Predika tydligt, 1 Kor 14:8.
6. Tala Guds Ord. Billy Graham berättar en gripande historia. När han var en ung predikan
såg han inte alls stora resultat av sin verksamhet. En dag tar han med sig sin Bibel och går
ut på ett stort fält. Där böjer han sina knän, mot sin bibel och ber: - Gud, som hela min
tyngd nu vilar på ditt Ord så vill jag låta min förkunnelse helt vila på ditt Ord.
Detta kom att bli en stor vändpunkt i hans predikantgärning.
Låt din förkunnelse vila på Guds ord. Dina åhörare behöver inte veta vad du tycker och
tänker om allt. Om du glömmer dig är ingen stor skada skedd. Om de glömmer Jesus går
de förlorade för evigheten. Predika Kristus!
7. Sök Guds smörjelse
D.v.s. be Gud att bekräfta din tjänst med åtföljande under och tecken.
1 Kor 2:1-5,: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och
vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av, när jag var hos er,
det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när
jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan
bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds
kraft.”
Mark 16:20: ”Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och
bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”
Goda nyheter!
Sist av allt: Det är en enorm förmån att få förkunna Guds ord. Det är tveklöst ett av livets
största privilegier. Glöm aldrig bort att det är evangelium du förkunnar. Glöm aldrig bort att
det är glada nyheter. Låt det därför också vara det. Predika inte bara pekpinnar och moral.
Förmana när du måste men framför allt; predika goda nyheter! Predika de goda nyheterna om
hur Gud förlåter synd. Predika de goda nyheterna om hur Gud upprättar människor av nåd i
oändlig kärlek. Predika de goda nyheterna om hur Jesus föddes till jorden, levde ibland oss,
dog vår död, besegrade samma död, uppstod på tredje dagen och lever idag. Predika detta,
Hebr 13:8: ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.”
Predika det, för det finns ingenting den här världen behöver höra mer än detta.
Predika ett livsförvandlande evangelium som sätter människor i kontakt med Gud själv
Det viktiga är trots allt inte att församlingen mötte en stor vältalare när de hörde dig utan att
församlingen fick möta Gud.
Sidan 34
………………………………… _ Homiletik _
Du har ett ansvar att inte predika dina egna tankar, utan Guds ord. När du gör det finns ett
löfte i Jes 55:10-11:
”Liksom regn och snö faller från himlen
och inte vänder tillbaka dit
utan vattnar jorden,
får den att grönska och bära frukt,
och ger säd att så och bröd att äta,
så är det med ordet
som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka
utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag.
Gud ska inte låta predikantens arbete vara förgäves. Gud kommer att bekräfta sitt ord. Det är
ett ord som verkar. Det skapar tro, det ansar och det skickliggör, för (2 Tim 3:16-17) ”Varje
bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder
och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad
för alla slags goda gärningar.”
Ibland är Guds ord som regnet. Det verkar direkt. Du ser omedelbara resultat. Regnet faller
och det grönskar genast.
Ibland är Guds ord som snön. Den ligger kvar. Kanske en hel vinter. Snön väntar på värmen,
på rätt förhållanden. Så kommer våren, och ljuset. Då smälter snön, och vattnar jorden. Och
efter lång väntan grönskar markerna. Och ibland får du predika och gå hem utan att se
resultaten. Men Guds ord finns kvar. Det ligger i en människas sinne och får vänta på värme
och på goda förhållanden. Längre fram i den människans liv börjar det tina upp. Snön smälter.
Guds ord bär frukt.
Att få se människor drabbas av Guds ord och befrias under Guds makt det är en förkunnares
lön. Det är då du känner att du är högavlönad. .
Gång efter annan kommer du att komma inför Gud säga: - Jag behöver dig så desperat, Herre!
Många, många gånger kommer du att tycka att du liknar den lille pojken kom till Jesus med
bara fem bröd och två fiskar. Det du har är för lite. Det kan inte räcka. Några tankar, några
ord, inför så mycket nöd. Och många, många gånger kommer du att förundras av hur mycket
Gud kan göra av så lite!
Sidan 35
Download