Fysik åk 8
Optik
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och
ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara fysikaliska samband i samhället och naturen.

Centralt innehåll:
Undervisningen i vardagens fysik ska behandla följande:
 Energins flöde från solen.
 Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, t.ex inom
sjukvård och informationsteknik.
 Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
Metoder och arbetssätt:
 Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar,
planering, utförande och utvärdering.
 Analysmetoder.
 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Bedömning sker muntligt och skriftligt vid
 Lektioner
 Laborationer
 Prov
Vecka
39
Avsnitt
Ljus som strålar
Buktiga speglar
Ljusets brytning
Sida
158-159
160-161
162-163
40 (vik)
forts Ljusets brytning
Linser
(Något från Lär mer sidorna)
162-163
164-166
167-171
41:
Sammanfattande labbar
Färger och skuggor
Prismor
42:
Repetition
Prov torsdag 20/10
Kunskapskrav
För E: Eleven ska känna till
 ljusest utbredning.
 ljusets hastighet i vakuum.
 ljusets reflektion i speglar.
 ljusets brytning i olika material.
 olika typer av speglar
 fiberoptikens användningsområden.
 olika typer av linser.
 regnbågens bildning
 Dokumenterar undersökningar på ett enkelt sätt samt drar
enkla slutsatser utifrån dessa.
För D: Kriterierna för E samt merparten av kriterierna för C.
För C: Förutom kriterierna för E
Eleven ska på ett fördjupat sätt redogöra för
 Ljusets reflektion i speglar.
 Ljusets brytning och reflektion i olika material och hur man
kan använda sig av det,
 Olika typer av linsers brytning. Regnbågens bildning.
 ljusets utbredning, laser
 Dokumenterar och drar utvecklade slutsatser av
undersökningar och fakta.
För B: Kriterierna för E och C samt merparten av kriterierna för A.
För A: Förutom kriterierna för C och E
Eleven kan
¤
föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang i
såväl muntliga diskussioner som i dokumentationer av
undersökningar och ger dessutom förslag på nya tänkbara
frågeställningar att undersöka.