Manifest för valet till Europaparlamentet 2014 - e

advertisement
Manifest för valet
till Europaparlamentet 2014
Europeiska medborgare med utvecklingsstörning och deras familjer kräver
samma rättigheter och samma möjligheter som alla andra.
I maj 2014 väljer alla medborgare i Europa ett nytt Europaparlament.
Europaparlamentet beslutar om lagar för hela Europa.
Det finns många kandidater för valet till Europaparlamentet.
Det här manifestet berättar för kandidaterna om situationen för
personer med utvecklingsstörning och deras familjer.
Det berättar för kandidaterna vad de borde göra när de blivit valda.
Manifestet kräver samma rättigheter och samma möjligheter för alla.
Rättigheterna för personer med utvecklingsstörning finns nedskrivna i FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Vi vill att konventionen ska bli verklighet i Europa.
Det är bara då som personer med utvecklingsstörning också kan få glädje av sina
rättigheter.
Vi vill att Europaparlamentet tar hänsyn till deras rättigheter
i alla europeiska lagar och policydokument.
Vi kräver att Europaparlamentet agerar på sex viktiga områden:
1. Se till att personer med utvecklingsstörning kan rösta och delta i den
politiska diskussionen
Personer med utvecklingsstörning får ofta inte rösta.
Till och med i valet till Europaparlamentet är det vissa som inte kommer att få
rösta.
Det är viktigt att alla medborgare i Europa får säga sin mening om hur Europa
sköts.
Vi kräver
 att alla personer med funktionsnedsättningar får rätt att rösta.
 att alla kandidater i valet får tillgänglig information.
 kontroller och möjligheter att framföra klagomål
ifall någon med funktionsnedsättning inte får rösta.
 samtal med våra organisationer om stöd
för personer med utvecklingsstörning .
2. Se till att personer med utvecklingsstörning kan använda rättigheterna i
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention innefattar rättigheter för alla personer med
funktionsnedsättningar.
Ibland tycker personer med utvecklingsstörning att det är svårt att använda
dessa rättigheter.
De får mindre stöd än andra personer med funktionsnedsättningar.
Vi kräver att
 Europaparlamentet arbetar tillsammans med personer med
utvecklingsstörning och deras familjer och organisationer.
3. Se till att personer med utvecklingsstörning har samma rättigheter inför
lagen
Personer med utvecklingsstörning har samma rätt att vara likainför lagen.
De vill kunna fatta sina egna beslut.
Detta kallas ”rättskapacitet”.
De vill inte att andra ska ta bestämma åt dem.
I ” förslaget till allmän kommentar till artikel 12” förklaras hur detta kan göras.
Vi kräver
 fullt stöd för förslaget till allmän kommentar till artikel 12.
 europeiska åtgärder för mer och bättre stöd vid beslutsfattande.
4. Se till att personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan delta fullt
ut i samhällslivet
Personer med utvecklingsstörning vill välja
var och med vem de vill bo.
De flesta vill inte bo på institutioner.
Stöd för självständigt boende måste vara tillgängligt där de bor.
Vi kräver
 ett stopp för utbetalningar med europeiska medel för alla slags
boendeinstitutioner.
 europeiskt stöd för utbyte av god praxis
och bättre stödtjänster i samhället.
 europeiska kontroller av levnadsförhållanden för personer med
funktionsnedsättningar.
 stöd för ett förbud mot att placera barn på institutioner.
5. Skydda personer med funktionsnedsättningar från stödnedskärningar
Personer med utvecklingsstörning och deras familjer
behöver bra stöd för att delaktiga i samhället.
Vi kräver
 ett stopp för diskriminering på livets alla områden.
 erkännande av behoven av stöd för personer med utvecklingsstörning och
deras familjer på områdena
- sysselsättning
- utbildning
- tillgång till hälsovårdstjänster
- social trygghet
- tillgänglighet.
6. Säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till varor
och tjänster
Personer med utvecklingsstörning behöver lika tillgång
till varor, tjänster och information.
 Vi kräver stöd för europeiska lagar som ger alla personer samma rätt till
samhällsservicen.
Du finner mer information om vår kampanj för
valet till Europaparlamentet 2014
på de flesta EU-språk på webbplatsen
www.voting-for-all.eu
Download