(Microsoft PowerPoint - Interaktivdesign [Kompatibilitetsl\344ge])

advertisement
”Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart
Göteborg finns det plats för alla.”
Social resursförvaltnings vision
Social resursförvaltning
Vi på Eldorado
Social resursförvaltning
1
Uppdraget
• Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap
och kultur för personer med intellektuell
funktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå.
• Vårt förhållningssätt är att fokusera på individens
förutsättningar, kunskaper och intressen för att
utveckla kommunikation, egen aktivitet och
delaktighet.
Syftet är att erbjuda aktiviteter, handleda och
stötta personal samt att föra ut kunskap.
Social resursförvaltning
Historik
Eldorado kom till i en tid av pionjäranda. Det fanns starka
erfarenheter av miljöer som gav förödmjukande
upplevelser som man ville komma bort ifrån
Social resursförvaltning
2
Några centrala årtal för Eldorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1979 Den första sommarverksamheten startade
1985 Eldorado invigs på Sagåsen
1986 Beslut om avveckling av vårdhemmen
1989 Manifest formulerades, Eldorado lades i malpåse
1990 Stadsdelsnämnderna bildades
1991 Göteborgs Stad centrum övertog Eldorado på Mölndasvägen
1992 Invigning av Eldorado på Mölndalsvägen
1997 Flyttning till Omvägen i Kallebäck
2011-2012 Omvärldsanalys /Nulägesanalys= Ansökan om extra
pengar för att kunna utveckla miljöerna.
2012-2013 Nyanpassningar, pilot och utvärdering av projekt
Social resursförvaltning
Nutid
Social resursförvaltning
3
Omvärldsanalys Eldorado
Utveckling är en förutsättning för en framtid. En verksamhet är ingen
mekanisk konstruktion som är oföränderlig.
Den lever.
Omvärldsanalys/SWOT analys
Frågeställning 1: Vad har skett i vår omvärld som kan påverka
uppdraget?
Sinnesrummen är inte längre unika. Målgruppen kommer inte ifrån
institution.
Frågeställning 2: Vad kan påverka uppdraget?
Interaktiv design och ny teknik kan skapa nya möjligheter och
aktiviteter för våra besökare.
Social resursförvaltning
Hur gick vi tillväga?
•
•
•
•
Kontakt togs med Peo gällande SID projektet
Inbjudan till referensgrupp SID
Ansökan om projektmedel 500.000 beviljades
Utse huvudansvariga i arbetsgruppen
Agneta Granberg, arbetsterapeut
David Vesby, musikhandledare
• Brainstorming hur vill vi använda pengarna på
bästa sätt? Gemensamt i arbetsgruppen
Social resursförvaltning
4
Vad valde vi att Investera?
•
•
•
•
•
•
Inköp av 40 tums pekskärm och Ipad
Inköp av Hopp och Lek
Inköp via Frölunda Data
Kontakt med Staffan Botzen Paddafonen
Kontakt med Bräcke, inköp av kunskap om datoraktiviteter
Kontakt med Furuboda inköp av konsultuppdrag för att utveckla
interaktiva aktiviteter på Eldorado.
Ljudsättning av boll ovanför studsmatta
Ljudsättning av korridor
Jukebox
• Kompetenssatsning inom hela arbetsgruppen
Social resursförvaltning
Leverans av Hopp och Lek
Social resursförvaltning
5
Resultat
• Projektansvariga Agneta Granberg och David
Vesby kommer att arbeta med några piloter
under våren. Vi har redan implementerat några
nya produkter i vår ordinarie verksamhet
framgångsrikt.
Social resursförvaltning
Slutord
Ord räcker inte till för att skapa processer
Om man vill göra intryck som ger avtryck hos människan
måste man gå in i verkligheten och göra något – Att bara
prata hypotetiskt hjälper inte en verksamhet till
framgång.
Tillsammans måste vi ständigt hittar vi nya
och bättre lösningar
Tack för ordet, vill ni veta mer besök vår monter.
Social resursförvaltning
6
Download