Välj 1-3 skrivuppgifter nedan och formulera en text på mellan 500-1000 ord.
Skrivuppgifter:
1_________________________________
3_________________________________
Grabbgänget Chris, Gordie, Verne och
Teddy beger sig ut på jakt efter det försvunna liket. Tänk dig att grabbarna skriver dagbok under sin vandring, vad tror du
att det då skulle stå i den dagboken. Tänk
dig in i deras situation. Vad gör de under
en dag? Vad tänker de på? Vad är de
rädda för? Vad längtar de efter? Ta hjälp
av frågorna och din fantasi och skriv ner
en eller två av grabbarnas tankar och funderingar i dagboksform
Rubrik: Kära dagbok, jag är ute på ett
häftigt äventyr
Anta att du kunde gå in i manuset och
ändra på förhållandena. Vad skulle du allra
först göra? Hur skulle du förändra? Varför
skulle du göra så? Vilka svårigheter möter
du i och med dina ändringar? Hur ska du
övervinna dem? Fundera på detta! Skriv
sedan en redogörelse för hur du gör och
vilka följder det får.
Rubrik: Stand by me – på mitt sätt
2_________________________________
Tänk dig att du var med på grabbarnas jakt
efter liket. Du upplevde alla de spännande
och skräckinjagande händelserna som
grabbarna i filmen gjorde. Berätta mer om
äventyren. Fantisera!
Rubrik: Äventyren på järnvägsspåret
4_________________________________
Gordie upplever sig inte vara älskad av sin
pappa. I en mardröm ser han pappan säga
till honom ”det borde ha varit du (och inte
din bror som dog)”. Skriv ett brev till
Gordies pappa och tala om för honom, hur
du tycker att vuxna ska vara mot sina
barn. Berätta även för pappan hur du tror
att det kan kännas att vara Gordie i den
situationen.
Rubrik: Brev till Gordies pappa
5_________________________________
9________________________________
De fyra grabbarna får uppleva ett äventyr
som de säkert aldrig kommer att glömma.
Alla människor har någon gång upplevt
något som de alltid kommer att minnas.
Berätta, så dramatiskt och levande du kan,
om ett äventyr du aldrig glömmer.
Rubrik: Det kommer jag aldrig att glömma
Man ska ge ut en informationsbroschyr
om sevärda filmer. Du medverkar i
broschyren och du tänker skriva om filmen
Stand by me som bygger på novellen
Höstgärningen skriven av Stephan King.
Du deltar eftersom du anser att det är en
viktig film, som många borde se. Hur
skriver du din rekommendation? Glöm
inte motiveringarna!
Rubrik: Man måste följa sitt hjärta
6_________________________________
Tänk tillbaka på den film du just ha sett.
Vilka tankar väcker den hos dig? Skriv
någonting som du känner för sedan du
sett filmen Stand by me.
Rubrik: här får du själv hitta på en
passande rubrik.
7________________________________
Du deltar i en kampanj mot grova ord och
kränkningar. Din uppgift är att skriva en
insändare i skoltidningen och tala om hur
man ska kunna komma åt problemen.
Berätta också vad du tycker att man ska
göra om man vet att någon trakasseras.
Rubrik: Rör inte min kompis
8_________________________________
Fundera på förhållandet mellan de fyra
unga grabbarna. Vad är det som förenar
dem trots att de är mycket olika? Hur
tycker du att vänner ska vara mot varandra? Hur blir man bästa vänner? Du vill
påverka ungdomar att ställa upp mera för
varandra. Skriv därför en berättelse på
temat vänskap. Din text ska publiceras i en
ungdomstidning.
Rubrik: Vänner emellan
Lycka till!
Mathilda Bokenblom
[email protected]