Tro och vetande - Svenska Kyrkan

advertisement
Ingemar Ernberg!
2012!
Ingemar Ernberg
• 
• 
• 
• 
Karolinska Institutet!
(Läkare) Cell-Tumörbiolog!
Sjukdom: värd-parasit!
Populärvetenskap, Filosofi!
Ingemar Ernberg!
2012!
Vetenskap Kunskap Vetande!
Förståelse Insikt!
Tro
Ingemar Ernberg!
2012!
Tro
Insikt
Vetande!
Förståelse Vetenskap
Kunskap !
Ingemar Ernberg!
2012!
Hur skaffar vi oss kunskap?
Livserfarenhet
Värderingar!
Naturvetenskap
•  Vad är kärlek?!
•  Hur fungerar en cell?!
•  Hur skall en etiken!
formas?!
•  Hur fungerar
evolutionen?!
•  Vad är ”vackert”?!
•  Hur fungerar minnet?!
Ingemar Ernberg!
2012!
Kunskapens gränsland
Oupptäckta, men!
objektiva? sanningar!
?!
Kunskapens
gränsland!
?!
?!
Kunskap!
Felaktig!
kunskap!
?!
?!
Ingemar Ernberg!
2012!
Våra viktiga begränsningar
Våra mätinstrument är inte
objektiva, utan selektiva!
Vårt tolkningsverktyg, hjärnan
är inte objektiv, utan subjektiv!
Hjärnan lever ”sitt eget” liv,
bortom mevetandet!
Ingemar Ernberg!
2012!
De Tre Stora Frågorna
?
•  Universums (världens) uppkomst?!
•  Livets uppkomst?!
•  Medvetandes ursprung, uppkomst?!
Ingemar Ernberg!
2012!
Vad är liv?
Liv ute i rymden
Konstgjort liv
Liv i teknikens tjänst
Ingemar Ernberg!
2012!
(Ur dikten Tomten av V.Rydberg)
Står där så grå vid ladugårdsdörr
Grå mot den vita driva
Tittar, som många vintrar förr,
Upp emot månens skiva,
Tittar mot skogen, där gran och fur
Drar kring gården sin dunkla mur
Grubblar, fast ej det lär båta,
Över en underlig gåta.
….
Släkte följde på släkte snart
blomstrade, åldrades, gick - men vart?
Gåtan, som icke låter
Gissa sig, kom så åter!
….
Tomten lyssnar, och halvt i dröm
Tycker sig höra tidens ström
Undrar, varthän den skall fara,
Undrar var källan må vara. Ingemar Ernberg!
2012!
1944
Ingemar Ernberg!
2012!
Det saknas en definition av ”liv”!?!?
Typer av problem
Naturvetenskap
Livserfarenhet
Värderingar
Ingemar Ernberg!
2012!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards